profil

Rewidować

poleca 100% 2 głosy

czas.

  1. przeszukiwać kogoś lub jakieś miejsce w poszukiwaniu dowodu popełnienia wykroczenia lub przestępstwa.
  2. odnosić się krytycznie do dawnych poglądów i zmieniać je.

 

(w zn. 1.) Policja przez kilka godzin rewidowała mieszkanie właściciela warsztatu samochodowego, spodziewając się znaleźć w nim ukryte narkotyki.

(w zn. 2.) Pan Hubert zrewidował swoje poglądy na temat rządzącego obecnie premiera. W miarę upływu czasu, obserwując prace rządu, był coraz bardziej przekonany, że proponowane przez niego reformy są słuszne.

Pochodzenie:

rewizja – czynność polegająca na przeszukiwaniu, np. mieszkania, także zmiana poglądów,
rewizjonizm – tendencja do zmian odwracających dotychczasowy porządek, ustalony wcześniej w oparciu o międzynarodowe traktaty, a związany np. z kształtem granic państwowych, polityki w sprawie mniejszości narodowych itp. (np. rewizjonizm dot. powojennych granic Polski), także skłonność do sprawdzania i zmiany istniejących poglądów (np. naukowych, filozoficznych itp.) przez ich ponowne zbadanie i nową interpretację.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Rewidować