profil

Demokracja

poleca 89% 9 głosów

rzecz. ż

forma ustroju społecznego, w którym obywatele państwa decydują o najważniejszych instytucjach i osobach sprawujących władzę.

 

Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie nauczyciel mówił sporo o różnych formach demokracji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp). Opowiedział uczniom, że w historycznym ujęciu można mówić o kilku różnych typach demokracji. Następnie objaśnił wszystkie najważniejsze rodzaje ustrojów demokratycznych, zaczynając od demokracji (D. lp,ident. w C. i Ms. lp) antycznej.

 

KOMENTARZ
We współcześnie rozumianej demokracji parlamentarnej o najważniejszych sprawach ustawodawczych decyduje parlament i inne władze (np. prezydent), wybrane w powszechnych wyborach. W wyborach może wziąć udział każdy obywatel państwa demokratycznego, który osiągnąwszy pełnoletność nabywa swobód demokratycznych i zarazem czynnego i biernego prawa wyborczego. W różnych okresach historycznych, w różnych państwach, wiele było ustrojów,które nosiły nazwę demokracja lub demokratyczny, jednak różniły się znacznie od demokracji w dzisiejszym, ogólnie uznawanym pojęciu. Np. demokracja szlachecka, w Polsce w XV i XVI w., nie dotyczyła całości społeczeństwa – dominujący wpływ narządy miała szlachta; państwa demokracji ludowej (zwane ironicznie demoludami), istniejące pod tą nazwą do końca lat 80. XX w. (Polska i inne kraje obozu socjalistycznego), w których nie istniało wiele oczywistych swobód obywatelskich, a na wszystkie decyzje dotyczące obsady stanowisk władzy wpływała partia komunistyczna.

Pochodzenie:

demokrata (ż demokratka) – osoba o demokratycznych poglądach,
demokratyczny – związany z demokracją, wyznający jej idee; antonim (zob. SPJ)– antydemokratyczny; używany jest też w przenośnym sensie, np. Chociaż wuj Stefan uważał, że jego córka nie powinna wychodzić za człowieka o tak niskim wykształceniu, postanowił dać wyraz swoim demokratycznym poglądom i zaproponował zaproszenie zięcia na Wigilię.
demokratycznie – zgodnie z zasadami demokracji, np. – Rozwiążmy tę sprawę demokratycznie, zagłosujmy – powiedział do zebranych przewodniczący partii.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Demokracja