profil

Dywersja

drukuj
poleca 72% 64 głosów

rzecz. ż, br. lm

  1. działalność polegająca na nękaniu wroga za pomocą rozmaitych akcji prowadzonych na tyłach i osłabiających jego możliwości bojowe, np. wysadzanie mostów, utrudnianie łączności, działania propagandowe.
  2. działanie na szkodę jakiegoś państwa (dywersja gospodarcza, polityczna).

 

(w zn. 1.) Janek czyta bardzo interesującą książkę na temat działań dywersyjnych w czasie II wojny światowej. Dowiedział się z niej m.in., że kiedy nie można było prowadzić walki z okupantem na polu bitwy, dywersja (M. lp) była często jedynym sposobem nękania wroga.

(w zn. 2.) Pozostające w konflikcie państwa oskarżały się wzajemnie o stosowanie dywersji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) gospodarczej, polegającej na utrudnianiu wymiany towarowej przez zawyżanie ceł i stałe rozpowszechnianie informacji o słabej jakości czy wręcz szkodliwości towarów drugiej strony.

Pochodzenie:

dywersyjny – związany z dywersją, wywrotowy, podstępny,
dywersant dywersantka) – osoba dokonująca dywersji.

Obecna postać

Szczególnym rodzajem dywersji jest sabotaż. Polega na wadliwym wykonywaniu pracy, uszkadzaniu produktów bądź urządzeń należących do wroga (np. pocisków, samochodów). W szerszym znaczeniu sabotaż to każdy rodzaj działalności, polegającej na przeszkadzaniu komuś i utrudnianiu jego planów.

Przydatne hasło? Tak Nie
Podobne hasła: