profil

Matematyka

(10)
poleca79%

Dodawanie ułamków zwykłych klasa 4

SCENARIUSZ ZAJĘĆ z matematyki Prowadzący: Marzena Majewska Miejsce przeprowadzonych zajęć: Społeczna Szkoła Podstawowa w Gzach Data przeprowadzenia zajęć: 14 kwietnia 2014r. Czas trwania zajęć: 45 min Klasa: IV Temat zająć: Dodawanie...

poleca92%

Funkcje trygonometryczne

Wykład niniejszy o zachowaniu się funkcji trygonometrycznych sinus, cosinus, tangens i cotangens polegał będzie na omówieniu tematu bez używania rysunków ani wykresów. Dodatkowym celem jaki sobie postawiłem jest ćwiczenie wyobraźni (imagination...

poleca82%

&Pi - historia

Notatka ucznia: Najważniejsze daty w historii &pi: 2000 p.n.e. - Babilończycy przyjmują przybliżoną wartość &pi równą 3. 250 p.n.e. - Archimedes określa z dobrą dokładnością przybliżoną wartość &pi jako 22/7. 1706 - Wiliam Jones...

poleca84%

Odległość na płaszczyźnie

Zastosowanie wzoru na odległość na płaszczyźnie kartezjańskiej.

poleca84%

Co to jest skala?

Konspekt lekcji matematyki w klasie IV Temat: Co to jest skala? Prowadzący : Marzena Majewska Czas trwania lekcji: 45 min Cele ogólne: Uczeń poznaje pojęcie skali. Cele operacyjne: Uczeń: - zna pojecie skali - rozumie pojęcie...

poleca83%

Statystyka opisowa

Zastosowanie statystyki opisowej w zadaniach - poziom podstawowy - technikum.

poleca82%

Sprawdzian diagnostyczny

Przykładowy sprawdzian diagnostyczny po szkole gimnazjalnej.

poleca78%

Rozwiązywanie nierówności

Konspekt lekcji matematyki przeprowadzonej w klasie I gimnazjum. Temat: Rozwiązywanie nierówności ? c .d. Cele lekcji: a)Wiadomości: ? Znajomość zasad rozwiązywania nierówności. ? Przypomnienie definicji cyfry i liczby. ? Przypomnienie własności...

poleca85%

Obliczenia kombinatoryczne

OBLICZENIA KOMBINATORYCZNE Scenariusz otwartej lekcji matematyki przeprowadzonej w klasie III LO w dniu 21 listopada 2006roku Prowadzący : RENATA BEDNARCZYK Konspekt na dwie lekcje typu ćwiczeniowego , kolejne z cyklu lekcji dotyczących...