profil

Zadania tekstowe z jedną niewiadomą

poleca 75% 988 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zadania tekstowe z jedną niewiadomą:

Zadanie 1.
Suma dwóch kolejnych liczb całkowitych wynosi 93. Jakie to liczby?

Zadanie 2.
Suma dwóch kolejnych liczb całkowitych wynosi 86. Znajdź te liczby.

Zadanie 3.
Różnica dwóch liczb całkowitych wynosi 15, a ich suma 61. Jakie to liczby?

Zadanie 4.
Suma dwóch kolejnych liczb parzystych wynosi 78. Znajdź te liczby.

Zadanie 5.
Suma dwóch kolejnych liczb parzystych wynosi 53. Jakie to liczby?

Zadanie 6.
Suma dwóch kolejnych liczb nieparzystych wynosi 82. Znajdź te liczby.

Zadanie 7.
Suma dwóch kolejnych liczb nieparzystych wynosi 64. Jakie to liczby?

Zadanie 8.
Suma trzech kolejnych liczb naturalnych wynosi 51. Jakie to liczby?

Zadanie 9.
W pewnej liczbie dwucyfrowej cyfra dziesiątek jest o 4 mniejsza od cyfry jedności. Znajdź tę liczbę, wiedząc, że jest ona 3,25 razy większa od sumy jej cyfr.

Zadanie 10.
W liczbie dwucyfrowej cyfra dziesiątek jest dwa razy większa od cyfry jedności. Jeśli przestawimy cyfry tej liczby, to otrzymamy liczbę o 36 mniejszą od szukanej. Jaka to liczba?

Zadanie 11.
Gdy zapytano greckiego matematyka, Pitagorasa, ilu uczniów uczęszcza do jego szkoły, odpowiedział: „ Połowa studiuje matematykę, czwarta część muzykę, siódma część milczy, a oprócz nich są jeszcze 3 kobiety.” Ilu uczniów było w szkole Pitagorasa.

Zadanie 12.
W trzech klasach ósmych uczy się razem 97 uczniów. W klasie 8A jest o 2 uczniów więcej niż w 8B oraz o 3 mniej niż w klasie 8C. Ilu uczniów jest w każdej klasie?

Zadanie 13.
Rzepak zawiera około 42% oleju, a słonecznik 52%. Z ilu kg słonecznika otrzymamy taką samą ilość oleju, jaką uzyskamy z 390 kg rzepaku?

Zadanie 14.
Na zebraniu drużyny harcerskiej wybierano lokalizację obozu letniego. Na jedną z miejscowości głosowało 360 osób, przy czym za wnioskiem padły 104 głosy więcej niż przeciw. Ile osób głosowało za wnioskiem, a ile
przeciw?

Zadanie 15.
Ojciec z synem razem mają 34 lata. Za 4 lata ojciec będzie pięć razy starszy od syna. Ile lat ma każdy z nich obecnie?

Zadanie 16.
Matka ma 27 lat, a córka ma 5 lat. Za ile lat matka będzie 3 razy starsza od córki?

Zadanie 17.
Syn jest 4 razy młodszy od matki. Za 16 lat matka będzie już tylko 2 razy starsza od syna. Ile lat mają obecnie?

Zadanie 18.
Za 9 lat ojciec i syn będą mieli razem 72 lata i ojciec będzie 3 razy starszy od syna. Ile lat mają obecnie?

Zadanie 19.
Pociąg przewozi 800 ton węgla w 59 wagonach 10-tonowych i 15-tonowych. Ile jest wagonów każdego rodzaju?

Zadanie 20.
Jaką liczbę należy dodać do licznika i mianownika ułamka 7/13 , aby otrzymać 2/3?

Zadanie 21.
Kwiaciarka sprzedała pierwszej osobie połowę róż i jeszcze 2 róże. Drugiej sprzedała połowę reszty i jeszcze jedną różę. Pozostało jej 5 róż. Ile róż miała kwiaciarka przed rozpoczęciem sprzedaży? Ile sztuk kupił każdy
klient?

Zadanie 22.
Uczniowie wybierali się na 8-dniową wycieczkę. Dzienny koszt miał wynosić 84 000 od osoby. Po dyskusji postanowiono obniżyć nieco wydatki dzienne i przedłużyć wycieczkę do 12 dni. Jakie będą nowe wydatki od osoby za każdy dzień?

Zadanie 23.
W dniu wypłaty nauczyciel otrzymał wraz z nadgodzinami 2 300 000 zł. Ile zł dostał za nadgodziny, jeśli stanowiły one 15% wynagrodzenia?

Zadanie 24.
W trójkącie równoramiennym miara kąta przy podstawie jest 6 razy mniejsza od miary kąta przy wierzchołku. Oblicz miary kątów wewnętrznych trójkąta.

Zadanie 25.
W kopalni, przy głębieniu szybu, wydobyto 1280 ton urobku, w tym: łupku o 160 ton więcej niż węgla, a piaskowca 4 razy więcej niż łupku i węgla razem. Ile wydobyto łupku, piaskowca i węgla?

Zadanie 26.
Gospodarz ma 240 ha pól uprawnych i lasów. Powierzchnia lasów jest o 10 ha mniejsza od 0,25 powierzchni pól uprawnych. Jaką powierzchnię zajmują pola, a jaką lasy?

Zadanie 27.
Cena puszki farby została podniesiona o 5% i kosztuje obecnie 63 000 zł. Ile kosztowała farba przed podwyżką?

Zadanie 28.
Dopisując po prawej stronie pewnej liczby naturalnej cyfrę zero powiększamy ją o 306. Jaka to liczba?

Zadanie 29.
Pewna liczba naturalna jest zakończona zerem. Jeśli zero skreślimy, zmniejszymy tę liczbę o 261. Jaka to liczba?

Zadanie 30.
Na podwórzu były kury i króliki. Razem zwierzęta miały 22 głowy i 54 nogi. Ile było kur, a ile królików?

Zadanie 31.
Pracownik otrzymał, wraz z 18% premią, 2 950 000 zł. Oblicz wysokość podstawowego zarobku i premii.

Zadanie 32.
Obwód prostokąta wynosi 60 cm. Jeden z jego boków jest 4 razy dłuższy od drugiego. Oblicz pole prostokąta.

Zadanie 33.
Jeden ziemniak zawiera 20% krochmalu. Ile ziemniaków należy zużyć, aby otrzymać 45 kg krochmalu?

Zadanie 34.
Siano po skoszeniu ważyło 350 kg, a po wyschnięciu o 14% mniej. Oblicz wagę suchego siana.

Zadanie 35.
Stop dwóch metali waży 180 g. Jeden metal traci po zanurzeniu w wodzie 20% wagi początkowej, a drugi 15% wagi początkowej. Ile gramów każdego z metali było w stopie, jeśli po zanurzeniu stracił on na wadze 30 g.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty