profil

Cechy przystawania trójkątów

poleca 81% 2080 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Posługiwanie się definicją w celu stwierdzenia czy dwie figury są przystające może okazać się kłopotliwe, znacznie prościej jest sprawdzić, czy badane figury spełniają tak zwane cechy przystawania, to znaczy warunki, które gwarantują ich przystawanie.

Najprostsze i najważniejsze cechy przystawania dotyczą trójkątów:
1. Cecha BBB - dwa trójkąty są przystające, gdy boki jednego z nich mają te same długości, co boki drugiego

2. Cecha BKB - dwa trójkąty są przystające, gdy dwa boki jednego z nich mają te same długości, co dwa boki drugiego, a kąty pomiędzy tymi bokami w jednym i drugim trójkącie są równe

3. Cecha KBK - dwa trójkąty są przystające, gdy dwa kąty jednego z nich są równe dwóm kątom drugiego, a boki zawarte pomiędzy tymi kątami w jednym i drugim trójkącie są równe

Podoba się? Tak Nie