profil

Wartości sin, cos, tg i ctg wybranych kątów

poleca 82% 1650 głosów