profil

Biologia

(988)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

16 online
poleca85%

Ewolucja układu krwionośnego

Parzydełkowce Typ: Parzydełkowce (Cnidaria) Gromada: Stułbiopławy (Hydrozoa) Gromada: Krążkopławy (Scyphozoa) Gromada: Kostkomeduzy (Cubozoa) Gromada: Koralowce (Anthozoa) Parzydełkowce nie mają układu krążenia, osmoregulacja odbywa się...

poleca85%

agenda21

AGENDA 21 jest jednym z najważniejszych osiągnięć Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat środowiska i rozwoju, który odbyła się w Rio de Janeiro pod nazwą Szczytu Ziemi, w czerwcu 1992r. Program ten ma na celu określenie zakresu działań i...

poleca85%

Choroby układu krążenia.

Choroby układu krążenia - schorzenia dotyczące narządów i tkanek wchodzących w skład układu krążenia, a w szczególności serca, tętnic i żył. Ich rozpoznawanie i leczenie jest najczęściej domeną kardiologii, ale również chirurgii naczyniowej,...

poleca85%

Rola skladnikow mineralnych w żywieniu zwierząt

Rola składników mineralnych w żywieniu zwierząt Znajdujące się w tkankach i płynach ustrojowych dorosłego zwierzęcia związki mineralne stanowią około 4% ciężaru jego ciała. Poszczególne składniki tych związków mają charakter...

poleca85%

Rozwój prenatalny i postnatalny człowieka

Rozwój prenatalny: Komórki jajowe, zanim jedna z nich dostanie do jajowodu, dojrzewają przez cztery tygodnie w jajniku. Dojrzały pęcherzyk Graffa pęka, uwalniając komórkę jajowa, która zostaje wychwycona przez lejek jajowodu. (rys.152) Procesy te...

poleca85%

Promieniowanie ultrafioletowe

Promieniowanie ultrafioletowe Słońce jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wpływa korzystnie na samopoczucie, pobudza wydzielanie wielu hormonów, umożliwia syntezę witaminy D. Jednak nadmierne korzystanie z kąpieli...

poleca85%

Charakterystyka stawonogów

Budowa morfologiczna i układ ruchu - ciało otoczone sztywnym szkieletem zewnętrznym - posiadanie mięsni przyczepionych do wewnętrznych części szkieletu pełniących funkcję prostowników jak i zginaczy - posiadanie w różnych częściach ciała...

poleca85%

Przyszłość genetyki i jej znaczenie dla człowieka.

Możliwości jakie posiada dzisiejsza inżynieria genetyczna, są z dnia na dzień coraz mniej ograniczone. Jeszcze kilka lat temu klonowanie żywych organizmów można było zobaczyć jedynie w filmach science-fiction, a dziś jest to jeden z...

poleca85%

Diety człowieka

Diety człowieka W przeciągu całego naszego życia właśnie przyjmowane pożywienie – bądź jego brak – determinuje w dużym stopniu, czy prawidłowo rozwijamy się fizycznie, czy nasze organizmy są w stanie funkcjonować i czy mamy dostateczną...

poleca86%

Biomasa

Biomasa W ekologii przez termin biomasa rozumie się ogólną masę materii organicznej, zawartej w organizmach zwierzęcych i roślinnych w danym siedlisku. Pod tym pojęciem rozumie się także całość występującej w przyrodzie materii pochodzenia...

poleca85%

Jaką rolę w obiegu azotu pełnią bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne?

Jaką rolę w obiegu azotu pełnią bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne? Azot w przyrodzie występuje w solach mineralnych. Bardzo ważne jest występowanie azotu w organizmach żywych w postaci białek. Zdecydowanie najwięcej, bo aż 78% azotu...

poleca85%

Recykling materiałów stosowanych w transporcie samochodowym

Eksploatacja pojazdów samochodowych wiąże się nie tylko z emisja spalin do atmosfery, lecz także z powstawaniem ogromnych ilości uciążliwych dla środowiska naturalnego odpadów stałych i płynnych. Składają się na zużyte lub uszkodzone części...

poleca90%

Białko

Jednym z głównych składników pokarmowych są białka. Jest to materiał budulcowy wykorzystywany do budowy własnych tkanek organizmu. Pamiętać bowiem należy, że w ciągu całego życia człowieka procesy odtwórcze, czyli odbudowy "zużytych" komórek,...

poleca85%

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że bakterie występują wszędzie. Spotykamy je bowiem w całej biosferze. To niezwykle szerokie rozprzestrzenianie się bakterii możliwe jest dzięki bardzo drobnym wymiarom tych organizmów, ich ogromnej sile...

poleca85%

Choroby układu rozrodczego kobiet

Do żeńskich narządów płciowych, podobnie jak do męskich, należą gruczoły płciowe, drogi przewodzące komórki płciowe (w tym przypadku komórki jajowe) oraz narządy płciowe zewnętrzne. Dwie pierwsze grupy stanowią więc narządy płciowe wewnętrzne....

poleca85%

Zmiany fauny Polski „ze szczególnym uwzględnieniem wielkopolski” pod wpływam presji antropogenicznej, introdukcji, reintrodukcji i restytucji

Na zmianę fauny polski na przestrzeni lat ma bardzo wiele czynników. Zarówno przyrodniczych, takich jak konkurencja między gatunkowa, zmiany klimatu i warunków panujących w siedliskach poszczególnych gatunków, jak i tych wynikających z działania...

poleca91%

Piaskowniki

Opis procesu Zanieczyszczenia mechaniczne, mineralne generalnie są niezagniwalne, posiadają większą prędkość opadania niż zawiesiny zagniwalne, organiczne i składają z cząstek ziarnistych. W ich skład wchodzi żużel, piasek, drobne kamienie,...

poleca85%

Budowa układu krążenia

Budowa układu krążenia Układ krążenia możemy porównać do systemu wodociągowego albo układu transportującego wodę i substancje odżywcze w drzewie. Substancją transportową jest w organizmie ludzkim krew - już przez starożytnych uważana za esencję...

poleca85%

Agresywne zachowanie zwierząt, warunkiem istnienia gatunku.

Zachowania określane wspólnym terminem "drapieżnictwo" są bardzo różnorodne. U ich podstawy stoi wykorzystywanie przez zwierzęta jako pokarmu ciał innych zwierząt, które w tym celu zostają uśmiercone. Sposoby, jakich używają drapieżniki do...

poleca85%

„Rola terenów zielonych dla zdrowia człowieka i sposoby ich ochrony.”

Tereny zielone to element całego systemu ekologicznego, którego częścią składową jest człowiek. Jego rozwój i ekspansja ma znaczący wpływ na środowisko naturalne i odwrotnie, będąc składowym elementem tego środowiska – sam ulega jego wpływom....

poleca85%

Narządy zmysłu człowieka – oko.

Wzrok – zmysł, który odbiera fale świetlne. SCHEMAT BUDOWY OKA Przekrój podłużny : Twardówka – nazywana białkówką, tworzy zewnętrzną warstwę gałki ocznej. Jest mocną, łącznotkankową osłoną ochraniającą wnętrze oka i utrzymującą jego...

poleca85%

Jak człowiek znianiał ziemię.

Jak człowiek zmieniał ziemie...

poleca85%

Przegląd i znaczenie roślin nasiennych

1. Przegląd systematyczny roślin nagozalążkowych Rośliny nagozalążkowe to przede wszystkim drzewa oraz krzewy iglaste. Ich główną cechą jest fakt, że nie wydają one owoców. Druga cecha wyróżniająca rośliny nagozalążkowe to także fakt, iż ich...

poleca85%

Ciekawostki genetyczne

ADAM Do niedawna wszystkie sklonowane zwierzęta (np. owca Dolly i mysz Cumulina) były samicami. Kilka miesięcy temu udało się sklonować pierwszego samca ssaka. Naukowcy pobrali komórki tkanki łącznej (fibroblasty) z koniuszka ogona samca myszy...

poleca85%

Kwaśne deszcze

Kwaśne deszcze powstają w wyniku pochłaniania przez kropelki wody i parę wodną gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza. Woda jest bowiem doskonałym rozpuszczalnikiem gazów i substancji stałych, których rozpuszczalność rośnie ze wzrostem...

poleca85%

Choroby przenoszone drogą płciową i choroby zakaźne

Niemal wszystkie stworzenia żywe, od paproci i kwiatów po delfiny i ludzi, są podatne na choroby zakaźne. Ostre choroby zakaźne powstają na skutek zakażenia różnymi drobnoustrojami, do których zalicza się: wirusy, bakterie, pierwotniaki i grzyby...

poleca85%

Co to jest inżynieria genetyczna?

CO TO JEST INŻYNIERIA GENETYCZNA? Słowo inżynieria oznacza, że dochodzi do stworzenia czegoś nowego. W przypadku Inżynierii Genetycznej naukowcy wykorzystują części żywych organizmów, jako podstawowy materiał budulcowy do stworzenia...

poleca85%

Choroby nowotworowe

gotowy referat :P

poleca90%

Węglowodany (cukry)

WĘGLOWODANY (Cukry) Węglowodany - (inaczej sacharydy lub potocznie cukry) to związki organiczne - wielowodorotlenowe alkohole składające się z węgla, wodoru i tlenu, w których stosunek wodoru do tlenu jest taki sam jak w wodzie, czyli 2:1....

poleca85%

Ogólna charakterystyka, nomenklatura i klasyfikacja kolagenów

Termin \"kolagen\" określa grupę białek (białka kolagenowe) występujących powszechnie w organizmie człowieka i organizmach zwierząt. Wyróżniającą cechą kolagenów jest budowa znacznej części cząsteczki w postaci superhelisy. Superhelisa utworzona...

poleca85%

„Wykaż ,że zmienność genetyczna jest jedną z przyczyn ewolucji ”

Teorie ewolucji Pierwsze prawo Lamarcka: narządy używane rozwijają się, a nie używane ulegają redukcji – jest to tendencją do postępu. Drugie prawo określa dziedziczenie cech. Według Lamarcka cechy uzyskane poprzez używanie lub nieużywanie mogą...

poleca85%

Zatrucia alkoholem, grzybami, przez układ pokarmowy, oddechowy, odtrutki, przyczyny, działanie.

ZATRUCIE - ogół objawów chorobowych powstałych wskutek przeniknięcia do organizmu substancji szkodliwych - trucizn. Zatrucie może nastąpić poprzez przewód pokarmowy, drogi oddechowe, skórę. W ostatnich latach najczęstszą przyczyną zatruć są...

poleca85%
poleca85%

Choroby skóry

CHOROBY SKÓRY Leczenie powinno być podporządkowane bezwzględnej zasadzie - nie stosować środków, których użycie nie jest uzasadnione stanem patologii, a więc - unikać leczenia...

poleca85%

Narkotyki

Narkotyki Drogi czytelniku, jeśli zapytasz, czemu piszę na temat, który jest ogólnie często poruszany i znany odpowiem krótko, to są moje osobiste spostrzeżenia i przemyślenia. To nie będzie jeden z takich wykładów, że jak to narkotyki są...

poleca85%

Zaburzenia w prawidłowym odżywianiu

Anoreksja (Anorexia Nervosa) 1. Informacje ogólne Anoreksja jest jedną z nowych chorób cywilizacyjnych, która dotyka, o czym mało kto wie, nie tylko nastolatki, lecz także dzieci oraz dorosłych niezależnie od płci. Choroba ta ma podłoże...

poleca85%

Historia myśli ewolucyjnej

Proces ewolucji trwa stale. Jest to fakt istotny, a nie przeszłość. Jest wiele czynników, które wpływają na ewolucję. Pragnę przedstawić najważniejsze z nich, a także prawidłowości oraz mechanizmy ewolucji. Ewolucjonizm jest działem biologii...

poleca85%

Apoptoza

Apoptoza W tłumaczeniu dosłownym ?opadanie liści? jest przenośnią, oznaczającą w odniesieniu do biologii zaprogramowaną śmierć komórki w ustroju żywym - dzięki temu mechanizmowi usuwane są zużyte lub uszkodzone komórki. Można ją przyrównać do...

poleca85%

„Wszyscy jesteśmy niewolnikami roślin”

Od wielu tysięcy lat, człowiek czerpał i czerpie wiele ze środowiska przyrodniczego, w którym żyje. Interakcja, czyli sposób oddziaływania na siebie człowieka i środowiska, w którym żyje jest zależna od wielu czynników. Coraz częściej człowiek...

poleca85%

Porównanie bezkręgowców tkankowych

PARZYDEŁKOWCE: układ szkieletowy- brak lub zewnętrzny szkielet wapienny. Układ mięśniowy- brak (są komórki nabłonkowo-mięśniowe). Układ pokarmowy- otwór gębowy, jama chłonąco-trawiąca (brak odbytu). Układ oddechowy- brak (oddychają całą...

poleca85%

Alergie

ALERGIA ? (popularnie stosowane synonimy uczulenie, nadwrażliwość) ? patologiczna, jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na alergen, polegająca na reakcji immunologicznej związanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z antygenem...

poleca85%

„Różnice w konstytucjonalnej budowie ciała”

„Różnice w konstytucjonalnej budowie ciała” Nie ma na świecie dwóch identycznych osób, przy czym różnice osobnicze nie ograniczają się wyłącznie do budowy fizycznej. Różnice zachodzą także w budowie psychicznej człowieka, w jego charakterze i...

poleca85%

Inżynieria genetyczna w medycynie

INŻYNIERIA GENETYCZNA W MEDYCYNIE "Wiedza nigdy nie rozstrzygnie jednego problemu bez stworzenia dziesięciu nowych" Bernard...

poleca86%

Babiogórski park narodowy

Położenie, powierzchnia, historia Babiogórski Park Narodowy znajduje się w południowej części kraju w województwie małopolskim, przy granicy Polski ze Słowacją. Obejmuje północną stronę masywu Babiej Góry wraz z najwyższym szczytem Beskidu...

poleca85%

Wpływ rolnictwa na środowisko przyrodnicze

Rolnictwo jest działem gospodarki o największym wpływie na środowisko naturalne, jest również od niego bardzo zależne. Rolnictwo obejmuję: uprawę, hodowlę roślin, oraz chów i hodowlę zwierząt, a także wstępną obróbkę uzyskiwanych płodów. Zmiany...

poleca85%

Sekwencje nukleotydów ludzkiego DNA. + pytania do referatu

Sekwencje nukleotydów ludzkiego DNA. Od momentu, gdy biologowie zrozumieli, że cała informacja genetyczna jest zapisana w kolejności, czyli sekwencji nukleotydów w cząsteczce DNA, usilnie poszukiwali metody, która pozwoliłaby szybko i w prosty...

poleca85%

Trucizny

Trucizna to substancja, która po dostaniu się w odpowiedniej dawce do organizmu może zakłócić jego funkcje życiowe, a nawet spowodować śmierć. Zatrucia są często spowodowane środkami stosowanymi w życiu codziennym. Występują przypadkowo. Mogą...

poleca85%

AIDS i HIV - co to jest, mity, sposoby zakażenia, zachowania dotyczące ludzi, objawy zakażenia

CO TO JEST AIDS? Aids jest to zespół nabytego upośledzenia odporności (ang. nazwa: Acquired Immune Deficiency Syndrome), choroba bardzo groźna, do tej pory nieuleczalna, budzi strach i przykuwa obecnie powszechną uwagę. "Zespół" - czyli klinicznie...

poleca85%

Czy w Polsce powinna powstać elektrownia atomowa? Ochrona środowiska a energia.

Wiele osób tweirdzi, że musimy jak najszybciej wybudować elektrownię atomowa. Zapotrzebowanie na prąd wciąż rośnie, dlatego powinniśmy produkować jak najwięcej własnej energii. Czy taka jest prawda? Raport Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian...

poleca85%

Prezentacja o odpadach niebezpiecznych

prezentacja stworzona przeze mnie na konkurs z biologi. przeszła do następnego etapu więc nie jest taka zła

poleca85%

Ekologia - struktura.

Ekologia, jako nauka jeszcze stosunkowo młoda jest wyjątkowo ważna w sferze działalności człowieka. Bada ona wszelkie zależności pomiędzy różnymi organizmami, a środowiskiem w którym żyją. Termin ekologii został wprowadzony przez niemieckiego...

poleca85%

Proces wydalania jako wyraz przystosowania zwierząt do różnych środowisk życia.

Proces wydalania jako wyraz przystosowania zwierząt do różnych środowisk życia. Ostatecznym produktem utlenienia cukrów i tłuszczów w komórce są: woda i dwutlenek węgla. W przypadku aminokwasów (składników białek) sprawa się komplikuje, bo...

poleca85%

Rolnictwo ekologiczne i jego rola w odżywianiu człowieka

Pojęcie "rolnictwo ekologiczne" oznacza system gospodarczej zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego nieprzetworzonych technologicznie, który aktywizując...

poleca85%

Rośliny opędzie bulwa

Rośliny cebulowe kwitnące wiosną Narcyz (Narcissus sp.) – kwiaty białe, żółte lub dwubarwne. Dzielimy je na: narcyzy trąbkowate, narcyzy drobnoprzykoronkowe (kw. dwubarwne), narcyzy wielkoprzykoronkowe (kw. dwubarwne), narcyzy pełne,...

poleca85%

Zanieczyszczenia powietrza a efekt cieplarniany

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, takich jak dziura ozonowa, kwaśne deszcze, czy efekt cieplarniany .Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz...

poleca85%

Bezpieczeństwo i problemy etyczne współczesnej biotechnologii

Mam nadzieje ze pomimo tego ze praca jest dosyć krotka komuś się ona przyda. Temat Pracy: Bezpieczeństwo i problemy etyczne współczesnej biotechnologii. Biotechnologia to Integracja nauk przyrodniczych i inżynieryjnych w celu zastosowania...

poleca85%

Trucizny i ich wpływ na zdrowie człowieka

Substancje chemiczne o szkodliwym oddziaływaniu dla organizmu często powodują zatrucia. Identyfikacją toksyn, mechanizmami ich działania oraz leczeniem zajmuje się toksykologia. Najbardziej znanymi truciznami były arszenik i cyjanek...

poleca85%

Wąż Eskulapa.

Wygląd: Długość ciała do 200 cm. Grzbietowa część ciała jest brązowa w różnych odcieniach a brzuch jasnożółty. Rozmnażanie: (jajorodny) Gody odbywają się w maju i czerwcu. Samica składa 5 do 20 jaj. Pożywienie: Myszy, małe...

poleca91%

Choroby skóry.

W załączniku. Dostałam 6 za to :) Nie ma tak chorób pasożytniczych, bo ten temat miała moja koleżanka. Praca jest jak najbardziej mojej roboty. Nie wolno kopiować w celach publikacji na łamach gazetek szkolnych, stron www i umieszczania na sciaga...

poleca85%

Kliniska

Drzewa i krzewy iglaste rosnące w Kliniskach: Daglezja, sosna, jodła, świerk, jałowiec, modrzew. Ssaki województwa zachodniopomorskiego: Jeleń, Sarna, lis, wiewiórka, kuna, dzik, wilk. Gleby Polski: Gleby bielicowe, brunatne, górskie,...

poleca85%

Czy można wyleczyć się z nałogu?

Nałogiem nazwać możemy silne i nieodparte przyzwyczajenie np. do przyjmowania pewnych używek, szkodliwych związków chemicznych, palenia tytoniu a nawet do wykonywania pewnych czynności (np. hazard, gra w karty). Nałóg to inaczej uzależnienie, to...

poleca85%

Rola cholesterolu w przemianach metabolicznych

Cholesterol ? tak bardzo znienawidzony przez nas składnik naszego organizmu. Niektórzy mówią o nim że jest skrytobójcą bo działa powoli i bez wyraźnych oznak. Jednak mało kto wie że to bardzo ważna dla naszego organizmu substancja. Bez niej nasz...

poleca94%

Od poczęcia do narodzin

W technikum praca oceniona na bdb+, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Częściowo treść powielona z innych prac na tej stronie.

poleca86%

Systematyka i charakterytyka poszczególnych roślin

MAGNOLIA PALMOWA (Magnolia tripetala) DOMENA: jądrowce KRÓLESTWO: rośliny GROMADA: okrytonasienne...

poleca89%

Tłuszcze

Tłuszcze są uważane za najbardziej kaloryczne składniki pożywienia i odznaczają się dużymi walorami smakowymi. Są niezbędnym składnikiem pożywienia, jednakże z punktu widzenia zachowania zdrowia ich spożycie wymaga szczególnej kontroli. Według...

poleca85%

Urazy kości

Do złamania kości może dojść na skutek urazów mechanicznych. Złamania dzielimy na (1)zamknięte i (2)otwarte. (1) Zamknięte - kość nie przerywa powłoki skóry. (2) Otwarte - istnieje niebezpieczeństwo zakażenia, a kość przerywa powłokę skóry....

poleca85%

Odporność

Każdy organizm zabezpiecza się przed wniknięciem obcych ciał, umie je rozpoznać i zniszczyć.W tym celu wykształcił SYSTEMY OBRONNE, nazywane ODPORNOŚCIĄ.Systemy te również niszczą komórki własne które są stare,martwe lub chore. Nauka o...

poleca85%

Aids i inne choroby układu odpornościowego

Praca kontrolna z Biologii TEMAT:AIDS i inne choroby układu odpornościowego Zespół nabytego niedoboru (rzadziej upośledzenia) odporności, AIDS- (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome lub Acquired Immune Deficiency Syndrome) – końcowe stadium...

poleca87%

Szkodliwość palenia

Z czego składam się dym tytoniowy wchłaniany do naszych płuc??? Dym tytoniowy składa się z prawie 4.000 związków chemicznych, z tego ponad 40 to substancje rakotwórcze. Ich działanie nie jest ograniczone jedynie do palaczy tytoniu, ale także...

poleca94%

Przebieg antropogenezy

Antropogeneza – ewolucyjny proces powstawania człowieka jako gatunku biologicznego. Odtwarzanie jej przebiegu zapoczątkował Darwin. Stwierdził on, że człowiek jest najbliżej spokrewniony ewolucyjnie z afrykańskimi małpami człekokształtnymi....

poleca94%

Energetyka termojądrowa - nadzieja przyszłości

Rozwój energetyki jest nieodłącznym elementem rozwoju ludzkości. Na początku człowiek czerpał energię w wyniku spalania drewna i innych elementów łatwopalnych, które podarowała mu przyroda. Epokowym wydarzeniem było wykorzystanie w XIX na skale...

poleca85%

Narodziny mikrobiologii

Znany proces pasteryzacji – powszechnie stosowany w przemyśle mleczarskim i przetwórstwie owocowym rzadko kojarzymy z nazwiskiem prekursora mikrobiologii, Francuza Ludwika Pasteura (1822-1895). A to właśnie on opracował metodę chronienia produktów...

poleca87%

Rozwój człowieka w różnych etapach wiekowych

treść w załączniku (sorki za błędy)!!

poleca85%

Sinice

Sinice (Cyanophyta, Cyanobacteria), gromada zaliczana do królestwa bez jądrowych. Organizmy jedno- lub wielokomórkowe, samożywne, zawierające chlorofil i maskujące go barwniki: niebieski fikocyjan, czerwoną fikoerytrynę i żółty karoten. Żyją...

poleca94%

Błonica - przyczyny, objawy, leczenie i profilaktyka

Przyczyny Błonica jest wywołana przez bakterię zwaną maczugowcem błonicy (Corynebacterium diphteriae) produkują silne toksyny. Bakteria może żyć w nosie albo skórze osoby odpornej na chorobę bądź też zacząć rozwijać się w tych miejscach u osoby...