profil

Udowodnij, że bakteria to organizm żywy.

drukuj
poleca 85% 545 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Organizm jest to istota żywa zbudowana z komórek, przeprowadzająca
wszystkie czynności życiowe, czyli:wykonywanie ruchów,odżywianie sie,
oddychanie,rozmnażanie,wzros i rozwój,wydalanie,reakcja na bodźce.

Przyglądnijmy sie funkcją zyciowym bakterii.
Pierwsza funkja życiową jest wykonywanie ruchów.Bakterie są bardzo lekkie, więc swobodnie przemieszczaja się dzieki
ruchom powietrza.Niektóre bakterie zwłaszcza występującew środowiskuwodnym, mają zdolność poruszania sie, a moze sie to odbywać dzięki wyrującym rzęskom występujacym w róznej liczbie i rozmaitym ułozeniu.Ze względu na liczbe rzęsek wyrózniamy bakterie jednorzęsne O-, dwu-rzęsne -O-, czuborzęsne O= =O= i okołorzesne.Bakteriom w poruszaniu sie
pomaga równierz sluz oraz ruchy giętkiej, wydłuzonej komórki.Bakterie poruszaja się z różna predkoscią.Prędkość niektórych z nich dochodzi 21cm/h.
Druga z kolei funkcja zyciowa jest odrzywianie sie.Bakterie ze względu na przyjmowanie pokarmu, mozna podzielic na kilka grup trofonicznych.Bakterie samożywne, czyli autotrofy które sa fotosyntezujące, czyli wytwarzają zwiazki organiczne w procesie fotosyntezy z wykorzystaniem energii słonecznej lub chomosyntezujace, czyli wytwarzaja związki organiczne z wykorzystaniem energii uzyskanej z utlenienia zredukowanych substancji nieorganicznych.Bakterie cudzozywne, czyli heterotrofy, do ktorych należą saprofity(roztocza).Wykorzystuja one pokarm od innych martwych organizmów.Do bakterii cudzozywnych należa równiez pasozyty, które wykorzystują pokarm od innych żywych organizmów nazywanych gospodarzami.
Następna funkcją zyciowa jest oddychanie.Wyróznia sie tu beztlenowce bezwzgledne, które rosna w srodowisku pozbawionym tlenu. Enegrię czerpią drogą beztlenowa.Tlenowce bezwzględne, które rosną tylko w obecności tlenu atmosferycznego i czerpią enerigie drogą oddychania tlenowego.
Kolejna funkcja życiowa bakterii to rozmnażanie. Rozmnażanie bakterii następuje poprzez podział, prowadzący do tego, że z jednego osobnika powstajadwa identyczne.Podział wiekszości bakterii zachodz ok. co 30 minut, u bakterii odpowiedzialnych za transformacje azotynów w azotany dzieje się to tylko jeden raz dziennie.
Następna z kolei funkcja życiową jest wzrost i rozwój. W czasie rozwoju bakterii wyróżniamy charakterystyczne fazy. Pierwsza z nich to faza spoczynkowa, w której nastepuje proces adaptacji do środowiska. Nastepna intensywnych podziałów, których szybkość zalezy od warunków środowiska. W kolejnej, tak zwanej fazie stacjonarnej, nie wzrasta liczba bakterii, a wszystkie przemiany przebiegaja prawidłowo. Ostatni etap, czyli faza spoczynkowa. Wówczas bakterie obumierają.
(rysunek)
Szósta funkcja zyciowa bakterii to wydalanie.Bakterie wydalają tylko toksyny.Ze względu na grudość błony bakterie dzielasie na dwie grupy.Gram dodotnie, czyli błona jest grubsza i taksyny zostaja wydalone po rozpadnieciu sie komórki.druga grupa to gram ujemny, czyli błona jest cieńsza i toksyny zostaja wydalene cały czas.
Ostatnia funkcja życiowa to reakcja na bodźce.Przetrwalniki są wyjatkowo odporne na suszę i promieniowanie;bakteria potrofi przetrwać bardzo długo bez dostępu do pokarmu. wiekszość bakterii żyje w temperaturze 10-40stopni celciusza, ale wytrzymuja w twmperatudze nawet do 100stopni.
podsumowując bakteria jest organizmen zywym gdyż przeprowadza wszystkie procesy życiowe.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy