profil

Biologia

(20)
Lista
Polecamy | Najnowsze
poleca84%

Karol Darwin i założenia ewolucji

Karol Darwin urodził się w 1809 roku w Shrewsbury w Anglii. Zmarł w 1882 roku. ZAŁOŻENIE DARWINOWSKIEJ EWOLUCJI 1. NADPRODUKCJA – liczba wydanego na świat potomstwa jest znacznie większa niż liczba osobników osiągających zdolność do...

poleca84%

Dowody ewolucji pośrednie i bezpośrednie

Pośrednie dowody ewolucji a) genetyka i biochemia - identyczny kod genetyczny (z tych samych aminokwasów...) - identyczny skład chemiczny - podobne zasady dziedziczenia cech - podobnie zachodzące reakcje chemiczne - zjawiska mutacji...

poleca84%

Teorie ewolucji

1. Kreacjonizm – (do połowy XIX wieku) Teoria głosiła, że gatunki nie zmieniają się, czyli ewolucja nie zachodzi, a wszystkie żywe organizmy powstały w drodze nadnaturalnego stworzenia. 2. Lamarkizm – I teoria ewolucji stworzona przez Jana...

poleca85%

Przystosowanie kręgowców do lądowego trybu życia.

W JAKI SPOSÓB KRĘGOWCE PRZYSTOSOWAŁY SIĘ DO LĄDOWEGO TRYBU ŻYCIA? W świecie kręgowców występuje wielka różnorodność form, począwszy od organizmów jednokomórkowych, skończywszy na złożonych z wielu tysięcy komórek. Wyjście kręgowców na ląd było...

poleca89%

Systematyka człowieka

Nadkrólestwo: Eucaryota Przynależność człowieka do świata zwierzęcego (przynajmniej pod względem budowy ciała) nigdy nie budziła większych kontrowersji. Nawet twórca współczesnej systematyki, zdeklarowany kreacjonista Karol Lineusz umieścił...

poleca91%

Antropogeneza - etapy

Antropogeneza jest inaczej nazywana filogenezą lub po prostu pochodzeniem człowieka; mówi o procesach biologicznych, które doprowadziły do powstania człowieka współczesnego. Z antropogenezą związane jest pojęcie hominizacji (od homo erectusa),...

poleca85%

Omów użytkowanie rozpłodowe bydła

Omów użytkowanie rozpłodowe bydła. Układ rozrodczy krów i buhajów różni się od siebie budową. Najbardziej zewnętrzną częścia układu rozrodczego krowy jest srom zbudowany z dwóch fałd tzw. warg sromowych. Kończy on i zamyka pochwę. Równolegle...

poleca85%

Mitoza, mejoza

MITOZA Podział jądra prowadzący do powstania komórek potomnych o jądrach zawierających tę samą liczbę i takie same rodzaje chromosomów, jakie miało jądro komórki macierzystej, nazywa się mitozą. Mitoza dzieli się na: profazę, metafazę, anafazę i...

poleca85%

Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfozy organizmów żywych

Przodkiem kręgowców był prymitywny prastrunowiec przypominający budową dzisiejsze bezczaszkowce. Współczesne kręgowce zachowały podstawowy plan budowy swojego przodka, ale zdobyły wiele cech aromorfotycznych, dzięki czemu osiągnęły wśród...

poleca85%

Zapłodnienie i rozwój zarodkowy, płodowy człowieka

I. Rozwój zarodkowy i płodowy a) zapłodnienie - proces połączenia komórki jajowej i plemnika - plemnik przenika przez wieniec promienisty komórki jajowej i dociera do osłonki przejrzystej - akrosom rozpuszcza osłonkę i główka plemnika wnika...

poleca85%

Warstwy skóry - opis

Wyróżniamy trzy warstwy: Naskórek utworzony jest przez nabłonek wielowarstwowy płaskio ścisłym ułorzeniu. Na jego powierzchni występuje błonka utworzona przez nienasycone kwasy tłuszczowe (mieszanina łoju i potu) przeciwdziała ona kolonizacji...

poleca85%

Etapy rozwoju dziecka w życiu płodowym

Każdy z nas powstaje w ten sam sposób. Nie da się tego ukryć. Dla nas jest rzeczą normalną zapłodnienie czy rozwój płodu. Niestety nie wszyscy wiemy jak to przebiega i jakie są tego etapy. Postaram się wam przedstawić etapy rozwoju dziecka w...

poleca85%

Antropogeneza.

Antropogeneza-nauka o procesach które doprowadziły do rozwoju człeka. Biogeneza-to proces powstawania Życia. Koacerwaty ?pęcherzyki powstające samorzutnie w wodzie z białek i cukrów. Teoria samoróbstwa ?żywe orga- -nizmy powstały z martwej...

poleca85%

Ewolucja świata zwierząt

Pierwszymi żywymi formami organicznymi były bakterie, które pojawiły się na Ziemi przed około 3500mln lat. Życie na ziemi powstało w warunkach, które dla dzisiejszych żywych form byłyby zabójcze. W atmosferze znajdowało się wiele trujących...

poleca85%

Rozwój świata organicznego w wybranym okresie geologicznym.

Gdy 250 milionów lat temu rozpoczęła się era mezozoiczna, większość obecnych kontynentów, była połączona w gigantyczną masę lodową - Pangeę. Pod jej koniec świat fizyczny wyglądał bardzo podobnie do dzisiejszego. Mezozoik nazywany jest niekiedy...

poleca85%

Pośrednie dowody ewolucji.

1.Dowody pośrednie ewolucji są to dane, z różnych nauk biologicznych, które wykazują jedność świata żywego i pomagają ustalić pokrewieństwo pomiędzy organizmami. 2.Dowody pośrednie z embriologii zasada, rekapitulacji głosi, że rozwijający się...

poleca87%

Główne etapy ewolucji roślin i zwierząt.

Pierwszym stadium ewolucji bylo po-wstanie zywych komórek, a nastepnie rozwój róznorodnych jednokomórkowych organizmów. Wiekszosc z nich jest jeszcze dzisiaj bogato reprezentowana. Zyjacymi obecnie potomkami tych organizmów sa bakterie,...

poleca88%

Wpływ środowiska lądowego na kierunek ewolucji roślin.

Era eofityczna obejmowała czas od powstania życia na Ziemi, aż po około 415milionów lat temu. Odznaczała się panowaniem glonów, obok których występoowały bakterie, sinice i grzyby. Kolejną erę stanowiła era paleofityczna, której czas trwania...

poleca85%

Czynniki ewolucji i ich rola w procesie przemian ewolucyjnych.

1.Zmienność mutacyjna : wywołana jest mutacjami, której źródłem są mutageny, zmienność ta warunkuję zmianę struktury materiału genetycznego w wyniku czego pojawiają się nowe geny lub modyfikują już istniejące. Część z tych mutacji jest obojętna...

poleca87%

Rozwój prenatalny

I Zapłodnienie. Polega na połączeniu się plemnika z komórką jajową. Dochodzi do niego w jajowodzie. Może dojść do zapłodnienia poza jajowodem, komórka jajowa może wypaść do jamy ciała. Po owulacji komórki jajowe żyją w jajowodzie kilkanaście...

Ciekawostki ze świata