profil

Biologia

(988)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

14 online
poleca82%

Zagrożenia i ochrona środowiska

Tekst z leksykonu PWN! Zagrożenia i ochrona środowiska Wśród różnorodnych zagrożeń środowiska za najważniejsze uważamy te, których oddziaływanie obejmuje całą planetę. Chodzi o procesy, które zmieniają właściwości atmosfery prowadząc do zmiany...

poleca84%

Tolerancja organizmów na różne czynniki życia

Tolerancja organizmów na różne czynniki życia Tolerancja – (biol.) odporność organizmu na szkodliwe czynniki środowiskowe. Każdy organizm żyje w określonym środowisku, na który składają się elementy ożywione (biotyczne) i nieożywione...

poleca85%

Ewolucja układu nerwowego kręgowców

EWOLUCJA UKŁADU NERWOWEGO KRĘGOWCÓW Ryby: Rozrost masy ciała i zwiększenie prędkości pływania wymagało usprawnienia mózgu i narządów zmysłów. Dobrze rozwinięty jest móżdżek, co wiąże się ze znaczną sprawnością ruchową ryb (w móżdżku znajduje...

poleca84%

Enzymy

Enzymy ? wielkocząsteczkowe, w większości białkowe biokatalizatory przyspieszające specyficzne reakcje chemiczne wskutek obniżenia ich energii aktywacji. Badaniem enzymów i ich działania zajmuje się enzymologia. Praktycznie wszystkie przemiany...

poleca84%

Pielęgnacja skóry w okresie dojrzewania

Okres dojrzewania jest najbardziej burzliwym momentem w życiu człowieka. W tym czasie hormony (androgeny), które wywołują pokwitanie, pobudzają również gruczoły łojowe wytwarzające łój. Nadmiernie produkowany jest przyczyną powstawania pryszczy....

poleca84%

Charakterystyka gadów

Budowa morfologiczna: - Części ciała – głowa, szyja, tułów, ogon - Dwie pary kończyn wolnych typu lokomocyjnego o planie budowy takim samym jak u płazów (jednak występują tu różnorodne rozwiązania – beznogie węże i uskrzydlone pterozaury) -...

poleca82%

Choroby układu dokrewnego.

Praca w załączniku ;P

poleca84%

Problem odpadów i ich składowania

1. Definicja i charakterystyka odpadów. 1. Definicja i charakterystyka odpadów. Odpady to materiały i substancje stałe i ciekłe, z wyjątkiem ścieków, powstałe w skutek działalności człowieka, nieprzydatne i uciążliwe dla środowiska. Część...

poleca84%

Roślina

• NASIONO, nasienie, bot. organ rozmnażania się roślin nasiennych, zawierający zarodek; rozwija się z  zalążka; w skład nasion u różnych roślin wchodzi oprócz zarodka bielmo, obielmo i łupina; nasiono zawiera materiały zapasowe (skrobię,...

poleca82%

Wpływ człowieka na Środowisko

Wpływ człowieka na środowisko Od czasu, gdy na Ziemi pojawiło się życie, wyginęły setki milionów gatunków roślin i zwierząt. Niektóre wymarły na skutek naturalnych procesów ewolucji, lecz w ciągu ostatnich 300 lat ludzie przyspieszyli proces...

poleca85%

Główne etapy antropogenezy

Na pytanie jak powstał i skąd pochodzi człowiek próbowano odpowiedzieć już w starożytności. Wymyślano liczne legendy, mity i wierzenia, na których podstawie ustalono ład panujący na ziemi. Najbardziej znaną jest utworzona na podstawie Biblii...

poleca84%

Zwichnięcia stawów

O zwichnięciu stawu mówimy wtedy, jeżeli pod wpływem urazu dojdzie do przemieszczenia powierzcni stawowych kości względem siebie - zmieniają one położenie w stawie. W okolicach tego zwichnięcia miejsce jest napuchnięte, zasinione oraz boli. Każde...

poleca82%

Życie społeczne owadów- termity

Termity są owadami społecznymi żyjącymi w koloniach, których członkowie podzieleni są na kasty. Kolonia termitów może liczyć ponad milion owadów. Na świecie znanych jest ok. 2 tysięcy gatunków. Żyją one w społeczeństwach o wysokiej organizacji....

poleca84%

Zabijamy Amazonię! -krótka refleksja nad lasami równikowymi

Wiele milionów lat temu całą kulę ziemską porastały lasy. Gęste puszcze są źródłem naszego pochodzenia. Cóż więc się stało, że tak wielki obszar lasów zmniejszył się do tego stopnia, że u progu XXI wieku ekolodzy apelują, żeby sadzić nowe drzewa...

poleca84%

Budowa skóry

POWŁOKA WSPÓLNA Zarodek we wczesnych stadiach rozwoju jest pokryty komórkami zewnętrz-nego listka zarodkowego, czyli ektodermą, która u organizmów pierwotnych stanowi powłokę zewnętrzną ciała. U człowieka taka powłoka nie wystarcza przede...

poleca84%

Sławni biolodzy i czym jest histologia?

Nusbaum- Hilarowicz Józef (1859-1917), zoolog. Od 1902 profesor Uniwersytetu Lwowskiego, w latach 1894-1906 profesor anatomii i histologii w Szkole Weterynaryjnej (później Akademii Weterynaryjnej), od 1906 profesor zoologii, członek Akademii...

poleca84%

Materiał genetyczny człowieka

PLAN PRACY Temat: Materiał genetyczny człowieka 1) Wstęp 2) Składniki chemiczne DNA 3) Przestrzenny model DNA 4) DNA- nośnik informacji genetycznej 5) Powielanie informacji genetycznej 6) Wnioski 1) Wstęp Materiałem genetycznym...

poleca84%

Mięczaki

MIĘCZAKI Grupa ta stanowi okioło 130 tyś. Gatunków. Są to organizmy wolnożyjące, występujące w środowisku wodnym (morza, wody słodkie), często prowadząc przydenny tryb życia, pełzając po dnie, pływając w wodzie lub jak ślimaki płucodyszne – żyją...

poleca83%

Choroby i Higiena Skóry

prezentacja w załączniku

poleca82%

Lasy Polski

Lasy PolskiSzata roślinna polski typowa jest dla strefy klimatów umiarkowanych, ciepłych. Zróżnicowanie klimatyczne polski spowodowało znaczne, jak na tak niewielki obszar, zróżnicowanie jej szaty roślinnej. W Polsce północno - wschodniej, która...

poleca84%

Karol Darwin

Charles Robert Darwin (czyli Karol Darwin) był angielskim przyrodnikiem oraz twórcą teorii ewolucji biologicznej zwanej darwinizmem. Studiował medycynę, teologię oraz geologię, zoologię i botanikę na uniwersytetach w Edynburgu i Cambridge. W...

poleca84%

Urazy kręgosłupa

Kręgosłup człowieka nie jest całkiem prosty tzn. ma krzywizny fizjologiczne. Jest wygięty w kształcie podwójnej litery "S". Czasem te wygięcia pogłebiają się i pojawia się boczne skrzywienie kręgosłupa zwane skoliozą. Wiele wad postawy powstaje,...

poleca80%

Mechanizm pobierania oraz sposoby i drogi transportu wody u roślin

Pobieranie i przewodzenie wody. Każda roślina, niezależnie od złożoności budowy, musi mieć zapewnioną odpowiednią ilość wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych. Komórki mogą wykonywać funkcje życiowe tylko wówczas, gdy cytoplazma jest...

poleca84%

Klonowanie

Klonowanie (gr. gałązka, odrośl) - proces tworzenia idealnej kopii z oryginału. W biologii termin klonowanie jest używany w dwóch znaczeniach: • Klonowanie genów - które polega na pobieraniu materiału genetycznego z jednego organizmu i...

poleca81%

Wpływ rolnictwa na środowisko i różnorodność biologiczną

Wpływ rolnictwa na środowisko i różnorodność biologiczną Rys historyczny rolnictwa Od czasu swojej obecności na Ziemi ludzie zaspokajali swoje zapotrzebowanie na pożywienie opierając się na zbieraniu owoców oraz polowaniu na dzikie zwierzęta....

poleca84%

Ścieki i ich oczyszczanie

Ścieki są to zużyte ciecze, roztwory, koloidy lub zawiesiny, a także odpadowe ciała stałe odprowadzane za pomocą rurociągów do odbiorników naturalnych jakimi mogą być zbiorniki lub cieki wodne, doły gnilne itp. W postaci ścieków odprowadza się...

poleca82%

Skala porostowa.

niżej znajduje sie link z gotową pracą :)

poleca84%

Zanieczyszczenia powietrza

Zanieczyszczenia powietrza oraz sposoby zapobiegania Zanieczyszczenia powietrza w Polsce należą do największych w Europie. Na obszarach wszystkich dużych miast rejestruje się stężenie dwutlenku węgla, siarki i azotu oraz pyłów, przekraczające...

poleca83%

Przyrodnicze i gospodarcze znaczenie wybranej biocenozy.Morze Bałtyckie

"Przyrodnicze i gospodarcze snaczenie wybranej biocenozy" Morze Bałtyckie Morze Bałtyckie jest szczególnym środowiskiem życia biologicznego., o charakterze morsko-słodkim. Fauna ryb morskich jest mniej liczna gatunkowo i o niewielkich...

poleca83%

Budowa mózgu człowieka, charakterystyka pracy poszczególnych płatów

Mózg znajduje się w czaszce. Otoczony jest trzema oponami ( od zewnątrz twardą, pajęczą, miękką”), między którymi znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy. Płyn ten pełni funkcję ochronną i odżywczą. Jest to płyn wypełniający przestrzeń między oponą...

poleca83%

Odpady przemysłowe i komunalne i ich zagospodarowanie.

Odpady przemysłowe Odpady przemysłowe, już sama nazwa mówi nam, że pochodzą z różnych rodzajów przemysłu. Ich głównymi źródłami są zakłady produkcyjne jak i elektrownie, elektrociepłownie itd. Można wyróżnić różne rodzaje odpadów przemysłowych. Z...

poleca84%

Białowieski Park Narodowy

Położenie, powierzchnia, historia Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią. Park znajduje się w centralnej części Puszczy Białowieskiej, najbardziej naturalnego...

poleca85%

Znaczenia białek i cukrów

-Białka- Białka to substancje wyróżniające się przede wszystkim rozmiarami cząsteczek i ich różnorodnością. Są to wielocząsteczkowe polimery, których monomerami są aminokwasy- związki amfoteryczne zawierające grupę aminokwasową- NH2(charakter...

poleca81%

Teoria ewolucji Karola Darwina

Teoria ewolucji Karola Darwina Plan pracy: 1. Wstęp – Kim był Karol Darwin i czym się zajmował? 2. Rozwinięcie – Ewolucja zwierząt ; podróże i spostrzeżenia Darwina ; teoria ewolucji ; „O powstawaniu gatunków”. 3. Zakończenie –...

poleca84%

Płazińce

Płazińce – dwuboczna symetria, tzn. robaki płaskie, spłaszczone ciało grzbietobrzusznie, zburowane z 3 warstw komórek (listków zarodkowych), -ekto i –endo i mezodermy, jama ciała wypełniona komórkową parenchyną, można wyróżnić narządy tworzące...

poleca84%

Osiągnięcia biologii, które były, są i będą najistotniejsze

Biologia to nauka ożyciu, która skupia się na chaakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu oraganizmów żywych, jak również sposobie powstawania nowych gatunków. Pisząc o biologii mam na myśli medycynę. W tej dziedzinie jest bardzo wielu...

poleca83%

Narządy zmysłów człowieka budowa i funkcjonowanie

Narządy zmysłów Zmysły - to systemy postrzegania, za pomocą których organizm odbiera z otoczenia informacje w postaci rozmaitych bodźców: mechanicznych, świetlnych, akustycznych albo chemicznych. Narządy zmysłów są wyposażone w...

poleca80%

Ekosystem Jeziora

Ekosystem Jeziora W każdym środowisku mamy doczynienia ze strefowym rozmieszczeniem gatunków roślin i zwierząt (biocenoza). Ekosystem jeziora to dobrze wyodrębniony fragment biosfery, o dość wyraźnych granicach, silnej wewnętrznej integracji i...

poleca84%

Stawonogi

Stawonogi tworzą najliczniejszy i najbardziej zróżnicowany typ w świecie zwierząt. Żyją we wszystkich warunkach środowiskowych, na całej kuli ziemskiej. Zachowując wspólny podstawowy plan budowy ciała wytworzyły ogromne bogactwo form. Liczba...

poleca84%

Zdrwotne działanie jogorutów

Większość z nas lubi spożywać jogurty, kefiry, mleko zsiadłe czyli tzw. napoje mleczne fermentowane. Znamy również biojogurty i biokefiry czyli tzw. napoje mleczne nowej generacji, inaczej napoje probiotyczne. Wiemy, iż są one doskonałym źródłem...

poleca84%

Wykaż bezpośrednie znaczenie genetyki dla człowieka XIX, XX i XXI wieku.

„To zdumiewające, jak niewiele z olbrzymiego zasobu wiadomości o przyrodzie, który nagromadziły nauki ścisłe, przenika do świadomości zwykłych ludzi…” (Francis Crick) Życie ludzkie to ciągłe pytania, na które próbujemy znaleźć odpowiedź....

poleca84%

Kiła

KIŁA Czym jest kiła? Kila ( Lues), dawna nazwa syfilis eleó(nazwa syfilis pochodzi od imienia pasterza Syphilusa, tytulowego bohatera poematu Syphilis, czyli o chorobie galijskiej 1530 autorstwa Girolama...

poleca84%

Tłuszcze

Tłuszcze to ogólna nazwa wielu związków chemicznych, które prawie bez wyjątku nie rozpuszczają się w wodzie. Są obok węglowodanów i białek trzecią podstawową grupą składników pokarmowych spełniającą w organizmie głównie funkcję energetyczną....

poleca83%

Dieta dla aktywnego nastolatka w wieku 14-16 lat-tabelka

Poniżej załącznik, proszę o ocenienie tej pracy.

poleca83%

Budowa i działanie narządu wzroku i smaku

PLAN PRACY I. Wstęp- wspólny dla obu tematów II. Budowa i działanie narządu wzroku 1) Elementy składowe narządu wzroku i ich funkcje a) Gałka oczna b) Narządy dodatkowe i ich funkcje 2) Mechanizm widzenia 3) Wady wzroku 4) Choroby...

poleca84%

Biologiczne znaczenie apoptozy i nekrozy

Zarówno apoptoza jak i nakroza mają bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania naszego organizmu. Mają one na celu zabicie komórki. Jednak oba te procesy zdecydowanie różnią się od siebie. Zacznę od krótkiego omówienia działania tych zjawisk....

poleca81%

Owady społeczne – Życie społeczne mrówek

Sto milionów lat przed tym, jak ludzie zaczęli żyć w jaskiniach, niektóre gatunki owadów wykształciły w pełni rozwiniętą strukturę społeczną. Owady społeczne to takie, u których występuje podział pracy, wykonywanej przez poszczególne osobniki dla...

poleca84%

Ochrona środowiska w Polsce i na Świecie

Spis treści: 1) Przedsięwzięcia służące ochronie środowiska naturalnego 2) Ograniczenie zanieczyszczenia 3) Zalesienie lasu 4) Rezerwaty 5) Bogactwo biologiczne 6) Ochrona bagien i mokradeł 7) Alarm dla pustynnienia 8) Ochrona...

poleca83%

Choroby i higiena układu oddechowego

Angina, zapalenie migdałków podniebiennych, choroba wywoływana najczęściej przez bakterie. Objawia się bólem gardła, wysoką gorączką (ponad 39C), utrudnionym połykaniem, zaczerwienieniem i powiększeniem migdałków, pokrytych białymi nalotami....

poleca84%

Wpływ używek na zdrowie i organizm człowieka.

Wpływ używek na zdrowie i organizm człowieka.(Alkohol, tytoń, narkotyki). Treść w załączniku

poleca84%

Hormony

hormony

poleca82%

Pierwotniaki

Pierwotniaki PIERWOTNIAKI a) wiciowce - dzielą się na wiciowce (euglena, świdrowiec śpiączki, rzęsistek pochwowy) i sporowce (zarodziec malarii) b) zarodziowce - (pełzak, otwornice, radiolarie) c) orzęski (pantofelek, trąbik, wirczyk)...

poleca84%

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka oraz innych organizmów żywych

Wszystkim organizmom żywym do życia potrzebna jest woda i powietrze, które są podstawowymi zasobami naturalnymi . Bez nich życie na ziemi byłoby niemożliwe. O znaczeniu wody dla życia społeczeństwa i w ogóle życia świadczy chociażby...

poleca83%

Pierwotniaki

Nazwą pierwotniaki określa się jednokomórkowych przedstawicieli protistów, którzy zdolni są do poruszania się. Grupa ta liczy około 80 tys. gatunków Jednokomórkowy poziom organizacji jest jedyną wspólną cechą dla wszystkich Pozostałe cechy...

poleca83%

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na organizmy

Środowisko naturalne i środowisko stworzone przez człowieka ma bardzo duży wpływ na wszystkie organizmy żywe, poczynając od osobnika a kończąc na całej biosferze. Oczywiście różne czynniki mogą zupełnie inaczej oddziaływać na poszczególne...

poleca84%

Znaczenie i podział układu moczowego

ZNACZENIE I PODZIAŁ UKŁADU MOCZOWEGO Nerka jest narządem parzystym, położonym zaotrzewnowo, na tylnej ścianie jamy brzusznej. Przeciętne wymiary nerki wynoszą długość: 11-12 cm, szerokość: 5-7,5 cm i grubość: 2,5-4 cm, a ich masa od 125 do...

poleca84%

Białka, Aminokwasy i inne składniki odżywcze.

Białka nie ulegają rozpadowi w jamie ustnej, ponieważ ślina nie zawiera enzymów proteolitycznych, rozkładających białka do peptydów czy aminokwasów. Rozkład białka następuje dopiero w żołądku, gdzie znajduje się pepsyna, która w środowisku kwasu...

poleca84%

Transport i żywność

TREŚĆ W ZAŁĄCZNIKU

poleca84%

Witaminy

WITAMINY : Witamina A : Działanie: pomaga proces wzrostu, bierze udział w procesie trawienia, szczególnie węglowodanów, poprawia sprawnośc umysłową, pomaga zwalczać chorobę lokomocyjną, pomaga w leczeniu półpaśca. Niedobór powoduje: chorobę...

poleca84%

Gady

Gady (Reptilia) – gromada kręgowców (czworonogów) zmiennocieplnych. Współczesne gady są pozostałością po znacznie większej grupie zwierząt, której największy rozkwit przypadł na erę mezozoiczną. Z osiemnastu znanych rzędów gadów obecnie żyją tylko...

poleca83%

Porównanie układów zwierząt bezkręgowych.

** JAMOCHŁONY - Układ oddechowy - Oddychają całą powierzchnią ciała. Odbywa się to na drodze dyfuzji. - Układ nerwowy - U jamochłonów występują prymitywne komórki nerwowe pochodzenia ektodermalnego. Leżą one pod nabłonkiem. - Układ...

poleca84%

Układy

CIAŁO CZŁOWIEKA Szkielet tworzy rusztowanie podtrzymujące miękkie części ciała, by oparły się sile grawitacji. Podpiera i ochrania narządy wewnętrzne, które dzięki niemu nie obijają się o siebie. Czaszka chroni mózg, a żebra osłaniają płuca,...

poleca84%

Mechanizmy obronne organizmu człowieka

Wszystko znajduje sie w załączniku

poleca83%

Choroba nowotworowa – mutacje i ich przyczyny

Nowotwór (łac. neoplasma) - grupa chorób w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany przez organizm, a nowo powstałe komórki nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Utrata kontroli nad podziałami jest związana z mutacjami...

poleca83%

Żywność genetycznie modyfikowana

Biotechnologia jest szczególna dziedzina nauki, techniki i gospodarki narodowej. Podstawowe badania naukowe dotyczace samej istoty struktury molekularnej materii ozywionej sa w swej ostatecznej formie sprzedawane na rynku w postaci najbardziej...

poleca83%

Jak wyginęły dinozaury?

Jak wyginęły dinozaury? Naukowcy rozważają następujące hipotezy: 1. szybki i intensywny proces różnicowania i rozwoju dinozaurów spowodował nie mniej szybkie wyczerpywanie się tzw. potencjału biologicznego. Efektem tego była degeneracja...

poleca84%

Hormony człowieka. Działanie i skutki nieprawidłowej pracy gruczołów. (UMK 2005)

Gruczoły dokrewne są to narządy gruczołowe, które nie mają przewodów wyprowadzających i oddają swą wydzielinę bezpośrednio do krwi. Substancje wydzielane przez te gruczoły nazywamy hormonami. Charakteryzują się one tym, że działają w obszarach...

poleca84%

Przyczyny gigantyzmu i karłowatości

Przyczyny gigantyzmu i karłowatości 1. Gigantyzm Rodzaje gigantyzmów i ich przyczyny • Gigantyzm pierwotny • Przyczyny gigantyzmu pierwotnego nie są znane. Ważną rolę odgrywają czynniki genetyczne (rodzinna skłonność do wysokiego...

poleca83%

Jakie jest znaczenie genetyki w medycynie, hodowli, rolnictwie.

Genetyka jest nauką zajmująca się dziedziczeniem cech.Pierwszym genetykiem był Grzegorz Mendel.Prowadził on badania nad różnymi odmianami grochu, charykteryzującymi się różnymi barwami kwiatów.Krzyżował on gatunki znane w...

poleca83%

Choroby nowotworowe- profilaktyka i diagnostyka.

Nowotwór jest tkanką wywodzącą się z prawidłowych tkanek ustrojowych, lecz wskutek utrwalonych cech patologicznych rozrastająca się w sposób niekontrolowany, nie poddający się czynnikom regulującym wzrost, dojrzewanie i czynności komórek....

poleca83%

Trawienie pokarmów jako złożony proces chemiczny.

Temat:Trawienie pokarmów jako złożony proces chemiczny. Proces trawienia pokarmów polega na enzymatycznej hydrolizie makrocząsteczek na rozpuszczalne monomery, które mogą zostać wchłonięte. Rozkład złożonych...

poleca81%

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka 1. Czym są bakterie? Bakterie (gr. bakterion - pałeczka) to jednokomórkowe lub kolonijne organizmy o budowie prokariotycznej. Ze względów historycznych pojęcie to jest dosyć...

poleca83%

Mejoza - fazy.

Mejoza, skrót: R! (R - od redukcji) - proces podziału komórki występujący u organizmów rozmnażających się płciowo. Polega na podziale komórki diploidalnej, w wyniku którego powstają 4 komórki haploidalne. Podziałowi mejotycznemu ulegają tylko...

poleca80%

Porosty

Porosty (łac. Lichenes) ? są to organizmy plechowate utworzone przez powiązanie komórki glonu (zielenice lub sinice) i strzępki grzyba (workowce lub podstawczaki). Uznawane za grzyby lichenizowane (zdolne do symbiozy z glonami). Budujące je...

poleca84%

Układ pokarmowy przeżuwaczy.

Piotr Wysocki Semestr 1 Praca kontrolna z produkcji zwierzęcej Przewód pokarmowy przeżuwaczy - jego części i ich budowa Przewód pokarmowy zaczyna się jamą ustną. Wargi...