profil

Statystyka

poleca 40% 10 głosów

rzecz. ż

nauka zajmująca się analizowaniem i opracowywaniem danych liczbowych, dotyczących zjawisk występujących masowo.

 

KOMENTARZ
Początki statystyki wiążą się prawdopodobnie ze spisami ludności przeprowadzanymi już w starożytnym Rzymie. W miarę rozwoju cywilizacji zrodziła się potrzeba uzyskiwania coraz dokładniejszych danych statystycznych na temat szczegółowych zagadnień społecznych i gospodarczych, pozwalających sprawdzić, jakie zmiany zaszły w poszczególnych dziedzinach na przestrzeni lat.
Statystyką w Polsce zajmuje się Główny Urząd Statystyczny (GUS), a zgromadzone dane statystyczne są corocznie publikowane w Polskim Roczniku Statystycznym.

Pochodzenie:

statystyk – osoba zajmująca się statystyką.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Statystyka