profil

Solidarność

drukuj
poleca 40% 75 głosów

rzecz. ż, br. lm

  1. sposób postępowania, zakładający poparcie dla osób, ugrupowań itp. lub reprezentowanych przez nie poglądów, współdziałanie, jedność.
  2. (praw.) wspólna odpowiedzialność prawna.

 

(w zn. 1.) W związku ze zwolnieniem dyrektora szpitala, który od dłuższego czasu zabiegał o podwyżki dla swoich podwładnych, personel medyczny postanowił ogłosić strajk w geście solidarności (D. lp, ident. w C. i Ms. lp).

(w zn. 2.) Mecenas Nowak wytłumaczył panu Kowalskiemu, że jeżeli nie będzie w stanie spłacić kredytu w terminie, na skutek działania przepisu prawnego o solidarności (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) spłacania zobowiązań, jego dług spłacać będą poręczyciele.

 

KOMENTARZ
Słowo solidarność nabrało nowego znaczenia odkąd stało się nazwą związku zawodowego, który został założony po fali protestów robotniczych w 1980 r. (pełna nazwa: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność). Nazwę tę piszemy wielką literą. Trzeba zauważyć, że mamy tu szereg pokrewnych wyrazów, takich jak: solidarnościowy – związany z solidarnością lub Solidarnością (np. strajk solidarnościowy – strajk na znak poparcia dla grupy już strajkującej), opozycja solidarnościowa – opozycja związana z Solidarnością. Zupełnie inne znaczenie ma słowo solidarny, czyli gotowy do współdziałania, lojalny. W odniesieniu do sytuacji na polskiej scenie politycznej pojawiło się słowo postsolidarnościowy – kiedyś związany z Solidarnością (np. opozycja postsolidarnościowa, partie postsolidarnościowe).

Przydatne hasło? Tak Nie