profil

Słownik postaci historycznych

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca43%

Chruszczow Nikita S.

Pochodził z biednej rodziny chłopskiej. Spędził dzieciństwo i młodość ciężko pracując fizycznie, najpierw na wsi, następnie m.in. w kopalniach węgla w Donbasie. Tam zainteresował się marksizmem, w 1917 przyłączył się do rewolucji październikowej. Uczestniczył w wojnie domowej jako komisarz polityczny w Armii Czerwonej. Ukończył studia w Akademii Przemysłowej w Moskwie. Kontynuował karierę w partii: 1934–64 członek KC KPZR, 1939–64 jej Biura Politycznego,1935–38 i 1949–53 I sekretarz...

poleca38%

Mikołajczyk Stanisław

Urodził się w Westfalii, wychował w Wielkopolsce, gdzie rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Ukończył kurs Uniwersytetu Ludowego w Dalkach. Uczestnik powstania wielkopolskiego 1918–1919 i wojny polsko-bolszewickiej 1919–21. W latach 1922–31 działacz PSL „Piast”, 1931–39 Stronnictwa Ludowego, od 1933 we władzach naczelnych tej partii. Poseł na sejm1930–35, dążył do przeprowadzenia reformy rolnej, przeciwnik obozu sanacji. W 1937 zorganizował i kierował wielkim strajkiem chłopskim. Walczył...

poleca25%

Benedykt XVI

Wychowany w głęboko katolickiej rodzinie w Bawarii. Podczas II wojny światowej wcielony do Hitlerjugend, służył w obronie przeciwlotniczej 1943–44. Po wojnie skończył studia filozoficzne, w 1951 złożył śluby kapłańskie. W następnych latach jeden z najlepszych wykładowców na wydziałach teologicznych, m.in. we Freising, Bonn, Münster i Tybindze. Wziął udział w obradach Soboru Watykańskiego II 1962–65 jako jeden z doradców ówczesnego metropolity Kolonii, kardynała J. Fringsa. Od 1977...

poleca34%

Kwaśniewski Aleksander

Studiował handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim.W latach 1977–82 członek władz naczelnych SZSP, od 1977 w PZPR. Redaktor Naczelny: „Itd” (1981–84), „Sztandaru Młodych” (1984–85). Minister ds. Młodzieży 1985–1987, następnie Przewodniczący Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej do 1990.Przewodniczący PKOL (1988–91). Uczestnik Okrągłego Stołu 1989. Współtwórca i pierwszy przewodniczący (1990–95) SdRP. Przewodniczący klubu parlamentarnego SLD 1991–95. W 1995 wygrał wybory prezydenckie,...

poleca29%

Lenin Włodzimierz I.

Pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej, ukończył prawo na Uniwersytecie Kazańskim. Na studiach zainteresował się marksizmem, w 1897 zesłany na Syberię (do 1900)za działalność polityczną. W latach 1900–05 i 1907–17 przebywał na emigracji, głównie w Szwajcarii. W 1903 został przywódcą odłamu „bolszewików” rosyjskiej partii robotniczej (SDPRR). Przy pomocy Niemców powrócił do Rosji w 1917. Organizator i przywódca rewolucji październikowej 1917. Od II Zjazdu Rad (1917) przewodniczący Rady...

poleca34%

Laden Osama bin

Urodził się w jednej z najbogatszych rodzin w Arabii Saudyjskiej, prowadził udane inwestycje finansowe.W latach 1979–89 wspierał walkę mudżahedinów z wojskami radzieckimi w Afganistanie, korzystając z amerykańskiej pomocy. W 1988 założyciel i przywódca tajnej organizacji Al-Kaida(Baza). W 1991 ogłosił „świętą wojnę” (dżihad) ze światem Zachodu, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Zorganizował zamachy bombowe na WTC w Nowym Jorku (1993), na amerykańskich żołnierzy w Arabii Saudyjskiej: w...

poleca20%

Iwan IV Groźny

Jego ojciec Wasyl III, wielki książę moskiewski, zmarł, gdy Iwan miał trzy lata. Do chwili uzyskania pełnoletności regencję sprawowała matka, Helena Glińska, a po jej śmierci w 1538 grupa możnych bojarów pod przewodnictwem m.in. książąt Szujskich. W 1547 został koronowany na cara. Przeprowadził reformy państwa, wprowadził w 1550 nowy kodeks praw (sudiebnik), scentralizował administrację, utworzył nową formację wojskową,tzw. strzelców. Prowadził politykę ekspansji na wschodzie, zdobył chanat...

poleca25%

Hirohito

Kształcony na cesarza przez siedem lat w specjalnym instytucie. W 1921 został regentem, w 1922 jako pierwszy w historii następca tronu odwiedził Europę. W 1926 został cesarzem z władzą absolutną. Prowadził politykę ekspansji terytorialnej, ulegając wpływom dowódców armii. Pod jego panowaniem Japonia podbiła Mandżurię w 1931 i znaczną część Chin 1937–45. W 1936 zawarła z Niemcami pakt antykominternowski, w 1941 atakując Stany Zjednoczone przyłączyła się do II wojny światowej. Armia japońska...

poleca20%

Fryderyk I Barbarossa

Koronowany na króla niemieckiego w 1152, na cesarza w 1155. Dążył do zbudowania uniwersalnego cesarstwa i podporządkowania papiestwa. Dzięki nawiązaniu dobrych stosunków z rywalami, rodem Welfów, zapewnił spokój wewnętrzny w Niemczech.Wzmocnił władzę cesarską nad Czechami i Polską (interwencje w latach 1157, 1163, 1172). Toczył długie wojny (sześć wypraw) o podporządkowanie Włoch i obsadzenie tronu papieskiego swoimi kandydatami. W 1159nie uznał wyboru papieża Aleksandra III i popierał...

poleca17%

Bolesław II Śmiały

Przejął władzę w 1058 po śmierci ojca, Kazimierza I Odnowiciela. W 1060 utracił zwierzchność nad Pomorzem Gdańskim i poniósł klęskę w walce z Czechami.Prowadził aktywną politykę zagraniczną, w latach 1060, 1074, 1077interweniował na rzecz popieranych przez siebie kandydatów do tronu na Węgrzech. Dwa razy pomógł odzyskać władzę na Rusi Izjasławowi– wyprawy w latach 1069 i 1077, odzyskał w ich trakcie Grody Czerwieńskie. Aktywny uczestnik obozu papieskiego w konflikcie o inwestyturę papieża...

polecab/d

Castro Ruz Fidel

Pochodził z zamożnej rodziny chłopskiej. Ukończył prawo na Uniwersytecie Hawańskim. W czasie studiów zaangażował się w działalność polityczną i rewolucyjną. Uczestniczył w próbach wzniecenia rewolucji w Dominikanie (1947) i Kolumbii (1948). W latach 1950–53 adwokat. W 1953 za próbę zamachu stanu aresztowany i skazany na 15 lat więzienia. Po amnestii w 1955 na emigracji w Meksyku i USA. W 1956 założył „Ruch 26 Lipca”, wrócił na Kubę i rozpoczął rewolucję zakończoną zwycięstwem w 1959....

polecab/d

Clemenceau Georges

Z wykształcenia lekarz, pracował jako dziennikarz i publicysta polityczny, zwolennik republikanizmu. W 1870 został merem XVIII dzielnicy Paryża, w 1875 przewodniczącym Rady Miejskiej stolicy Francji. W latach 1876–93 deputowany Zgromadzenia Narodowego, przywódca parlamentarny radykalnych republikanów, z powodu ostrości wystąpień zwany „Tygrysem”. Pozostając w opozycji, doprowadził do dymisji wielu ministrów. W latach1902–20 senator, 1906 minister spraw wewnętrznych, 1906–09 po raz pierwszy...

polecab/d

Dzierżyński Feliks

Pochodził z rodziny szlacheckiej, od 1894 w ruchu robotniczym. W 1897 skazany na zesłanie, uciekł w 1899. Ogółem skazywany sześć razy, w tym dwa na zesłanie. Współzałożyciel SDKPiL na przełomie 1899/1900, od 1903 w jej władzach. Sprzeciwiał się walce o niepodległość Polski, dążył do wywołania światowej rewolucji,zwolennik internacjonalizmu. Jeden z przywódców rewolucji 1905–07.Od 1906 przedstawiciel SDKPiL i członek KC rosyjskiej partii komunistycznej– SDPRR. Organizator i jeden z...

polecab/d

Ludwik IX

Koronowany w 1226 po śmierci ojca, Ludwika VIII. Do czasu uzyskania pełnoletności rządy w jego imieniu sprawowała matka, Blanka Kastylijska. W czasie długiego panowania dążył do wzmocnienia państwa i władzy królewskiej.W latach 1236 i 1243 stłumił bunty wasali. Zreformował administrację i sądownictwo (ustawy z 1254 i 1256), powołał organy centralne państwa: Kurię Królewską, Radę Królewską oraz parlament. Wprowadził jednolity w całym państwie system monetarny (ustawy z 1263 i 1265). Zmusił...

polecab/d

Saddam Husajn

Urodził się w biednej rodzinie chłopskiej, w 1947przeniósł się do Bagdadu. W 1956 wziął udział w próbie obalenia króla Fajsala II. Od 1957 działacz socjalistycznej partii Baas. Po udziale w zamachu stanu w 1959 na emigracj iw Egipcie. Studiował prawo na uniwersytecie kairskim, w 1963wrócił do kraju. Jeden z przywódców rewolucji w 1968, w wyniku której partia Baas przejęła władzę. W latach 1969–79 wiceprzewodniczący Rady Dowództwa Rewolucji i zastępca sekretarza generalnego Baas.W 1979...

polecab/d

Mandela Nelson Rolihlala

Syn wodza plemienia Thembu. Absolwent prawa uniwersytetu w Johannesburgu. Od 1944 członek, od 1952 zastępca przewodniczącego Afrykańskiego Kongresu Narodowego (ANC), organizacji dążącej do zniesienia systemu segregacji rasowej (apartheidu) i przyznania praw politycznych Afrykanom w RPA. Po zdelegalizowaniu i aresztowaniu przywódców ANC założył Włócznię Narodu, bojową organizację podziemną, próbował na jej czele wzniecić powstanie. Aresztowany w 1962, skazany na dożywocie w 1963 za...

polecab/d

Innocenty III

Otrzymał gruntowne wykształcenie w dziedzinie teologii i prawa kościelnego. Od 1190 kardynał, od 1198 papież. Dążył do wzmocnienia hierarchii kościelnej i Państwa Kościelnego oraz podporządkowania papiestwu poszczególnych monarchów i krajów. Wspierał pretendentów do korony cesarskiej, najpierw Ottona IV Welfa, następnie Fryderyka II. W 1213 uzyskał od cesarza (tzw. Złota bulla) uznanie Państwa Kościelnego i zobowiązanie do jego obrony. Za jego pontyfikatu Anglia i Irlandia (1215) oraz...

polecab/d

Nagy Imre

Urodził się w rodzinie chłopskiej, ukończył wyższą szkołę handlową. W czasie I wojny światowej żołnierz w armii austro-węgierskiej, trafił do niewoli rosyjskiej.W 1918 wstąpił do partii bolszewickiej i Armii Czerwonej, walczył w jej szeregach do 1921. W latach 1921–28 przebywał na Węgrzech, w 1925utworzył Komunistyczną Partię Węgier (KPW), zagrożony aresztowaniem zbiegł do Austrii. W latach 1930–44 pracował m.in. w Instytucie Spraw Rolnych w Moskwie, działał w Kominternie. W 1944 wrócił na...

polecab/d

Breżniew Leonid I.

Członek Komsomołu od 1923, WKP(b) od 1931.W 1936 został inżynierem metalurgiem. W czasie wojny z Niemcami 1941–45 komisarz polityczny w Armii Czerwonej. Po wojnie m.in. I sekretarz KZ KP(b) w Mołdawii 1950–52, I sekretarz KP Kazachstanu1952–56. W latach 1956–64 sekretarz KC KPZR, 1960–64 i od 1977przewodniczący Prezydium Rady Najwyższej ZSRR. W 1964 w wyniku obalenia N. Chruszczowa < Chruszczow Nikita S. > został I sekretarzem, w 1966 sekretarzem generalnym KC KPZR. Za jego kadencji...

polecab/d

Chmielnicki Bohdan Zenobi

Pochodził z szlacheckiej rodziny, kształcił się w lwowskim kolegium jezuickim. W 1620 uczestniczył w bitwie pod Cecorą, trafił do tureckiej niewoli, z której się wykupił. W następnych latach służył wojsku Kozaków zaporoskich, dochodząc do wysokiego stanowiska pisarza wojska zaporoskiego. W 1637 zdegradowany na setnika pułku. W 1646 powrócił do dawnej godności. Po konflikcie z podstarościm czehryńskim D. Czaplińskim w 1647, zbiegł na Sicz Zaporoską. W 1648 uzyskawszy pomoc Turcji i Tatarów...

polecab/d

Clinton Bill

Studiował na uniwersytetach w Georgetown, Oxfordzie i prawo w Yale. W latach 1974–76 był wykładowcą na uniwersytecie stanowym Arkansas. Związany z Partią Demokratyczną, z jej ramienia: stanowy prokurator Arkansas 1977–78, gubernator Arkansas 1978–80 i 1982–92. Wygrał wybory prezydenckie w 1992 i 1996, sprawował urząd przez dwie kadencje w latach 1993–2001. Dzięki jego polityce Stany Zjednoczone przeżyły świetny okres rozwoju gospodarczego, bezrobocie i inflacja były na najniższym od lat...

polecab/d

Gaulle Charles André de

Urodzony w rodzinie mieszczańskiej, absolwent akademii wojskowej Saint-Cyr i Wyższej Szkoły Wojennej. W czasie I wojny światowej walczył na froncie z Niemcami. Ranny w bitwie pod Verdun, w niewoli niemieckiej 1916–18. Członek misji wojskowej w Polsce 1919–21. W latach 1931–37 pracował w Generalnym Sekretariacie Obrony Narodowej Francji, postulował modernizację armii. W czasie II wojny światowej generał, dowodził dywizją pancerną w kampanii 1940. Przeciwnik kapitulacji, po jej podpisaniu...

polecab/d

Giedroyć Jerzy

Potomek litewskiego rodu książęcego. Wychował się na Kresach Rzeczpospolitej w rodzinie mieszczańskiej. Od 1920 żołnierz w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Absolwent prawa i historii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1929–39 urzędnik ministerialny i redaktor „Buntu Młodych”, po zmianie nazwy w 1937 „Polityki”. Po wybuchu wojny pracownik ambasady w Bukareszcie do 1941, następnie żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich na Bliskim Wschodzie i 2 Korpusu Polskiego generała W....

polecab/d

Guevara de La Serna Ernesto

Pochodził z bogatej mieszczańskiej rodziny argentyńskiej.Ukończył medycynę na uniwersytecie w Buenos Aires. Od wczesnej młodości interesował się marksizmem, lewicowe poglądy utrwaliła podróż motocyklowa 1951–52. W 1954 wyjechał do Meksyku, tam poznał i rozpoczął współpracę z F. Castro < Castro Ruz Fidel >. Uczestnik rewolucji kubańskiej (1956–59), członek pierwszego oddziału partyzanckiego, następnie dowódca oddziału 1956–58, od 1958 komendant i dowódca Drugiej Kolumny Armii...

polecab/d

Juszczenko Wiktor

Ukończył Instytut Finansowo-Gospodarczy w Tarnopolu. Pracował m.in. jako zastępca głównego księgowego w kołchozie pod Iwano-Frankowskiem, prezes oddziału Banku Państwowego ZSRR, prezes Banku Rolno-Przemysłowego w Kijowie. Jako prezes ukraińskiego banku centralnego przeprowadził reformę finansów państwa, wprowadził ukraińską walutę – hrywnę. W latach 1999–2001 premier, wprowadził reformy gospodarcze i administracyjne. Po konflikcie z prezydentem L. Kuczmą usunięty z tego stanowiska. Stanął...

polecab/d

Kohl Helmut

Urodził się w rodzinie mieszczańskiej, w czasie II wojny światowej służył w oddziałach rezerwowych, krótko przebywał w niewoli amerykańskiej. Skończył studia historyczne i filozoficzne na uniwersytetach we Frankfurcie i Heidelbergu.Od 1947 związany z Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU). W 1959deputowany do parlamentu Nadrenii-Palatynatu, w latach 1969–76 premier tego landu. W 1973 wybrany na przewodniczącego CDU, funkcję tę pełnił do 1998, następnie honorowo do 2000. W 1982 doprowadził...

polecab/d

Mao Zedong

Urodził się w rodzinie chłopskiej, ukończył studia pedagogiczne w Changsha. W 1921 współzałożyciel Komunistycznej Partii Chin (KPCh). W latach 1923–26 współpracował z rządzącą Partią Narodową (Kuomintang), w 1927 zorganizował partyzantkę komunistyczną. Wobec ofensywy wojsk rządowych przeprowadził swe oddziały w czasie tzw. długiego marszu 1934–35,z południa na północ kraju. W tym czasie stał się faktycznym przywódcą chińskich komunistów, formalnie I sekretarzem KC KPCh został w 1943.W...

polecab/d

Milošević Slobodan

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Belgradzkiego.Od 1959 członek Związku Komunistów Serbii, od 1987 przewodniczący, zachował stanowisko w 1990 po jej transformacji w Socjalistyczną Partię Serbii. Od 1989 przewodniczący prezydium Serbii, doprowadził do zniesienia autonomii Kosowa i Wojwodiny. W latach 1990–2000 prezydent Serbii, od 1997 także Jugosławii (federacja Serbii i Czarnogóry). Zwolennik zachowania jedności Jugosławii, po ogłoszeniu niepodległości przez Słowenię 1990 i Chorwację...

polecab/d

Pinochet Ugarte Augusto

Kształcił się w Szkole Wojennej Chilijskich Sił Zbrojnych. W latach 1956–58 kontynuował naukę w misji wojskowej w USA. Od 1973 dowódca sił zbrojnych Chile. W 1973 dokonał zamachu stanu, obalił prezydenta S. Allende i przejął władzę w państwie. Prezydent w latach 1974–90.Odpowiedzialny za brutalne metody zwalczania opozycji politycznej i morderstwa popełnione na jej działaczach. Łączył rządy autorytarne z liberalizmem gospodarczym, przywrócił stabilizację ekonomiczną w kraju. Dzięki...

polecab/d

Wilhelm II Zdobywca

Mimo że pochodził z nieprawego łoża, po śmierci ojca Roberta w 1035 został uznany jego następcą, w 1042 przejął rządy. Pokonał opozycję baronów i uzyskał silną władzę w księstwie. W 1063 podbił sąsiednią prowincję Maine, w 1064 narzucił zwierzchnictwo Bretanii. W 1051 król Anglii, Edward Wyznawca, wyznaczył go na swego następcę. Po śmierci tego monarchy w 1066, mimo że możnowładcy angielscy wybrali na tron jednego spośród siebie– Harolda II, Wilhelm zebrał armię i wylądował na wyspie. W...

polecab/d

Jelcyn Borys N.

Z wykształcenia inżynier budowlany, w latach 1961–90działacz KPZR, 1976–85 I sekretarz w Swierdłowsku.W 1974 wybrany do Rady Najwyższej ZSRR, od 1986członek jej prezydium. Awansowany w 1985 przez M. Gorbaczowa < Gorbaczow Michaił S. > na I sekretarza Moskwy. Domagał się reorganizacji kierownictwa partii i rezygnacji z przywilejów przez funkcjonariuszy partyjnych. Po krytyce reform M. Gorbaczowa odsunięty w 1987od stanowisk partyjnych. Współorganizator koalicji Demokratyczna Rosja, z...

#
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z