profil

Dmowski Roman

poleca 53% 17 głosów

1864-1939 twórca polskiego nacjonalizmu, polityk, pisarz

Dmowski RomanJego ojciec był brukarzem, właścicielem małej firmy.Skończył przyrodoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1888 członek Związku Młodzieży Polskiej „Zet”,od 1889 członek Ligi Polskiej. W 1893 współorganizator Ligi Narodowej. W 1895 skazany na zesłanie, uciekł i schronił się w Galicji.W 1895 założył i redagował „Przegląd Wszechpolski”. W 1897 utworzył Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne (endecja). W latach 1907–12 poseł w rosyjskiej Dumie Państwowej, prezes Koła Polskiego. Dążył do przyznania autonomii Królestwu Polskiemu i zjednoczenia ziem polskich pod berłem cara Rosji. W 1912 dodał postulaty antysemickie do programu endecji. W latach I wojny światowej związany z państwami ententy. Założył i przewodniczył w latach 1917–19 Komitetowi Narodowemu Polskiemu w Paryżu. W 1919 delegat na konferencję pokojową i sygnatariusz traktatu wersalskiego, wydatnie przyczynił się do korzystnego przebiegu zachodniej granicy Polski. Jeden z twórców II Rzeczpospolitej, przywódca obozu narodowego, przeciwnik J. Piłsudskiego <Piłsudski Józef>. W 1923 minister spraw zagranicznych, w 1926 założył Obóz Wielkiej Polski. Autor m.in. prac: Myśli nowoczesnego Polaka (1902), Niemcy, Rosja i kwestia polska (1908).

Myśmy tak odbiegli od innych narodów, że święcimy klęski, gdy tamte święcą zwycięstwa.
Roman Dmowski

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Dmowski Roman