profil

Słownik postaci historycznych

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
l
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca100%

La Fayette Marie Joseph de

Potomek arystokratycznej rodziny francuskiej. W latach1777–78 i 1780–81 służył ochotniczo w Armii Kontynentalnej generała G. Washingtona < Washington George >, walcząc o niepodległość Stanów Zjednoczonych,uczestniczył m.in. w zwycięskiej bitwie pod Yorktown. W 1787 członek Zgromadzenia Notablów, w 1789 deputowany Stanów Generalnych, 1789–91 członek Zgromadzenia Narodowego. Uczestnik rewolucji francuskiej 1789, organizator i dowódca Gwardii Narodowej, inicjator uchwalenia Deklaracji...

poleca34%

Laden Osama bin

Urodził się w jednej z najbogatszych rodzin w Arabii Saudyjskiej, prowadził udane inwestycje finansowe.W latach 1979–89 wspierał walkę mudżahedinów z wojskami radzieckimi w Afganistanie, korzystając z amerykańskiej pomocy. W 1988 założyciel i przywódca tajnej organizacji Al-Kaida(Baza). W 1991 ogłosił „świętą wojnę” (dżihad) ze światem Zachodu, Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Zorganizował zamachy bombowe na WTC w Nowym Jorku (1993), na amerykańskich żołnierzy w Arabii Saudyjskiej: w...

poleca45%

Lelewel Joachim

Pochodził z rodziny szlacheckiej, w latach 1804–08 studiował na Uniwersytecie Wileńskim. Przebieg kariery naukowej: 1809–11 profesor w Krzemieńcu, 1815–18 pracownik Szkoły Głównej (UW) w Warszawie, 1821–24 profesor historii na uniwersytecie w Wilnie, zwolniony za związki z Towarzystwem Filaretów. Poseł na sejm Królestwa Polskiego 1828–31, uczestnik powstania listopadowego 1830–31, współzałożycieli prezes klubu Towarzystwa Patriotycznego, członek Rady Administracyjnej i Rządu Narodowego. Po...

poleca29%

Lenin Włodzimierz I.

Pochodził z zamożnej rodziny mieszczańskiej, ukończył prawo na Uniwersytecie Kazańskim. Na studiach zainteresował się marksizmem, w 1897 zesłany na Syberię (do 1900)za działalność polityczną. W latach 1900–05 i 1907–17 przebywał na emigracji, głównie w Szwajcarii. W 1903 został przywódcą odłamu „bolszewików” rosyjskiej partii robotniczej (SDPRR). Przy pomocy Niemców powrócił do Rosji w 1917. Organizator i przywódca rewolucji październikowej 1917. Od II Zjazdu Rad (1917) przewodniczący Rady...

poleca32%

Leon XIII

Nuncjusz apostolski w Brukseli od 1843, w Belgii obserwował proces industrializacji, przemiany społeczne z nim związane oraz kształtowanie się parlamentaryzmu.Od 1846 biskup Perugii, od 1853 kardynał, od 1878 papież. Tak jak jego poprzednik Pius IX, po zlikwidowaniu Państwa Kościelnego w 1871 żył jako „więzień Watykanu”. Prowadził z dużym rozmachem działalność dyplomatyczną. Nakłonił kanclerza O. von Bismarcka < Bismarck Otto von > do zakończenia polityki antykościelnej w Niemczech (...

poleca73%

Lincoln Abraham

Pochodził z ubogiej rodziny, w młodości utrzymywał się z pracy fizycznej. W latach 1833–36 pracował jako poczmistrz w New Salem i studiował prawo, od 1836 prawnik. Początkowo związał się z Partią Wigów, z jej ramienia w latach 1832–34 był członkiem legislatury stanowej Illinois, 1847–49 członkiem Izby Reprezentantów. Przeciwnik uchwalonej w 1854 tzw. ustawy Kansas-Nebrasca, legalizującej niewolnictwo w stanach, w których dotychczas było ono zakazane. Zwolennik całkowitego zniesienia...

poleca76%

Loyola Ignacy

Urodzony i wychowany w szlacheckiej rodzinie. Oficer w służbie wicekróla Nawarry podczas wojny z Francją. W czasie leczenia ciężkiej rany przeżył przemianę duchową. Lata 1920–22spędził w grocie koło Manresy medytując i prowadząc surowe ćwiczenia pokutne. Wówczas napisał Ćwiczenia duchowe. Odbył pielgrzymkę do Ziemi Świętej, studiował w Paryżu, gdzie wokół niego zgromadziła się grupa towarzyszy. W 1534 wraz z nimi założył wspólnotę, składając śluby czystości i ubóstwa. Od 1537 prowadził we...

poleca84%

Ludwik Filip I

Syn Ludwika Filipa (Filipa Egalité), uczestnik rewolucji francuskiej 1789, członek klubu jakobinów w latach 1789–93. Walczył na froncie w armii rewolucyjnej, w 1793wziął udział w spisku i próbie przejęcia władzy przez generała Ch. Dumourieza, następnie na emigracji. Wrócił do Francji w 1817, po restauracji Burbonów. Wycofał się z życia politycznego. Po rewolucji lipcowej w 1830 koronowany na króla Francuzów. Sprawował rządy w imieniu burżuazji i arystokracji, został nazwany „królem...

polecab/d

Ludwik IX

Koronowany w 1226 po śmierci ojca, Ludwika VIII. Do czasu uzyskania pełnoletności rządy w jego imieniu sprawowała matka, Blanka Kastylijska. W czasie długiego panowania dążył do wzmocnienia państwa i władzy królewskiej.W latach 1236 i 1243 stłumił bunty wasali. Zreformował administrację i sądownictwo (ustawy z 1254 i 1256), powołał organy centralne państwa: Kurię Królewską, Radę Królewską oraz parlament. Wprowadził jednolity w całym państwie system monetarny (ustawy z 1263 i 1265). Zmusił...

poleca61%

Ludwik XIV

Syn Ludwika XIII i Anny Austriaczki, koronowany w wieku pięciu lat. Regencję sprawowali w jego imieniu matka i kardynał G. Mazarin. W 1652 został ogłoszony pełnoletnim. Pokonał bunt możnowładców 1648–53 (Wielka Fronda), zniszczył ich potęgę polityczną. Faktyczne rządy przejął w 1661po śmierci G. Mazarina. Zbudował system władzy absolutnej, opartej na scentralizowanej biurokracji i armii. Wspierał rozwój gospodarczy(m.in. działalność J. Colberta), handel i rzemiosło, budował manufaktury,...

poleca64%

Ludwik XVI

Wnuk Marii Leszczyńskiej i Ludwika XV, po którym przejął tron francuski w 1774. Jego próby reform gospodarczych i finansowych państwa zakończyły się niepowodzeniem. W 1777 przystąpił do wojny z Wielką Brytanią o wolność Stanów Zjednoczonych; na mocy traktatu pokojowego w 1783 odzyskał część kolonii w Afryce i Indiach. Deficyt budżetowy powiększony m.in. przez wydatki wojenne, złą politykę wewnętrzną i rozrzutność żony Marii Antoniny zmusiły go do zwołania w 1787Zgromadzenia Notablów, a w...

poleca60%

Luter Marcin

Studiował na uniwersytecie w Erfurcie, w 1508 został profesorem uniwersytetu w Wittemberdze, 1512 doktorem teologii, 1505 wstąpił do zakonu augustianów, od 1507 ksiądz. W 1517 przybił do drzwi kościoła w Wittemberdze 95 tez krytykujących m.in. sprzedaż odpustów, co stało się początkiem reformacji i rozłamu w Kościele katolickim. Próby porozumienia ze Stolicą Apostolską zakończyły się niepowodzeniem, spalił publicznie bullę papieską potępiającą jego wystąpienie w 1520. Obłożony klątwą przez...

poleca100%

Łukaszenka Aleksander

Urodził się i wychował we wsi Kopys, w obwodzie witebskim. Absolwent Instytutu Nauczycielskiego w Mohylewiei Białoruskiej Akademii Rolniczej w Mińsku.W 1974 wstąpił do KPZR. W latach 1987–94 dyrektor kołchozu. W latach1990–94 deputowany do Rady Najwyższej BSSR, w 1991 poparł pucz G. Janajewa. Przeciwnik rozpadu ZSRR, jako jedyny poseł głosował przeciwko ratyfikacji traktatu białowieskiego, na mocy którego Białoruś uzyskała niepodległość. Od 1994 prezydent republiki. W kampanii wyborczej...

l
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z