profil

Otton III

poleca 54% 58 głosów

980-1002 cesarz, król niemiecki z dynastii saskiej

Otton IIIKoronowany na króla Rzeszy niemieckiej w 983, zażycia ojca, Ottona II, który zmarł w tym samym roku.Do roku 995 regencję sprawowały matka i babka Ottona III, cesarzowe Teofano i Adelajda. Dzięki nim otrzymał staranne wykształcenie, znał m.in. łacinę i grekę. Koronowany na cesarza w 996.Zainicjował budowę uniwersalnego imperium rzymskiego, składającego się z czterech prowincji: Italii, Galii, Germanii i Sclavinii (Słowiańszczyzny). Wszystkie miały posiadać równe prawa, stolicę planował umieścić we Włoszech. W dalszych planach było połączenie cesarstwa rzymskiego z Bizancjum. Władza najwyższa miała należeć do cesarza, jego pomocnikiem w sprawach duchowych miał być papież. Do idei nowego cesarstwa rzymskiego Otton III przekonywał Bolesława I Chrobrego na zjeździe w Gnieźnie (1000). Zgodził się tam również na utworzenie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (z biskupstwami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu). Plany i działalność cesarza spotkały się z silną opozycją w Niemczech i Włoszech. Otton III kontynuował politykę podporządkowania papiestwa. Na tron biskupa Rzymu wybierał wybitne postacie świata chrześcijańskiego: Grzegorza V i Sylwestra II.

Tak jak jego bohater Karol Wielki, Otton potrafił zgromadzić wokół siebie zdumiewające grono intelektualnych (...) luminarzy ówczesnej Europy.
C. Brooke

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Otton III