profil

Słownik postaci historycznych

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
k
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca54%

Karol I Wielki

Po śmierci ojca Pepina Małego w 768 przejął władzę nad ziemiami m.in. dzisiejszej Francji, Belgii,Szwajcarii. Kontynuował politykę ekspansji terytorialnej, podbił ziemie obecnych zachodnich i środkowych Niemiec,północnych Włoch, narzucił zwierzchnictwo Słowianom połabskim. Podporządkowanym plemionom (m.in. Sasom, Bawarom, Longobardom) narzucił chrześcijaństwo. Walczył z Arabami, założył Marchię Hiszpańską między Pirenejami a rzeką Ebro. Stał się najpotężniejszym władcą w Europie Zachodniej....

poleca60%

Karol V Habsburg

Syn Filipa I Pięknego i Joanny Szalonej, wnuk Maksymiliana I Habsburga. Dzięki polityce dynastycznej dziadka odziedziczył w 1515 Niderlandy, w 1516 Hiszpanię z koloniami.Sycylię i Neapol. W 1519 wybrany cesarzem Rzeszy, przejął także władzę w dziedzicznych posiadłościach Habsburgów. Kontynuował ekspansję kolonialną w Azji i Ameryce Południowej. Toczył wojny z Francją (1521–44) o wpływy w Rzeszy i Włoszech, po zwycięstwie pod Pawią w 1525 osiągnął szczyt potęgi Habsburgów w Europie. Walczył...

poleca38%

Katarzyna II

Z domu księżna Sophie Auguste Anhalt-Zerbst, od 1745 żona księcia holsztyńskiego Piotra Ulryka, późniejszego cara Piotra III. Wzięła udział w spisku, który w 1762 doprowadził do przewrotu pałacowego, obalenia i śmierci męża. W pierwszych latach panowania uważana za przedstawicielkę absolutyzmu oświeconego. Zjednała sobie przyjaźń m.in. Woltera. Prowadziła politykę wzmacniania władzy absolutnej i centralistycznego zarządzania państwem oraz ekspansji terytorialnej. Wzmocniła pozycję szlachty,...

poleca66%

Katon Starszy

P ochodził z rodu plebejuszy. Uczestniczył w walkach w czasie II wojny punickiej (218–201) jako szeregowy legionista. W 214 został wybrany trybunem wojskowym, w 204 kwestorem,w 198 mianowany pretorem, zarządzał Sardynią. Jako konsul w 195 stłumił bunt plemion iberyjskich, za co został uhonorowany triumfalnym wjazdem do Rzymu. Był jednym z dowódców armii rzymskiej w wojnie z Antiochem III Wielkim, władcą Syrii, odegrał zasadniczą rolę w zwycięskiej bitwie pod Termopilami. W następnych latach...

poleca58%

Kazimierz III Wielki

Od młodości przygotowywany na następcę tronu przez ojca, Władysława I Łokietka . W latach 1329–30 przybywał z misją dyplomatyczną na Węgrzech, 1331–33 zarządzał Wielkopolską, Kujawami i ziemią sieradzką. Koronowany na króla polskiego w 1333. W 1335 w zamian za zrzeczenie się przez króla czeskiego tronu polskiego zrezygnował z prawdo księstw śląskich (w 1356 ponownie). W 1339 wzmocnił przymierze z królem węgierskim układem na przeżycie. W 1343 zawarł pokój z Krzyżakami– odzyskał Kujawy i...

poleca63%

Kazimierz IV Jagiellończyk

Syn Władysława II Jagiełły . W wieku11 lat wybrany na króla czeskiego, na tronie nie zasiadł po klęsce stronnictwa husyckiego, które go wybrało. Od 1440 wielki książę litewski, od 1447 król polski. W latach 1454–66prowadził wojnę trzynastoletnią z zakonem krzyżackim. Po klęskach poniesionych przez pospolite ruszenie rycerstwa (m.in. pod Chojnicami w 1454), wystawił armię zaciężną w 1462, z P. Duninem na czele.W tym samym roku Krzyżacy zostali pokonani pod Świecinem, a w 1463 ich flota...

poleca72%

Kennedy John Fitzgerald

Pochodził z bardzo bogatej rodziny, ukończył z wyróżnieniem nauki polityczne na Harvard University. W latach 1941–45 służył w marynarce wojennej, walczył przeciwko Japonii, m.in. jak dowódca kutra torpedowego. Związany z Partią Demokratyczną, z jej nominacji kongresman 1947–53, senator 1953–60, prezydent 1961–63. Dążył do likwidacji dyskryminacji rasowej i przyznania Afroamerykanom pełni praw obywatelskich. Przygotował plan redukcji podatków (wprowadzony w 1964). Starał się polepszyć warunki...

poleca67%

Kim Ir Sen

Urodził się w biednej rodzinie chłopskiej, w 1924wyemigrował z ojcem do Chin. W 1926 wstąpił do Komunistycznej Partii Chin. Wrócił do Korei w 1929, w 1932 zorganizował oddział partyzancki walczący z okupacją japońską. W latach 1941–45 przebywał w ZSRR. Po zajęciu Korei przez Armię Czerwoną wybrany przez J.Stalina < Stalin Józef W. > w 1945 na I sekretarza KC Komunistycznej Partii Korei (od 1949 Partii Pracy Korei), od 1966 sekretarz generalny KC PPK. Do 1946 zlikwidował opozycję...

poleca83%

King Martin Luther

Ukończył Morehouse College w 1948, uzyskał doktorat w Boston University w 1955. Od 1954 pastor Kościoła baptystów w Montgomery (Alabama). W 1955 stanął na czele bojkotu autobusów,w których obowiązywała segregacja rasowa. W 1957 organizator i przewodniczący Konferencji Chrześcijańskiej Przywódców Południa. Inicjator pokojowej walki o równouprawnienie ludności afroamerykańskiej. Nawoływał do przełamywania segregacji rasowej w miejscach publicznych, od 1961 organizował rajdy wolności w...

poleca48%

Klejstenes

Urodzony i wychowany w rodzinie arystokratycznej Alkmeonidów. Pełnił urząd archonta w czasie tyranii Hippiasza. Później w niełasce władcy, wraz z całym rodem zesłany na wygnanie. Po obaleniu tyrana powrócił ok. 510 do Aten, stał się przywódcą jednego z obozów politycznych. Przeprowadził reformę ustroju Aten w 508–507. Złamał przewagę arystokracji i zwiększył rolę ludu w rządzeniu polis. Dokonał nowego podziału okręgów wyborczych, poszerzył radę czterystu do pięciuset (po 50 obywatel z...

polecab/d

Kohl Helmut

Urodził się w rodzinie mieszczańskiej, w czasie II wojny światowej służył w oddziałach rezerwowych, krótko przebywał w niewoli amerykańskiej. Skończył studia historyczne i filozoficzne na uniwersytetach we Frankfurcie i Heidelbergu.Od 1947 związany z Unią Chrześcijańsko-Demokratyczną (CDU). W 1959deputowany do parlamentu Nadrenii-Palatynatu, w latach 1969–76 premier tego landu. W 1973 wybrany na przewodniczącego CDU, funkcję tę pełnił do 1998, następnie honorowo do 2000. W 1982 doprowadził...

poleca57%

Kolumb Krzysztof

Urodził się w Genui; w młodości, zanim został żeglarzem,był prawdopodobnie tkaczem i agentem handlowym.Od 1476 przebywał w Portugalii, brał udział w wyprawach morskich, opracowywał razem z bratem mapy morskie.Opanował doskonale kunszt żeglarski. Wierzył w kulistość Ziemi, twierdził,że płynąc z Europy na zachód, można dotrzeć do Indii. W 1484 przedstawił projekt takiego rejsu królowi portugalskiemu Janowi II, nie uzyskał jednak potrzebnych środków. W 1485 przeniósł się do Hiszpanii....

poleca100%

Kołłątaj Hugo

Pochodził ze szlacheckiej rodziny, po ukończeniu studiów w Akademii Krakowskiej kontynuował naukę na uniwersytetach w Rzymie i Wiedniu. Od 1775współpracownik Komisji Edukacji Narodowej, członek Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych. Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia. W latach 1783–86 jako rektor unowocześnił zarządzanie i system nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jeden z przywódców obozu patriotycznego na Sejmie Wielkim 1788–92,w czasie jego trwania swój dom...

poleca75%

Konfucjusz

Pochodził z ubogiej rodziny szlacheckiej. Zrobił karierę w administracji księstwa Lu. Zaczynając od najniższego szczebla urzędniczej hierarchii (nadzorcy stad owiec i wołów), doszedł do najwyższych stanowisk. Próbował przeprowadzić reformy w księstwie, zaczynając od systemu podatkowego, które zakończyły się niepowodzeniem. Niestabilna sytuacja polityczna zmusiła go w 496 do opuszczenia Lu, przez 12 lat podróżował po chińskich księstwach. Namawiał ich władców do kierowania się moralnością,...

poleca27%

Konstantyn Wielki

Młodość spędził na dworze cesarza Dioklecjana. W 305jego ojciec Konstancjusz został władcą zachodniej części cesarstwa. Po jego śmierci w 306 został obwołany przez wojsko cesarzem.Walczył z innymi pretendentami do tronu, ostatniego z nich, Maksencjusza, pokonał w 312 w bitwie u Mostu Mulwijskiego. W 313 wspólnie z Licyniuszem, władcą wschodniej części cesarstwa, wydał edykt mediolański, który wprowadzał tolerancję i wolność religijną, obejmującą także chrześcijaństwo. W 324 pokonał...

poleca50%

Korfanty Wojciech

Pochodził z górniczej rodziny, w czasie studiów na Uniwersytecie Wrocławskim został członkiem organizacji narodowej „Zet”. Od 1901 działacz Ligi Narodowej i redaktor „Górnoślązaka”. W latach 1903–11 i 1918 poseł do parlamentu Rzeszy, 1904–18 na sejm pruski. Walczył o prawa narodowe Polaków na Górnym Śląsku. W 1918 członek Naczelnej Rady Ludowej oraz Komisarz Plebiscytowy. Jeden z przywódców powstań śląskich w 1919 i 1920. Inicjator i dyktator III powstania śląskiego po przegranym...

poleca29%

Kossuth Lajos

Poseł na sejm węgierski w latach 1825–27 i 1832–36. Zwolennik niepodległości Węgier, występował także w obronie wolności słowa i prasy. Więzień polityczny w latach 1837–41. Od 1841 do 1844 redaktor naczelny „Pesti Hirlap” („Gazety Peszteńskiej”), musiał ustąpić z redakcji za krytykę rządu. Założyciel Towarzystwa Samoobrony, wspierającej rozwój węgierskiego przemysłu. W latach 1848–49 ponownie poseł do sejmu,jego mowa w marcu 1848 stała się sygnałem do powstania narodowego. Poparł ustawy...

poleca74%

Kościuszko Tadeusz

Uczył się w Szkole Rycerskiej w Warszawie. W latach1776–83 uczestniczył w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych. W 1784 powrócił do kraju, od 1789 generał major w armii polskiej. W okresie Sejmu Wielkiego zwolennik obozu patriotycznego. Jeden z wyróżniających się dowódców w wojnie z Rosją (1792), odznaczony orderem Virtuti Militari. Po przyłączeniu się króla do Targowicy wystąpił z wojska i udał się na emigrację. Dnia 24 marca 1794na Rynku w Krakowie proklamował początek powstania...

poleca50%

Kuroń Jacek

Urodzony w rodzinie inteligenckiej we Lwowie. Od wczesnej młodości zafascynowany marksizmem, aktywista ZMP. Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim.Organizator tzw. drużyn walterowskich w ZHP. W latach 1953i 1956–64 członek PZPR. Autor (razem z K. Modzelewskim) Listu otwartego do członków PZPR , za który został wyrzucony z partii i więziony w latach 1964–67. W związku z tzw. wydarzeniami marcowymi w 1968 ponownie w więzieniu do 1971. Współautor tzw. Listu 59 z 1975, w którym...

poleca34%

Kwaśniewski Aleksander

Studiował handel zagraniczny na Uniwersytecie Gdańskim.W latach 1977–82 członek władz naczelnych SZSP, od 1977 w PZPR. Redaktor Naczelny: „Itd” (1981–84), „Sztandaru Młodych” (1984–85). Minister ds. Młodzieży 1985–1987, następnie Przewodniczący Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej do 1990.Przewodniczący PKOL (1988–91). Uczestnik Okrągłego Stołu 1989. Współtwórca i pierwszy przewodniczący (1990–95) SdRP. Przewodniczący klubu parlamentarnego SLD 1991–95. W 1995 wygrał wybory prezydenckie,...

k
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z