profil

Marks Karol

poleca 50% 12 głosów

1818-1883 filozof niemiecki, twórca marksizmu, działacz polityczny, publicysta

PMarks Karolochodził z bogatej rodziny mieszczańskiej. Studiował prawo na uniwersytecie w Bonn, następnie prawo i filozofię w Berlinie. W 1841 obronił pracę doktorską na uniwersytecie w Jenie. W latach 1842–49 pracował jako dziennikarz. Po wydaleniu z Prus w 1843 za radykalną działalność polityczną, znalazł się na emigracji w Paryżu, od 1849 w Londynie. W 1844 poznał i nawiązał współpracę z F. Engelsem <Engels Fryderyk>. W 1847 został członkiem Związku Komunistów, w 1864 jednym z założycieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników, tzw. I Międzynarodówki. Twórca teorii walki klas, prymatu ekonomiki, rewolucji proletariatu i nieuchronności powstania społeczeństwa komunistycznego – bezklasowego i bezpaństwowego. Autor m.in. Manifestu komunistycznego 1848 (wraz z F. Engelsem) i Kapitału t. I 1867. Powstały na bazie jego nauk marksizm wywarł ogromne wpływ na życie intelektualne i polityczne na przełomie XIX i XX w. Owocem tej ideologii była rewolucja październikowa w 1917 i próba zbudowania systemu komunistycznego w Związku Radzieckim.

Widmo krąży nad Europą, widmo komunizmu. (...) Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się.
Manifest komunistyczny

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Marks Karol