profil

Słownik postaci historycznych

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
n
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
polecab/d

Nagy Imre

Urodził się w rodzinie chłopskiej, ukończył wyższą szkołę handlową. W czasie I wojny światowej żołnierz w armii austro-węgierskiej, trafił do niewoli rosyjskiej.W 1918 wstąpił do partii bolszewickiej i Armii Czerwonej, walczył w jej szeregach do 1921. W latach 1921–28 przebywał na Węgrzech, w 1925utworzył Komunistyczną Partię Węgier (KPW), zagrożony aresztowaniem zbiegł do Austrii. W latach 1930–44 pracował m.in. w Instytucie Spraw Rolnych w Moskwie, działał w Kominternie. W 1944 wrócił na...

poleca75%

Napoleon I Bonaparte

Urodził się na Korsyce, ukończył szkołę wojskową, od 1785 oficer armii francuskiej. Wyróżnił się w 1793zdobyciem Tulonu. Został generałem w wieku 25lat. Wódz naczelny armii francuskiej we Włoszech w latach 1797–99, dowodził kampanią egipską 1798–99. W 1797 zgodził się na utworzenie Legionów polskich przez generała H. Dąbrowskiego < Dąbrowski Jan Henryk >. W 1799 obalił dyrektoriat i objął władzę jako pierwszy konsul. Przeprowadził kodyfikację prawa, założył Bank Francji, zreformował...

poleca67%

Narutowicz Gabriel

Pochodził z rodziny szlacheckiej, studiował matematykę na uniwersytecie w Petersburgu, ukończył inżynierię budowlaną na politechnice w Zurychu. Po studiach pozostał w Szwajcarii, gdyż w 1889 władze carskie oskarżyły go o działalność wywrotową. Pracował w biurze inżynierii wodnej, projekty sporządzone pod jego kierunkiem uzyskały złote medale na wystawach międzynarodowych w 1896 i 1900. Budowniczy wielu elektrowni wodnych w zachodniej Europie.W 1908 został profesorem politechniki w Zurychu....

poleca100%

Naser Gamal Abdel

Urodził się w biednej rodzinie chłopskiej. Po ukończeniu Akademii Wojskowej w Kairze w 1939 pozostał w wojsku. Uczestniczył w walkach w Palestynie w 1948. W 1952z M.A. Nadżibem utworzył tajny Związek Wolnych Oficerów, który obalił monarchię i w 1953 proklamował republikę. W latach 1952–56 członek Rady Rewolucyjnej. W 1954 przejął faktyczną władzę w kraju, 1954–56 premier, 1956–70 prezydent. Rządził autokratycznie, wprowadził system monopartyjny, zwalczał opozycję polityczną, utrzymywał...

n
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z