profil

Plemiona polskie

poleca 54% 288 głosów

Plemiona powstały w wyniku jednoczenia się wspólnot nazywanych opolami, czyli kilku rodów zamieszkujących wspólny teren. W połowie IX wieku na terenie ziem polskich zamieszkiwało kilkanaście plemion.

W X wieku były to plemiona: Wolinianie (ujście Odry), Pyrzyczanie (na prawym brzegu Odry), Ślężanie (rejon Sobótki i Wrocławia), Dziadoszanie (Głogów), Opolanie (Opole), Gołęszyce (na lewym brzegu Odry), Wiślanie (górna Wisła), Lędzianie (tereny pomiędzy górnym Bugiem a środkową Wisłą), Lubuszanie (lewy brzeg Odry i Nysy Łużyckiej), Bobrzanie (dorzecze Bobru i Kwisy), Pomorzanie (Pomorze), Mazowszanie (środkowa Wisła i górny bieg Bugu) i Goplanie (Kujawy).

Na skutek kontaktów z państwem morawskim w II połowie IX wieku dwa spośród plemion – Wiślanie i Polanie – stworzyli państwa plemienne. Państwo Wiślan zostało uzależnione politycznie od państwa wielkomorawskiego (II połowa IX wieku) i dlatego Polanie odegrali główną rolę w zjednoczeniu ziem polskich, czego dokonali w II połowie IX i I połowie X wieku. W pierwszym etapie Polanie zjednoczyli ziemie północne Polski z Pomorzem, w drugim – ziemie południowe.

Warto pamiętać

Nazwa „Polska” wywodzi się od nazwy plemienia Polan, która oznacza „mieszkańców otwartych pól”. Podobną nazwę nosili przedstawiciele Słowian zamieszkujący pola w okolicach nad rzeką Dniepr. Sytuacja taka była wynikiem wędrówek Słowian w VI i VII wieku, podczas których plemiona dzieliły się i osiedlały na różnych terenach, np. plemię Chorwatów miało siedziby w Czechach, na Podkarpaciu i nad Adriatykiem.

Literatura

G. Labuda: Pierwsze państwo polskie. Kraków 1989.
J. Banaszkiewicz: Podanie o Pieście i Popielu. Warszawa 1986.

Daty

II połowa IX wieku - powstanie państw Wiślan i Polan
połowa X wieku - zakończenie zjednoczenia ziem pomiędzy środkową Wisłą i Odrą przez Polan

Oś czasu

ok. 481-511 - panowanie Chlodwiga w Galii
570 - narodziny Mahometa

Podoba się? Tak Nie