profil

Początki chrześcijaństwa w Polsce

poleca 70% 354 głosów

W 966 roku Mieszko I wraz ze swoim dworem przyjął chrzest. Wydarzenie to zostało poprzedzone w 965 roku zaślubinami Mieszka I z czeską księżniczką Dobrawą, córką księcia czeskiego Bolesława I.

Przyczyny przyjęcia nowej religii przez Mieszka I to: dążenie do umocnienia pozycji państwa polskiego na arenie międzynarodowej, chęć zapobieżenia izolacji pogańskiej Polski, ugruntowanie pozycji księcia jako pomazańca bożego, umocnienie jedności kraju i walka z tendencjami decentralistycznymi, zamiar usprawnienia administracji państwowej, która została wzmocniona przez wykształconych duchownych.

Zaprowadzenie chrześcijaństwa, Jan Matejko
Zaprowadzenie chrześcijaństwa, Jan Matejko

W 968 roku powstało pierwsze biskupstwo polskie w Poznaniu. Miało ono charakter misyjny, podlegało bezpośrednio Stolicy Apostolskiej i zasięgiem swego działania obejmowało teren całego państwa polskiego. Pierwszym biskupem został pochodzący z krajów romańskich Jordan.

Stałą organizację kościelną uzyskało państwo polskie w 999 roku na mocy bulli papieża Sylwestra. Decyzję papieża potwierdził cesarz Otton III w czasie zjazdu gnieźnieńskiego (1000). Na mocy tych aktów utworzono arcybiskupstwo w Gnieźnie z podległymi mu biskupstwami w Krakowie, Kołobrzegu i Wrocławiu. Samodzielność zachowało nadal biskupstwo w Poznaniu. Powstanie samodzielnej organizacji kościelnej było możliwe m.in. dzięki kanonizacji św. Wojciecha i uzyskaniu jego relikwii.

Warto pamiętać

Należy docenić wagę decyzji podjętych przez Mieszka I. Nie była to bowiem decyzja łatwa. Z jednej strony miała ona co prawda umocnić i zjednoczyć kraj, ale z drugiej oznaczała także bunt i opór wyznawców dotychczasowych kultów. L. Stomma w eseju poświęconym Mieszkowi I napisał m.in.:
„Napisano tysiące razy, że widział Mieszko I w chrześcijaństwie czynnik unifikujący społeczeństwo i wzmacniający władzę centralną. Trudno zanegować. Być może był na tyle dalekowzroczny. Doraźnie przyjęcie chrześcijaństwa oznaczać jednak musiało dezintegrację społeczną, opór, bunt i wartości pomieszanie. (...) Historia przyznała mu rację? – Tak. Ale to właśnie mało nas obchodzi. Ważniejsze, że dzieje Polski zaczynają się tak pięknie – od aktu odwagi cywilnej. I mądrości politycznej: po cóż szukać abstrakcji „własnych dróg”, kiedy widzi się przyszłość za miedzą”.
(L. Stomma: Królów polskich przypadki. Warszawa 1993, s. 12, 14.)

Literatura

J. Dowiat: Chrzest Polski. Warszawa 1969.
B. Gierlach: Początki chrześcijaństwa w Polsce. Warszawa 1988.
K. Śmigiel: Święty Wojciech Sławnikowic. Poznań 1993.

Daty

966 rok - Mieszko I przyjmuje chrzest
968 rok - założenie pierwszego biskupstwa polskiego(Poznań)
999 rok - Sylwester II wydaje bullę erygującą metropolię w Gnieźnie
1000 rok - organizacja arcybiskupstwa w Gnieźnie i biskupstw w Kołobrzegu, Wrocławiu i Krakowie

Podoba się? Tak Nie