profil

Państwo polskie za Mieszka I

poleca 59% 168 głosów

Pierwszym historycznym władcą państwa polskiego był Mieszko I (ok. 960-992) wywodzący się z dynastii piastowskiej. Według kronikarza Galla Anonima (XII wiek) poprzednikami Mieszka I byli: Siemowit, Leszek i Siemomysł.

Pierwszą wzmianką o istnieniu państwa Mieszka I jest informacja przekazana przez Widukinda z Korbei (Kronika saska) z roku 963. Państwo Mieszka I obejmowało: Wielkopolskę, Kujawy, Mazowsze, Pomorze Gdańskie, Pomorze Zachodnie (przyłączone w latach 967-972), Śląsk (990), Małopolskę, Grody Czerwieńskie (utracone w 981 roku na rzecz państwa ruskiego). W historiografii sporna jest przynależność Śląska i Małopolski do państwa polskiego. Być może tereny te przez jakiś czas znajdowały się pod władzą czeską. Granice państwa Mieszka I znane są z dokumentu wydanego w 992 roku i noszącego nazwę Dagome iudex. Według opisu granic przekazanego w tym dokumencie państwo polskie zajmowało tereny dorzecza Wisły i Odry. Pod koniec X wieku państwo Mieszka I miało powierzchnię około 250 km2 i liczyło 1 mln mieszkańców.

Warto pamiętać

Historycy przez długi czas toczyli spory o formę imienia Mieszka I. Wśród owych sporów przedstawiali oni argumenty, iż pierwszy władca państwa polskiego nosił imię: Misach, Michał, Kazimierz, Dagobert, Respond.

Pojęcia

Dagome iudex – dokument wydany przez Mieszka I około 990-992 roku, w którym Mieszko I oddaje swe państwo pod opiekę papieżowi i zobowiązuje się płacić mu daninę (świętopietrze)

Literatura

S. Kętrzyński: Polska X-XI wieku. Warszawa 1961.
G. Labuda: Pierwsze państwo polskie. Kraków 1989.
J. Strzelczyk: Mieszko Pierwszy. Poznań 1992.

Daty

około 960-992 roku - panowanie Mieszka I

Oś czasu

ok. 674 - wynalezienie przez Greków tzw. greckiego ognia
ok. 800 - wynalezienie chomąta

Podoba się? Tak Nie