profil

Zjednoczenie ziem polskich prez Władysława Łokietka

poleca 50% 428 głosów

Władysław Łokietek (1260-1333) był księciem kujawsko-łęczyckim. Od 1288 roku rozpoczął walkę o rządy w Małopolsce i Wielkopolsce, jednak z obu tych dzielnic został usunięty, a w 1300 roku musiał opuścić kraj. Powróciwszy, wpierany przez rycerstwo węgierskie, zdołał w latach 1304-1306 zjednoczyć Małopolskę, Kujawy, ziemie łęczycką i sieradzką oraz Pomorze.

W 1314 roku zajął także Wielkopolskę. Władysław Łokietek zdołał utrzymać swe panowanie pomimo licznych buntów wewnętrznych, z których najpoważniejszym był bunt mieszczan krakowskich pod dowództwem wójta Alberta (1311/1312), oraz licznych ataków zewnętrznych. W wyniku toczonych od 1309 roku wojen z Krzyżakami od państwa polskiego odpadły: Pomorze Gdańskie (1308/1309), ziemia dobrzyńska (1329) i Kujawy (1332). Największym zwycięstwem wojsk polskich w okresie wojen z zakonem krzyżackim było zwycięstwo w bitwie pod Płowcami (1331).

W dniu 20 I 1320 roku Władysław Łokietek został koronowany przez arcybiskupa Janisława na króla Polski. Datę tę przyjmuje się często jako koniec epoki rozbicia dzielnicowego w Polsce.

Literatura

J. Baszkiewicz: Powstanie zjednoczonego państwa polskiego na przełomie XIII--XIV wieku. Warszawa 1954.
J. Baszkiewicz: Polska czasów Łokietka. Warszawa 1968.
B. Nowacki: Czeskie roszczenia do korony polskiej (1290-1335). Warszawa 1987.
H. Samsonowicz: Łokietkowe czasy. Kraków 1989.
M. Biskup: Wojny Polski z zakonem krzyżackim 1308-1521. Gdańsk 1993.

Daty

lata 1304-1306 - Władysław Łokietek jednoczy Małopolskę, Kujawy, ziemie łęczycką i sieradzką, Pomorze
lata 1308-1309 - zajęcie Pomorza Gdańskiego przez Brandenburczyków, a następnie przez Krzyżaków 1331 rok - bitwa od Płowcami

Podoba się? Tak Nie