profil

Polityka wewnętrzna i zagraniczna Bolesława Krzywoustego

poleca 40% 91 głosów

Śmierć Władysława Hermana (1102) spowodowała likwidację jego dzielnicy, którą włączył do swego państwa Zbigniew. W wyniku walk toczonych w latach 1106-1107 Bolesław Krzywousty zjednoczył pod swą władzą wszystkie ziemie polskie. Zbigniew został pojmany i oślepiony, w wyniku czego zmarł.

W celu uniezależnienia się od cesarstwa niemieckiego Bolesław Krzywousty zawarł sojusze z Węgrami i Rusią. Cesarz Henryk V jako pretekst wyprawy przeciwko Polsce wykorzystał prośbę o pomoc wygnanego Zbigniewa. Najazd wojsk niemieckich w 1109 roku został zatrzymany na linii Odry.

W latach 1116-1119 Bolesław Krzywousty przyłączył do Polski Pomorze Wschodnie, zaś w latach 1121-1122 uzależnił Pomorze Zachodnie, zmuszając księcia Warcisława I do złożenia mu hołdu lennego. W 1124 roku Bolesław III Krzywousty zorganizował wielką wyprawę misyjną na Pomorze, której kierownictwo powierzył biskupowi Ottonowi z Bambergu.

Warto pamiętać

Bolesław III Krzywousty utrzymywał stosunki z Danią. W roku 1129-1130 wydał on swą córkę Ryksę za króla Danii i Szwecji – Magnusa. Krok ten miał zapewnić państwu polskiemu sojusznika na wypadek prób zerwania więzów zależności księcia szczecińskiego od państwa polskiego.

Literatura

A.F. Grabski: Bolesław Krzywousty 1081-1138. Warszawa 1968.
K. Maleczyński: Bolesław III Krzywousty. Kraków-Warszawa 1975. Bolesław III Krzywousty – w 900 rocznicę urodzin. Płock 1988.
K. Olejnik: Cedynia, Niemcza, Głogów, Krzyszków. Kraków 1988.

Daty

1106-1107 rok - zjednoczenie ziem polskich przez Bolesława III Krzywoustego
1116-1119 rok - przyłączenie Pomorza Wsch. do Polski
1121-1122 rok - uzależnienie Pomorza Zach. od Polski

Oś czasu

1147 - założenie Moskwy
1214 - założenie uniwersytetu w Oksfordzie

Podoba się? Tak Nie