profil

Jak powstało państwo polskie

poleca 81% 905 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I Chrzest polski

Na ziemiach polskich przed wiekami mieszkały różne plemiona. Na początku V wieku n.e nad Wisłą i Odrą osiedliły się plemiona słowiańskie. Ich potomkami są Polcy. W połowie IX wieku na ziemiach polskiech powstały pierwsze państwa plemienne. Największe z nich założyli Wiślanie, Goplanie i Lędzianie. W X wieku państwa te zostały podbite przez plemie Polan. Tak powstało zjednoczone państwo polskie. Około 960 r władcą Polan zostaje Mieszko I. Podobnie jak jego przodkowie był poganinem. Pragnął jednak rozszeżyć swoje państwo i zrównać je rangą z innymi krajami europejskimi. Postanowił więc przyjąć chrześćijaństwo. Mieszko przyjął chrzest wiosną 966 r. Po wprowadzeniu chrześćijaństwa w Polsce niszczono posągi bóstw, a oddawanie im czci surowo karano.

Historyczni władcy Polan:
- Zimowit (Siemowit)
- Ziemomysł (Siemomysł)
- Lestek (Leszek, Lech)

Plemiona polskie:
- Polanie
- Wiślanie
- Ślężanie
- Pomorzanie
- Sandomierzanie
- Mazowszanie
- Golęszyce
- Lędzianie
- Kurpie
- Działoszanie
- Bobrzanie

Jak dzielą się Słowianie:
- Wschodni - Południowi - Środkowo - Wschodni
- Rusini - Słoweńcy - Polacy
- Białorusini - Wołosi - Czesi
- Ukraińcy - Bługarzy - Słowacy
- Połowcy - Chorwaci - Łużyczanie
- Serbowie - Serbo- Łużyczanie
- Czarnogórzy - Połabianie

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta