profil

Jak powstało państwo polskie?

poleca 82% 1402 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I Chrzest polski

Na ziemiach polskich przed wiekami mieszkały różne plemiona. Na początku V wieku n.e nad Wisłą i Odrą osiedliły się plemiona słowiańskie. Ich potomkami są Polcy. W połowie IX wieku na ziemiach polskiech powstały pierwsze państwa plemienne. Największe z nich założyli Wiślanie, Goplanie i Lędzianie. W X wieku państwa te zostały podbite przez plemie Polan. Tak powstało zjednoczone państwo polskie. Około 960 r władcą Polan zostaje Mieszko I. Podobnie jak jego przodkowie był poganinem. Pragnął jednak rozszeżyć swoje państwo i zrównać je rangą z innymi krajami europejskimi. Postanowił więc przyjąć chrześćijaństwo. Mieszko przyjął chrzest wiosną 966 r. Po wprowadzeniu chrześćijaństwa w Polsce niszczono posągi bóstw, a oddawanie im czci surowo karano.

Historyczni władcy Polan:
- Zimowit (Siemowit)
- Ziemomysł (Siemomysł)
- Lestek (Leszek, Lech)

Plemiona polskie:
- Polanie
- Wiślanie
- Ślężanie
- Pomorzanie
- Sandomierzanie
- Mazowszanie
- Golęszyce
- Lędzianie
- Kurpie
- Działoszanie
- Bobrzanie

Jak dzielą się Słowianie?

- Wschodni- Południowi- Środkowo-Wschodni
- Rusini- Słoweńcy- Polacy
- Białorusini- Wołosi- Czesi
- Ukraińcy- Bługarzy- Słowacy
- Połowcy- Chorwaci- Łużyczanie
- Serbowie- Serbo-Łużyczanie
- Czarnogórzy- Połabianie

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta