profil

Polska wobec konfliktu papiestwa z cesarstwem w XI w.

poleca 67% 30 głosów

Rządy w państwie po śmierci Kazimierza Odnowiciela objął jego syn Bolesław Śmiały (1058-1079). Głównymi celami rządów tego władcy było umocnienie pozycji państwa polskiego na arenie międzynarodowej, w tym głównie uniezależnienie się od cesarstwa niemieckiego, a także wzmocnienie wewnętrzne państwa.

W celu realizacji owych planów Bolesław wykorzystał konflikt papiestwa z cesarstwem, wspierając w owym konflikcie papiestwo np. poprzez udzielanie pomocy opozycji antycesarskiej w Niemczech. Umocnieniu pozycji państwa polskiego na arenie międzynarodowej służyły również interwencje Bolesława Chrobrego na Węgrzech i Rusi Kijowskiej, gdzie osadzał on na tronach swych kandydatów.  Skutkiem działań Bolesława Śmiałego było m.in. przyłączenie Grodów Czerwieńskich do państwa polskiego, ponowne utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie (1075) oraz koronacja Bolesława na króla Polski (1076).

Warto pamiętać

W historiografii Bolesław Śmiały nosi także przydomek Szczodry. Jeden z kronikarzy nazwał go „najhojniejszym ze szczodrych rozdawców darów”. Gall Anonim przekazał nam opowieść potwierdzającą ową hojność polskiego władcy. Podczas przyjmowania danin od Rusinów i innych ludów Bolesław usłyszał westchnienia biednego mnicha na widok tak wielkich bogactw. Władca zezwolił mu zabrać z owych bogactw tyle, ile uniesie. Uradowany mnich, zdjąwszy płaszcz, zaczął napełniać go kosztownościami. Na nieszczęście płaszcz, zniszczony z całą pewnością zbyt długim użytkowaniem, pękł. Wtedy Bolesław podarował mnichowi własny płaszcz i pomógł mu jeszcze napełnić go.

Literatura

G. Labuda: Korona i infuła. Od monarchii do poliarchii. Kraków 1996.
T. Grudziński: Polityka papieża Grzegorza VII wobec państw Europy Środkowej i Wschodniej (1073-1080). Toruń 1959.

Daty

1076 rok - koronacja Bolesława Śmiałego na króla Polski

Oś czasu

1076 - papież Grzegorz VII nakłada klątwę na Henryka IV

Podoba się? Tak Nie