profil

Rozwój przywilejów szlacheckich w XIV i XV wieku

poleca 64% 80 głosów

Rok Miejsce wydania Władca Treść przywileju
1374 Koszyce Ludwik Węgierski 
Zwolnienie szlachty z podatków z wyjątkiem tzw. poradlnego, którego wysokość zmniejszono z 12 do 2 groszy od łana.
1422 Czerwieńsk Władysław Jagiełło 
Nienaruszalność szlacheckich dóbr ziemskich bez wyroku sądowego.
1423 Warka Władysław Jagiełło 
Szlachta ma prawo wykupić sołectwo od nieużytecznego lub krnąbrnego sołtysa po cenie przez siebie ustalonej.
1430 Jedlnia, Kraków Władysław Jagiełło Nie wolno aresztować szlachcica bez wyroku sądowego.
1454 
Nieszawa Kazimierz Jagiellończyk 
Bez zgody sejmików ziemskich król nie mógł ustanawiać nowych podatków i powoływać pospolitego ruszenia.
1496 
Piotrków Jan Olbracht Zakaz nabywania dóbr ziemskich przez mieszczan, zakaz piastowania wyższych urzędów przez nieszlachtę, zakaz opuszczania wsi dla chłopów bez zgody pana.
1505 
Radom Aleksander Król nie mógł wydawać nowych praw bez zgody senatu i izby poselskiej.
Oś czasu

1302 - Filip IV Piękny zwołuje po raz pierwszy we Francji Stany Generalne
1389 - ustalenie standardowych wymiarów arkuszy papieru
1453 - Turcy zdobywają Konstantynopol

Podoba się? Tak Nie