profil

Plemiona italskie

poleca 42% 12 głosów

Pierwotni mieszkańcy Italii nie należeli do ludów indoeuropejskich. Ich przodkami byli Ligurowie. W II tysiącleciu p.n.e. w Italii osiedlili się Indoeuropejczycy. Wśród nich najważniejsze plemiona to: Italikowie, Umbrowie, Samnici, Sabinowie, Ekwowie i Wolskowie.

W VIII wieku p.n.e. część terenów została zajęta przez Greków w wyniku prowadzonej przez nich kolonizacji. W V wieku p.n.e. w północnej Italii osiedlili się Gallowie.

Jedną z najbardziej rozwiniętych cywilizacji w Italii stworzyli Etruskowie. W znaczący sposób wpłynęła ona na późniejszą cywilizację Italii. Okres politycznej hegemonii Etrusków w Italii przypada na VII-V wiek p.n.e., ale ich kultura odgrywała poważną rolę w Italii do I wieku p.n.e. Etruskowie nie mieli jednego państwa, lecz 12 ich największych miast-państw tworzyło luźny związek polityczny. Hegemonia Etrusków w Italii została złamana na skutek wojen z Grekami zamieszkałymi w południowej Italii i na Sycylii, najazdu Celtów z północy oraz konfliktów z Samnitami i Rzymianami.

Warto pamiętać

Dotychczas nie udało się odcyfrować języka etruskiego, który nie przypomina żadnego innego znanego języka. Alfabet etruski wywodzi się prawdopodobnie z alfabetu greckiego.

Pojęcia

Etruskowie – lud nieznanego pochodzenia, który w okresie VII-V wieku p.n.e. zdołał podporządkować sobie politycznie północną i środkową Italię. Stworzyli cywilizację o wysokim stopniu rozwoju rolnictwa, rzemiosła i budownictwa

Literatura

J. Heurgon: Rzym i świat śródziemnomorski do wojen punickich. Warszawa 1973.
R. Bloch: Etruskowie. Warszawa 1967.
J. Heurgon: Życie codzienne Etrusków. Warszawa 1960.
M. Pallottiono: Etruskowie. Warszawa 1968.

Daty

VIII wiek p.n.e. - kolonizacja grecka w Italii
VII-V wiek p.n.e. - dominacja polityczna Etrusków w Italii

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji: