profil

Rozwój państwowości Niemiec, Anglii i Francji w X i XI wieku

poleca 55% 22 głosów

Po podziale państwa Karola Wielkiego w 843 roku w państwach wschodnio- i zachodniofrankijskim władzę sprawowali Karolingowie. Dynastia ta w państwie zachodniofrankijskim, czyli we Francji, wymarła w 987 roku, a władzę objął Hugo Kapet, założyciel francuskiej dynastii Kapetyngów.

On i jego następcy rozpoczęli proces wzmacniania władzy królewskiej i ograniczania praw potężnych wasali królewskich.

W państwie wschodniofrankijskim dynastia Karolingów wymarła w 911 roku. Władzę objęli następnie królowie wybierani przez 5 elektorów, którzy byli jednocześnie władcami 5 niemieckich księstw: Bawarii, Saksonii, Frankonii, Szwabii i Lotaryngii. Umocnienie władzy królewskiej w Niemczech nastąpiło za panowania dynastii saskiej (919-1002). Władcy z tej dynastii podporządkowali sobie plemiona słowiańskie (Słowianie Połabscy, Wieleci) oraz państwo czeskie. W 961 roku Otton I został koronowany na króla Włoch. W roku następnym (962) papież Jan XII koronował go na cesarza. Nastąpiło w ten sposób odnowienie Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie. Jeden z następców Ottona I, Otton III, planował stworzyć imperium obejmujące Bizancjum, Germanię, Słowiańszczyznę, Galię i Italię. Plany te przekreśliła śmierć władcy w 1002 roku.

Chrystus błogosławiący Ottona II i jego żonę Teofano
Chrystus błogosławiący Ottona II i jego żonę Teofano

W V wieku Rzymianie opuścili Brytanię, którą zajęły plemiona germańskie, tworząc tam 7 samodzielnych królestw. Na przełomie X i XI wieku Brytania staje się terenem najazdów wikingów. W 1066 roku Normanowie na czele z Wilhelmem Zdobywcą podbili Brytanię.

Warto pamiętać

Według niektórych historyków ostateczną datą narodzin samodzielnych państw Francji i Niemiec jest 887 rok, kiedy to usunięto z tronu potomka Karola Wielkiego– cesarza Karola III Grubego. Był to ostatni władca z dynastii Karolingów, który zjednoczył pod swą władzą wszystkie królestwa wchodzące w skład państwa Karola Wielkiego.

Pojęcia

państwo zachodniofrankijskie i państwo wschodniofrankijskie – państwa powstałe w wyniku podziału monarchii Karola Wielkiego; dały one początek Francji i Niemcom
Normanowie – plemiona germańskie wywodzące się z Półwyspu Jutlandzkiego i Skandynawskiego, które w okresie X-XI wieku dokonały szeregu najazdów na tereny Europy zakładając swe państwa

Literatura

J. Baszkiewicz: Historia Francji. Wrocław 1974.
W. Czapliński, A.Galos, W. Korta: Historia Niemiec. Wrocław 1981.
J.A. Gerowski: Historia Włoch. Wrocław 1985.
J.Z. Kędzierski: Dzieje Anglii do roku 1485. Wrocław 1966.

Daty

987 rok - początek panowania dynastii Kapetyngów we Francji
962 rok koronacja króla Niemiec Ottona I na cesarza
1066 rok - podbój Brytanii przez Normanów; początek panowania dynastii normandzkiej w Brytanii

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty: