profil

Andegawenowie w Polsce

poleca 61% 79 głosów

W 1338 roku w czasie zjazdu w Wyszehradzie Kazimierz Wielki zawarł układ sukcesyjny z królem Węgier Ludwikiem, na mocy którego po bezdzietnej śmierci króla władzę w Polsce mieli objąć Andegawenowie. Wobec braku męskiego potomka, w 1368 roku Kazimierz przelał prawa synowskie na wnuka – Kaźka Słupskiego.

Decyzję swą król potwierdził w testamencie, zapisując Kaźkowi ziemię dobrzyńską, sieradzką i łęczycką oraz część Kujaw. Zapis ten został jednak unieważniony przez zwolenników Ludwika Węgierskiego, który – uprzedzony o chorobie Kazimierza Wielkiego – przybył do Krakowa dwa dni po śmierci króla i niezwłocznie koronował się na władcę Polski. Ludwik Węgierski sprawował rządy w kraju poprzez swą matkę Elżbietę (siostra Kazimierza Wielkiego), która została regentką, a po jej śmierci – za pośrednictwem panów polskich. Brak silnej władzy królewskiej spowodował stan anarchii politycznej oraz straty terytorialne na rzecz Litwy i Brandenburgii; nie zahamował jednak rozwoju gospodarczego kraju. Chcąc zapewnić w Polsce sukcesję jednej ze swych córek, w 1374 roku Ludwik Węgierski wydał przywilej dla szlachty.

Warto pamiętać

Rządy Ludwika Węgierskiego w Polsce miały silną opozycję, która usiłowała osadzić na tronie Kaźka Słupskiego, a następnie księcia Władysława Białego. Jeden z możnowładców, Janko z Czarnkowa, w połowie 1371 roku próbował nawet wykraść z grobowca Kazimierza Wielkiego grobowe insygnia koronacyjne, gdyż normalną koronę, jabłko, berło oraz szaty koronacyjne Ludwik wywiózł na Węgry.

Literatura

F. Kiryk: Wielki król i jego następca. Kraków 1992.
R. Grodecki, St. Zachorowski, J. Dąbrowski: Dzieje Polski średniowiecznej. Tom II. Od roku 1333 do 1506. Kraków 1995.

Daty

lata 1370-1382 - unia polsko-węgierska rządy Ludwika Węgierskiego w Polsce
1374 rok - przywilej koszycki

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji: