profil

Wielka wojna z zakonem krzyżackim

poleca 59% 223 głosów

Jednym z głównych celów unii polsko-litewskiej było pokonanie wspólnego wroga obu państw – zakonu krzyżackiego. Jednocześnie zakon zdawał sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa wobec zjednoczenia sił militarnych Polski i Litwy.

Bezpośrednią przyczyną wybuchu wielkiej wojny z zakonem krzyżackim (1409-1411) był wybuch antykrzyżackiego powstania na Żmudzi, które zostało poparte przez stronę litewską.


Bitwa pod Grunwaldem (fragment), Jan Matejko

Przebieg wielkiej wojny z zakonem krzyżackim:

Rok Wydarzenie
1409 Wojska zakonu krzyżackiego zajmują ziemię dobrzyńską. 
1409/1410 Przerwa w działaniach wojennych (zima), m.in. w celu uzupełnienia zapasów. 
VI 1410 Wznowienie działań wojennych.
15 VII 1410 
Bitwa pod Grunwaldem.
VII-IX 1410 Nieudane oblężenie Malborka przez wojska polsko-litewskie.
X 1410 Zwycięstwo wojsk polskich pod Koronowem.
1411 Pokój w Toruniu – Litwa odzyskuje Żmudź, Polska odzyskuje ziemię dobrzyńską zagarniętą przez Krzyżaków w 1309 roku.
Warto pamiętać

Wojnie w latach 1409-1411 towarzyszyła polska i krzyżacka propaganda. Strona polska rozesłała na dwory europejskie specjalne memoriały przygotowane przez podkanclerzego Mikołaja Trąbę, w których wyjaśniano przyczyny wojny z zakonem. Do władców europejskich strona polska i litewska wysyłała również specjalne poselstwa wyjaśniające przyczyny konfliktu. Wynikiem tej akcji było np. nieudzielenie pomocy wojskom krzyżackim przez króla Anglii Henryka IV.

Literatura

S.M. Kuczyński: Wielka Wojna z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411. Warszawa 1966.
A. Nadolski: Grunwald. Problemy wybrane. Olsztyn 1990.
E. Potkowski: Grunwald 1410. Kraków 1994.

Daty

lata 1409-1411 - wielka wojna z zakonem krzyżackim

Oś czasu

1163 - papież zakazuje mnichom studiowania medycyny i prawa
1209 - sobór w Awinionie – zakaz igrzysk i zabaw w kościołach
ok. 1250 - w Paryżu powstał cech wytwórców guzików

Podoba się? Tak Nie