profil

Straty terytorialne Polski w okresie rozbicia dzielnicowego

poleca 64% 82 głosów

Teren Czas odpadnięcia
od państwa polskiego
Sposób odpadnięcia od państwa polskiego
Pomorze
Zachodnie
koniec XII wieku Pomorze Zachodnie zostało podporządkowane kolejno: państwu niemieckiemu, Danii i Brandenburgii
Ziemia
chełmińska
1226 Konrad Mazowiecki nadaje ziemię chełmińską zakonowi krzyżackiemu
Ziemia
lubuska
1249-1252 książę Bolesław Rogatka sprzedał ziemię lubuską margrabiom brandenburskim
Grody Santok i Drezdenko 1266-1270 grody mające niezwykle ważne położenie strategiczne na granicy Pomorza i Wielkopolski Brandenburczycy zajęli zbrojnie
Pomorze 1308/1309 zajęte zbrojnie początkowo przez Brandenburczyków (Pomorze Gdańskie), a następnie przez Krzyżaków
Warto pamiętać

Dzielnicami, które w XIV wieku w procesie zjednoczenia nie weszły w skład odrodzonego państwa polskiego, było Mazowsze i Śląsk. Księstwa mazowieckie zostały zhołdowane przez Kazimierza Wielkiego, a ostateczne wcielenie Mazowsza do państwa polskiego nastąpiło w 1526 roku. Księstwa śląskie w większości zostały zhołdowane przez władców czeskich w latach 1327-1329. Śląsk został przyłączony ponownie do państwa polskiego dopiero w XX wieku.

Literatura

R. Grodecki, St. Zachorowski, J. Dąbrowski: Dzieje Polski średniowiecznej. Tom1: Do 1333 roku. Kraków 1995.
J. Ślusarczyk: Obszar i granice Polski (od X do XX wieku). Toruń 1995.

Oś czasu

1122 - konkordat w Wormacji (zakończenie sporu o inwestyturę)
1210 - założenie zakonu franciszkanów przez Franciszka z Asyżu

Podoba się? Tak Nie