profil

Dzieło Kazimierza Odnowiciela

poleca 66% 67 głosów

Po śmierci Mieszka II w 1034 roku władzę w Polsce objął Kazimierz Odnowiciel, pozostający pod opieką matki Rychezy. Szybko został on jednak pozbawiony tronu przez możnych, którzy sami zagarnęli władzę w poszczególnych dzielnicach kraju. Bunt ten wybuchł około 1036 roku.

Kazimierz zbiegł na Węgry, skąd dotarł do swej matki przebywającej w Niemczech. Dzięki pomocy cesarza Henryka II pomiędzy rokiem 1039 a 1041 Kazimierz powrócił do kraju i odzyskał władzę w Wielkopolsce i Małopolsce.Zawierając sojusz z księciem kijowskim Jarosławem Mądrym w 1047 roku zdołał on opanować Mazowsze, pokonując sprawującego tam władzę Miecława. W 1050 roku Kazimierz zbrojnie zajął Śląsk. W 1054 roku stan ten potwierdził w czasie zjazdu w Quedlinburgu cesarz Henryk II, ale władca Polski musiał ze Śląska płacić Czechom trybut w wysokości 500 grzywien srebra i 30 grzywien złota rocznie. Staraniem Kazimierza rozpoczęto również odbudowę struktur Kościoła katolickiego na ziemiach polskich.

Warto pamiętać

Za czasów panowania Kazimierza Odnowiciela nie udało się całkowicie odbudować struktur Kościoła w Polsce. Wielkiej pomocy Kazimierzowi w tym względzie udzielał brat jego matki – arcybiskup koloński Herman. On to przysyłał do Polski księgi i sprzęt liturgiczny oraz mnichów. Dzięki tym działaniom udało się w Krakowie i Wrocławiu obsadzić urzędy biskupie i stworzyć na nowo kapituły katedralne. Prawdopodobnie to właśnie Kazimierz Odnowiciel był również fundatorem klasztorów w Tyńcu, Mogilnie i Lubiniu. Jedynym niepowodzeniem w dziedzinie organizacji kościelnej było fiasko starań o restaurację arcybiskupstwa w Gnieźnie.

Literatura

B. Zientara: Kazimierz I Odnowiciel. w: Poczet królów i książąt polskich. Warszawa 1984, s. 43-51.

Daty

1034 rok - początek rządów Kazimierza Odnowiciela w Polsce
około 1036 roku - bunt możnych i wygnanie Kazimierza z kraju
około 1040 roku - powrót Kazimierza Odnowiciela do kraju
1050 rok - odzyskanie Śląska

Podoba się? Tak Nie