profil

Pierwsze państwa słowiańskie

poleca 65% 179 głosów

W VII i VIII wieku pierwsze samodzielne organizmy państwowe zaczęli tworzyć Chorwaci i Słoweńcy. Wśród Słowian zachodnich w VIII wieku tendencje państwowotwórcze występowały wśród plemion Wieletów i Obodrzyców.

Ostatnim ludem, który przybył na tereny Europy Środkowej i tu stworzył swe państwo, nie byli Słowianie, lecz lud pochodzenia ugrofińskiego – Madziarzy. Przywędrowali oni z zachodniej Syberii i około roku 896 wkroczyli na równiny nad Dunajem.

Nazwa Czas powstania Pierwszy władca Teren
państwo Samona około 622-625 Samon
Morawy, Kotlina Czeska, Karyntia
państwo wielkomorawskie 
około 830 Mojmir I Czechy, Morawy, Śląsk, ziemie Wiślan, Panonia, Słowacja 
Czechy 906 Bożywoj
Kotlina Czeska, Morawy, Słowacja
Ruś koniec IX wieku Ruryk (władca legendarny) 
ziemia włodzimierska, ziemia kijowska
Bułgaria II połowa VII wieku 
chan Asparuch ziemie Półwyspu Bałkańskiego na południe od Dunaju
Polska II połowa X wieku Mieszko I ziemie w dorzeczu Wisły i Odry

Cyryl i Metody – fresk z bazyliki św. Klemensa w Rzymie
Cyryl i Metody – fresk z bazyliki św. Klemensa w Rzymie

Chrystianizacja państw słowiańskich:

Państwo Data przyjęcia chrztu Władca przyjmujący chrzest Skąd przyjęto chrzest
państwo wielkomorawskie 863 Rościsław Bizancjum
Bułgaria 864 chan Borys Bizancjum
Czechy 929 Wacław Rzym
Polska 966 Mieszko I Rzym
Ruś 988-989 Włodzimierz Wielki Bizancjum
Węgry 974 Geza Rzym (z rąk misjonarzy niemieckich)
Literatura

J. Skowronek, M. Tanty, T. Wasilewski: Historia Słowian południowych i zachodnich. Warszawa 1988.
J. Strzelczyk: Od Prasłowian do Polaków. Kraków 1987.
B. Rybakow: Pierwsze wieki historii Rusi. Warszawa 1983.
G. Labuda: Pierwsze państwo słowiańskie – państwo Samona. Poznań 1949.
D.M. Lang: Bułgarzy. Warszawa 1983.
J. Leśny: Cyryl i Metody. Poznań 1988.

Oś czasu

1025 - Bolesław Chrobry pierwszy król Polski
1108 - pierwszy szpital na ziemiach polskich (Wrocław)
1180 - fundacja Drzwi Gnieźnieńskich

Podoba się? Tak Nie