profil

Najazdy Tatarów na Polskę

poleca 64% 175 głosów

Po podboju Rusi (1237-1249) w 1241 roku Tatarzy zorganizowali wyprawę na tereny Węgier i Polski. Głównym kierunkiem ataku wojsk tatarskich były Węgry. Uderzenie na ziemie polskie miało charakter osłonowy.

Wojskom tatarskim jako pierwsze usiłowało stawić czoła rycerstwo małopolskie, które zostało rozgromione w bitwach pod Turskiem (luty 1241) i Chmielnikiem (marzec1241). Opór przeciwko Tatarom zorganizował również książę Henryk Pobożny, jednak wojska przez niego dowodzone poniosły klęskę w bitwie pod Legnicą (9 kwietnia 1241). Sam książę najprawdopodobniej zginął w czasie bitwy, choć istnieje hipoteza, iż został pojmany i stracony w obozie tatarskim. Oddziały tatarskie po tej bitwie wycofały się przez Morawy na Węgry.

Skutkiem najazdu tatarskiego w 1241 roku był rozpad państwa Henryka Pobożnego oraz klęska planów zjednoczeniowych tego władcy. Najazd spowodował ogromne zniszczenia materialne. Spalono wiele miast i osad, m.in. Kraków.

Warto pamiętać

Najazd Tatarów w 1241 roku był pierwszym najazdem na ziemie polskie. W latach następnych Tatarzy jeszcze dwukrotnie atakowali ziemie polskie. W latach 1259-1260 podczas najazdu na Małopolskę m.in. spalili Sandomierz oraz klasztor na Łysej Górze, gdzie schroniła się okoliczna ludność. Trzeci najazd Tatarów, który również dotknął Małopolskę, miał miejsce w latach 1287-1288.

Literatura

T. Jasiński: Przerwany hejnał. Kraków 1988.

Daty

9 IV 1241 roku - bitwa pod Legnicą

Oś czasu

910 - fundacja klasztoru w Cluny
955 - Czesi opanowują Morawy i Słowację
1020 - pierwsza wzmianka o ceremonii hołdu lennego(hrabstwo Barcelony)

Podoba się? Tak Nie