profil

Religia

(799)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
poleca83%

Triduum Paschalne

Dziękuję Ci, że miałeś ręce, nogi i ciało, Że przyjaźniłeś się z grzeszną Magdaleną, Że wyrzuciłeś na zbitą głowę kupców ze świątyni, Że nie byłeś obojętną liczbą doskonałą. Triduum Paschalne – Pascha, czyli przejście to pojęcie użyte w...

poleca86%

Kim jest dla mnie Chrystus?

Kim jest dla mnie Chrystus? Jest On w moim życiu kimś ważnym. Dla wielu Chrystus jest Synem Bożym, Zbawicielem, który został zesłany na świat by pomóc ludziom. Dla mnie jest także wyjątkowym człowiekiem o sercu, jakiego nikt na ziemi nie...

poleca87%

Eutanazja - zabójstwo czy pomoc?

Eutanazja – ( w odróżnieniu do ortotanazji i zabójstwa z litości) skrócenie przez lekarza w szpitalu mąk pacjenta w przedłużającej się agonii przy pomocy śmiertelnej dawki środków uśmierzających ból. Z gr. Euthanasia – dobra bezbolesna śmierć....

poleca77%

Św. Stanisław Kostka

Św. Stanisław Kostkaurodził się w Rostkowie - wiosce położonej niedaleko od Przasnysza, w diecezji płockiej, w październiku 1550 roku. Ojcem Stanisława był Jan Kostka, od roku 1564 kasztelan zakroczymski, a matką jego była Małgorzata z Kryskich z...

poleca84%

Jan Paweł II

Jan Paweł II Herb Dewiza Totus Tuus Cały Twój Imię łacińskie Ioannes Paulus II Data wyboru 16 października 1978 Imię i nazwisko Karol Wojtyła Urodzony 18 maja 1920 Wadowice, Polska Zmarł 2 kwietnia 2005 Rzym, Włochy Jan...

poleca84%

Jak rozumiesz słowa Jana Pawła II „Nie żyje się, nie kocha, nie umiera na próbę”

Temat mojej pracy brzmi: „Jak rozumiesz słowa Jana Pawła II „Nie żyje się, nie kocha, nie umiera na próbę”. Jest to łatwy temat, a z kolei trzeba dobrze się nad nim zastanowić. Na pierwszy rzut oka widzimy coś niezrozumiałego. Przecież wiadomo, że...

poleca81%

Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa

Tematem wypracowania jest zrozumienie i rozwinięcie słów Jana Pawła II o tym, że człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani...

poleca81%

Test - Ewangelia wg św. Mateusza

W jakiej miejscowości znajdował się Jezus z uczniami, kiedy nakazał dwóm z nich przyprowadzić oślicę i źrebię? Gdzie Jezus nocował po przybycie do Jerozolimy? Dlaczego arcykapłani mieli problem z odpowiedzią na pytanie Jezusa ?Od kogo pochodził...

poleca81%

Tridum paschalne

Największe misteria odkupienia ludzkiego Kościół obchodzi co roku od wieczornej Mszy Wielkiego Czwartku Wieczerzy Pańskiej. Mszą, którą celebruje się w wieczornych godzinach Wielkiego Czwartku, Kościół rozpoczyna Tridum Paschalne. Wspomina się w...

poleca85%

Po co się modlić?

Modlitwa to najważniejsza dziedzina życia. Przeżywamy w niej nasz osobisty kontakt z Bogiem. Nie da się żyć bez oddychania, nie da się istnieć bez Boga. Bóg utrzymuje nas w istnieniu i daje nam niezliczoną ilość darów. On jest z nami nie zależnie...

poleca84%

Wojna sprawiedliwa

Stary Testament niedwuznacznie daje przyzwolenie na wojnę , skoro Izrael niejednokrotnie jest wzywany przez Boga do walki z Jego nieprzyjaciółmi. Zarazem są formułowane pewne zasady prowadzenia wojny; w Księdze Powtórzonego Prawa czytamy, że nie...

poleca82%

Judaizm

Historia judaizmu liczy cztery tysiące lat. Jest najstarszą monoteistyczną religią świata. Judaizm bywa nazwany religią Pisma Świętego. Żydzi wierzą, że stanowią naród wybrany przez Boga, mający odegrać wyjątkową rolę w boskich zamierzeniach....

poleca75%

Adwent

ADWENT Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa "adventus", czyli "przyjście, przybycie, nadejście". W starożytnym Rzymie Słowo Adwent pochodzi od łacińskiego słowa "adventus", czyli "przyjście, przybycie, nadejście". W starożytnym Rzymie...

poleca85%

Religie świata, charakterystyka w porównaniu do chrześcijaństwa.

Sintoizm - najstarsza religia Japończyków ?droga bogów? -Japonia - oparta na mitologii japońskiej - religia naturalna ? brak założyciela lub guru - posiada charakter animistyczny, obrzędowy, ceremonialny - bardziej wyraz wspólnoty społecznej...

poleca90%

Prorok Mahomet i Aisza

Wiele atramentu wylano na temat rzekomej moralnej czystości islamu. Takie opinie, oprócz samych muzułmanów, często głoszą również osoby zainteresowane tą religią, które same mając na jej temat niewielkie pojęcie są wdzięcznym obiektem religijnej...

poleca81%

Czym dla nas jest Wielki Post.

Konspekt lekcji religii - 1 godz. lekcyjna Temat: Czym dla nas jest Wielki Post. CELE KATECHETYCZNE Ukazujemy uczniom Jezusa jako Tego, który nie zgadza się na zło i uczy je pokonywać. Wprowadzamy dzieci w okres Wielkiego Postu....

poleca84%

Sciąga różaniec

Jak odmawiać różaniec Rozpoczyna się od znaku krzyża św. Następnie odmawia się Wierzę w Boga, 3 razy Zdrowaś Maryjo i 1 raz Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu , jak było na początku , teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dalej:1 raz...

poleca84%

Znaczenie religi

Słowo „religia” pochodzi od łacińskiego terminu religio, którego etymologia nie jest dostatecznie poznana. Jedno z jego znaczeń to „wiązać”, „związywać ze sobą”, „spajać”. Odnosi się je także do związku człowieka z niewidzialnym światem duchowym,...

poleca83%

Święto zmarłych - cmentarze.

Dnia pierwszego listopada w Święto Zmarłych zgodnie z polską tradycją odwiedzamy mogiły naszych najbliższych. Cmentarz staje się zatłoczony jak nigdy w całym roku. Ludzie przyjeżdżają nawet z najdalszych zakątków Polski, by odwiedzić groby...

poleca84%

Buddyzm

Religia wywodząca się z systemu stworzonego przez Buddę. Po jego śmierci w 483r.p.n.e. buddyzm szeroko rozprzestrzenił się w Indiach, zyskał wielu zwolenników zwłaszcza w Iii.p.n.e. znajdując poparcie cesarza Amoki. Wywarł ogromny wpływ ukazując...

poleca83%

Czym dla mnie jest miłość? Mój ideał męża.

Miłość to uczucie, które jest bardzo ważne w zyciu każdego człowieka. Niesie ze sobą wiele radości ale również i smutków. Czasem rani, lecz każdy stara się aby była szczera, prawdziwa bezinteresowna i żeby uszczęśliwiała każdego z nas. Niektórzy...

poleca84%

Co mogę zrobić, aby moja modlitwa bardziej podobała się Bogu?

Według encyklopedii modlitwa jest jednym z podstawowych aktów wiary każdej religii. Modlitwy dzielą się na błagalne, dziękczynne i pochwalne. Pojmowana jest jako myślowy lub słowny kontakt z bóstwem w celu: - nawiązania z nim kontaktu - oddania...

poleca83%

Podanie do Sakramentu Bierzmowania

Anna Nowak Warszawa 20 Maja 2006r. ul.Wiejska 5 XX-XXX Warszawa...

poleca71%

Dary Ducha Św.

CO SPRAWIAJĄ DARY DUCHA ŚWIĘTEGO? Prorok Izajasz wylicza siedem darów Ducha Świętego, zapowiadając, że na Mesjaszu "spocznie Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i pobożności, duch bojaźni Bożej" (Iz 11, 1-2). Duch...

poleca84%

PATRON/KAROLINA KOZKA

Bł. Karolina Kózka poniosła najwyższą ofiarę dla Jezusa – ofiarę męczeńskiej śmierci, – kiedy zaledwie zbliżała się do dorosłego życia. Ledwie skończyła szesnaście lat i choć według praw tego świata jeszcze nie osiągnęła dojrzałości, rozwinęła w...

poleca78%

Abraham

Patriarcha biblijny. Według tradycji zawartej w Księdze Rodzaju, Abraham jest poprzez Izaaka praojcem Izraelitów, Izraelitów poprzez Izraela ojcem Izraelitów (Arabów). Imię Abraham zostało nam przekazane w dwóch różnych formach. W Biblii aż do Rdz...

poleca82%

Religie świata - ściąga - podstawowe info

BUDDYZM Założyciel – Sidharta z rodu Siakija. Budda to tytuł nadany. Cechy charakterystyczne -Budda jako wzór człowieka- Budda nie neguje świata Bogów, mówi się o nim niewiele, dlatego to nie jest religia. -Drogę do wyzwolenia otwiera własne...

poleca84%

Dowody na istnienie Boga

Większość filozofów w swoich rozważaniach dotykała tematu Boga, jednak ja zajmę się tymi, którzy w sposób szczególny zajęli się istnieniem Boga. Już w czasach starożytnych była mowa o religii. Początek religijnym ideom dał Pitagoras. W jego...

poleca84%

Kochać to znaczy przede wszystkim...

„Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać wtedy i tylko wtedy, gdy obejmujemy drugiego człowieka.” Czymże jest miłość, pozostaje niezgłębioną tajemnicą, niepowtarzalna więź łącząca dwoje ludzi. Od wieków fascynuje. Każdy...

poleca83%

Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia.

Urodził się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli nad Bugiem. W 1920 r. wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku i po 4 latach studiów przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. W. Owczarka. W l. 1925-29 kontynuował studia na Katolickim Uniwersytecie...

poleca92%

Dobro i zło w życiu człowieka

Dobro i zło istnieją w życiu człowieka prawie od zawsze. Granica między nimi wydaje się być bardzo mocna , często jednak to , co dla jednych jest dobrem, inni trkatują jako zło. Człowiek jest istotą niedoskonałą , aby czynić dobro musi...

poleca84%

Żarówka

Żarówka- powstanie i wynalazcy. Świetna prezentacja

poleca82%

Wszystkich świętych

1 listopada – Święto zmarłych Święto Wszystkich Świętych wprowadził dla całego kościoła Grzegorz IV w 834r. jako pamięć o zmarłych. Tradycja Wszystkich Świętych albo Święto Zmarłych ma swój początek w starym celtyckim święcie „Samhain”. Samhain...

poleca73%

Wyznanie wiary

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa syna jego jedynego Pana naszego który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny umęczon pod Ponckim Piłatem ukrzyżowan umarł i pogrzebion zstąpił do...

poleca83%

Siódme Przykazanie

Siódme przykazanie zabrania kradzieży w tym. Umyślnego zatrzymania rzeczy pożyczonej Kradzieży (przywłaszczenie dobra innego człowieka)Wbrew woli właściciela, Zatrzymanie rzeczy znalezionej Oszustwa i handlu Darowania niesprawiedliwych...

poleca84%

„Wolności nie można posiadać, trzeba ją stale zdobywać” (Jan Paweł II) - na czym polega bycie wolnym człowiekiem?

Pisząc ta pracę zacznę od wyjaśnienia skąd pochodzi cytat i w jakich okolicznościach został wypowiedziane. 17 października 1998 roku w Białorusi Jan Paweł II przemówił do zgromadzonych „Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale...

poleca83%

Największe religie świata

JEST TYLKO JEDEN BÓG - JEST ON WSZECHOBECNY JEST TYLKO JEDNA RELIGIA - RELIGIA MIŁOŚCI JEST TYLKO JEDNA KASTA - KASTA LUDZKOŚCI JEST TYLKO JEDEN JĘZYK - JĘZYK SERCA Przez wieki na świecie pojawiło się wiele rozmaitych religii i wierzeń....

poleca84%

Świętość.

Świętość – czym właściwie jest? Jak ją zdefiniować? I kim są Ci, którzy są uważani, bądź też sami uważają się za świętych? Podobno ‘świętości’ można się nauczyć, nabyć w trakcie życia, które, jak wiemy, często potrafi zmienić postrzeganie naszego...

poleca84%

Encyklika Ojca Świętego Benedykta XVI "Deus Caritas est"

Jan Paweł II zaczął pisać encyklikę o miłości, ale nie zdążył ją dokończyć, więc jego następca – Benedykt XVI dokonał tego. Latem 2005r. zastała napisana pierwsza część, a druga wzorowana jest na zapiskach Karola Wojtyły. Dokument ten został...

poleca83%

Drogi poznania Boga

Dzisiaj byłam u Inki. Ona od trzech miesięcy mieszka w MONARZE. Kiedyś była normalną dziewczyną, ale kiedy zmarła jej mama, zaczęła ćpać, a teraz jest na odwyku. Czasami odwiedzam ją i razem rozmawiamy. Inka nie chodzi do kościoła, nie wierzy w...

poleca82%

Cywilizacja miłości i wartości chrześcijanskie

1) . Czym jest cywilizacja miłości ? CYWILIZACJA MIŁOŚCI RODZI SIĘ W RODZINIE - jeśli w pełni zaspokaja zapotrzebowanie na miłość i miłosierdzie w sposób cywilizowany, staje się dla przyszłości rodzaju ludzkiego niewzruszoną ostoją cywilizacji...

poleca84%

"Śmierć - przejście z życia do życia" - bać się czy cieszyć?

"Śmierć - przejście z życia do życia" - bać się czy cieszyć? Na początek zacznę od tego czym jest w ogóle śmierć, każda religia przedstawia swoje wyobrażenia śmierci, czasem bardziej, czasem mniej się różniące, np. starożytni grecy wyobrażali...

poleca82%

Najwazniejsze cytaty Chrystusa

· „Jest jeden Wasz Mistrz i jeden Wasz nauczyciel: jest nim Jezus.”[Mt,23,8-10] · „Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich.”[J,15,13] · „Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni...

poleca83%

„ Jan Paweł II – papież młody i papież młodych.”

16 października 1978 roku o godzinie 18:44 wszystkie odbiorniki radiowe i telewizyjne przekazały następującą informację, ktrą ogłosił kardynał Felici „ ... habemus Papam. ... Cardinalem Wojtyła. ... Qui sibi nomen imposuit Joannem Paulum Secundum....

poleca82%

Niedziela w życiu chrześcijan.

Pan Bóg tworząc świat w siódmym dniu odpoczywał razem z nim cały świat. W naszym wyznaniu tym siódmym dniem jest niedziela. Dzień ten przeznaczony jest na odpoczynek, pobyt w rodzinnym gronie, odwiedzenie znajomych czy też wyjście do kina lub...

poleca84%

Dekalog chrześcijańskim drogowskazem życia dla człowieka w XXI wieku.

Pomimo tego, że wydarzenie na górze Synaj, kiedy to Bóg zesłał Mojżeszowi tablice z dziesięcioma przykazaniami, miało miejsce w bardzo odległych dla nas czasach, to jednak niezaprzeczalnym faktem jest to, że ów zbiór na pozór prostych zasad jest...

poleca84%

Śmierć: koniec życia ziemskiego i początek niebiańskiego. Strach, lęk, radość, nadzieja?

Zaczynając swoją wypowiedź chciałbym zauważyć iż występują w dzisiejszym świecie trzy poglądy na temat co będzie po śmierci: - że (1) świadome życie kończy się i dalej już nie ma nic - że (2) czeka nas sądy Boże: raz indywidualnie zaraz po...

poleca83%

Czy zwierzęta mówią w wieczór wigilijny ?

Na pewno wielu z nas w wieczór wigilijny próbowało już podsłuchiwać zwierzęta. Lecz jest to tylko legenda i raczej nikt nie usłyszał rozmowy. Jednakże bardzo dawno temu w całej Polsce lud wiejski wierzył, że w ten szczególny dzień zwierzęta mówią....

poleca84%

Pokolenie Jana Pawła II

W kwietniu 2005 roku Polska była miejscem niecodziennych zdarzeń związanych z przeżywaniem przez społeczeństwo postępującej choroby, śmierci i uroczystości pogrzebowych Papieża Jana Pawła II. Wyraźne było niezwykle mocne zaangażowanie młodzieży –...

poleca84%

Buddyzm a chrześciajństwo

W V wieku przed Chrystusem Indie przeżywały okres religijnej reformacji. Jej wynikiem było powstanie dwóch nowych religii: dżinizmu – nie posiadającego dziś większego znaczenia, i buddyzmu – liczącego obecnie pół miliarda wyznawców. Twórca...