profil

Religia

(799)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

2 online
poleca85%

Aborcja - esej

„W każdym dziecku, które przychodzi na świat, jest światło Boga, które rozjaśnia ciemności piekieł trzymające nas w żelaznym uścisku. Nie pozwolić dzieciom, aby przyszły na świat, jest równoznaczne z pozostawieniem tego świata, jakim jesteśmy my...

poleca84%

Adwent

Słowo Adwent pochodzi z języka łacińskiego i oznacza przybycie Dzieciątka Jezus.

poleca85%

Uroczystość objawienia pańskiego (trzech króli)

6 stycznia Kościół obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, w tradycji znaną jako Trzech Króli.Uroczystość już w III w. znana była na Wschodzie. Około sto lat później pojawiła się także na Zachodzie , gdzie przeobraziła się w święto...

poleca84%

Jak wyobrażasz sobie życie po śmierci?

Idee życia po śmierci są tak stare jak ludzkość. Człowiek zawsze odczuwał, że jego ziemskie życie jest tylko częścią czegoś większego, bytu, który trwa wiecznie. Koncepcje współczesnego chrześcijaństwa mówią o Niebie, Piekle i ewentualnie Czyśćcu,...

poleca83%

Skąd na świecie wzięło się zło?

Zło jest wynikiem istnienia wolnej woli i szatana, który wpływa na człowieka, skłaniając go do złych czynów. Jednak odbywa się to zawsze za przyzwoleniem ludzkiej woli. Człowiek jest namawiany przez szatana do tego, aby oddał mu pokłon,...

poleca84%

Protestantyzm

Terminem protestantyzm określa się wyznania w obrębie chrześcijaństwa, które powstały wskutek działalności reformacji. Liczbę wyznawców według danych z 1985 roku szacuje się na około 350 milionów. Szacuje się, że istnieje blisko 2000 różnych,...

poleca82%

Religie świata

Chrześcijaństwo Nazwa religii od imienia Chrystusa. Największa monoteistyczna religia świata, uznająca Boga w trzech osobach (Trójca Święta). Uznaje swe założenie przez Chrystusa ok. 30 r. n.e. i Biblię jako objawienie i źródło wiary. Chrystus –...

poleca83%

Protestantyzm i wspólnoty protestanckie

Protestantyzm należy do głównych, obok katolicyzmu i prawosławia, odłamów chrześcijaństwa. Obejmuje kościoły i inne wspólnoty religijne, które powstały w wyniku reformacji. REFORMACJA – POWSTANIE PROTESTANTYZMU Ruch religijny, społeczny i...

poleca84%

Jan Paweł II przyjaciel młodych

Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus II), właściwie Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 w Wadowicach, a zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie) ? sługa Boży Kościoła katolickiego, polski duchowny katolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, od 16...

poleca84%

Czyściec.

Autor tekstu: Bogdan Motyl; Oryginał: www.racjonalista.pl/kk.php/s,2758 Benedyktyn Alberano Desiderio obliczył w roku 1705, że od stworzenia świata, w niebie znalazło się 111.111.111.000 dusz ludzkich. Na skutek buntu Lucyfera, ubyła trzecia...

poleca83%

św.Paweł z Trasu

Paweł z Tarsu, pierwotnie Szaweł. Urodził się około 8 r. n. e. Tars leży w południowo-wschodniej części Azji Mniejszej. Jego rodzice byli ortodoksyjnymi Żydami z pokolenia Beniamina, zostali sprzedani jako niewolnicy do Azji, gdzie po pewnym...

poleca83%

Jan Paweł II w ekumenicznym dialogu z innymi religiami

U progu trzeciego tysiąclecia, wkraczając w rok jubileuszowy, Jan Paweł II przy każdej okazji stara się poruszać tematy związane z ekumenizmem. Inicjuje wiele spotkań duchownych z całego świata. Jest to wielkie wyzwanie dla ewangelizacji. Systemy...

poleca84%

"Jakie ma znaczenie wiara i jej praktykowanie w życiu rodziny"

"Rodzina jest w Kościele, służy Kościołowi przez to głównie, że sama jest Kościołem, jest miejscem i formą jego urzeczywistniania się" - pisał ks. Franciszek Blachnicki i. Fundamentem tego są sakramenty, jakimi żyje wspólnota rodzinna - przede...

poleca84%

Najpiękniejszy dzień w moim życiu

Całe moje życie spędziłam w pośpiechu, zabieganiu. Nie umiałam czasem odróżnić dobra od zła. Żyłam jak większość ludzi. Dni mijały tak samo, lecz moje monotonne życie zaczęło się pomału zmieniać na lepsze. Pewnego wieczoru, będąc na...

poleca84%

Do czego czuję się powołany i jak chcę to zrealizować?

Człowiek z racji tego, że jest istotą myślącą powołany został do pełnienia celów wyższych, nikt jednak nie powiedział, jaką rolę ma pełnić w świecie. Każdy pracuje na własny rachunek, każdy ma prawo sam decydować o swojej przyszłości, ale czy...

poleca83%

Istota adwentu w życiu chrześcijanina

Adwent Słowo adwent pochodzi od łacińskiego słowa „adventus” i oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan oznacza radosny czas przygotowania na przyjście Pana, a więc przygotowanie...

poleca84%

Przysiega małżeńska

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do...

poleca83%

Zadania rodziny chrześcijańskiej w świetle adhortacji Jana Pawła II „Familiaris Consortio”

Pomiędzy rodziną chrześcijańską a wspólnotą Kościoła istnieje ścisły i wielopłaszczyznowy związek. Kościół urzeczywistnia się przez rodzinę, która jest jego najmniejszą cząstką, najmniejszym Kościołem lokalnym. Jan Paweł II nazywa rodzinę,,drogą...

poleca83%

Jaki jest sens i cel życia?

Jaki jest sens życia? Na to pytanie odpowiedzi od wieków szukają nie tylko filozofowie, ale wszyscy ludzie. Pytanie na ogół wydaje się być mało ważne- każdy przeciętny człowiek raczej dba o to, żeby żyć niż, po co żyje. A jednak jeśli nasze życie...

poleca84%

Katolicyzm

Termin katolicyzm pochodzi z greckiego oraz łacińskiego terminu - "catholicismus". Wyrażenie to oznacza zarówno doktrynę religijną, moralną i społeczną Kościoła katolickiego - określanego często jako Kościół rzymskokatolicki - jak też odnosi się...

poleca83%

Błogosławiona Karolina Kózkówna

Dnia 2 sierpnia 1898 r. przyszła na świat Karolina, jako czwarte z kolei dziecko Jana i Marii Kózków. Ochrzczona została 7 sierpnia w kościele parafialnym w Radłowie przez ks. Józefa Olszowskiego, w obecności rodziców chrzestnych - Jana Kosmana i...

poleca83%

Rodzina chrześnijańska- jak rozumiesz to pojęcie?

Wszystko zaczyna się od marzeń o szczęściu i budowaniu własnego, rodzinnego gniazda. Dom i szczęśliwa rodzina - to nadal wartości, które cenimy sobie najbardziej. Nawet ludzie bardzo majętni czy sławni często wyznają, że pieniądze czy popularność...

poleca84%

Człowiek obrazem Boga

Mój dzień zaczyna się dzwiękiem budzika. To tak jak śpiew ptaków dla jednych lub szczekanie psa dla innych .Dla mnie to po prostu zegar, śniadanie i moje dzieci. Mam mało czasu, zaglądam przez okno, dziękuję za słońce lub za ...deszcz. To...

poleca84%

Judaizm

Judaizm pierwotny Wywodzi się z wierzeń ludów zamieszkujących Palestynę, Przechowywali oni tradycję o wędrówce ich przodka Abrahama z mezopotamskiego Ur do Palestyny i przymierzu zawartym przez niego z Bogiem (którego znakiem było obrzezanie),...

poleca84%

Co Twoim zdaniem jest najważniejsze dla przeżycia szczęśliwego małżeństwa: miłość, wierność, nierozerwalność, uczciwość małżeńska?”

Ktoś kiedyś powiedział „szczęśliwe małżeństwo to powrót kobiety i mężczyzny do raju”. Jednak trzeba zadać sobie pytanie- w jaki sposób można to osiągnąć i czego trzeba przestrzegać? Nie wystarczy kochać by czuć się kochanym, nie wystarczyć mówić,...

poleca84%

Relacja Wiary do rozumu

Wiara jest podstawą wychowania chrześcijańskiego, a zatem to odzwierciedla naszą osobowość. Współczesna relacja z Bogiem odbywają się po przez modlitwę, czy też wewnętrzne refleksje. Wiara sama w sobie odgrywa istotną rolę w społeczeństwie....

poleca84%

Jakie dobra płyną z wierności małżeńskiej. Dlaczego VI przykazanie obowiązuje także i Ciebie.

Bóg stworzył do wspólnego, harmonijnego życia, dwie odrębne wzajemnie się miłujące istoty ludzkie: mężczyznę i niewiastę. Już w pierwszym rozdziale Biblii Bóg ogłosił swoją wolę: rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Równocześnie Bóg ustanowił...

poleca84%

Małżeństwo cywilne katolików.

Polska po odzyskaniu niepodległości zawarła konkordat ze Stolicą Apostolską. 28 lipca 1993r.jego ratyfikacja nastąpiła dopiero 25 kwietnia 1998r. Na podstawie ustaleń i uregulowań wprowadzona została z dniem 15 listopada 1998r. Nowa forma zawarcia...

poleca84%

Znaczenie Islamu we współczenym świecie.

Islam to monoteistyczna religia wyznawana przez ok. 20% ludności świata (ok. 900 mln), gł. Azji i Afryki, oraz przez mniejsze grupy na innych kontynentach. Islam pojawił się na pocz. VII w. wśród arabskich plemion Płw. Arabskiego jako kontynuacja...

poleca84%

Chrześcijaństwo i wolność. Moje rozumienie tej relacji.

Czym jest chrześcijaństwo? Jest to monoteistyczna religia opierająca się na nauce Jezusa Chrystusa i uznająca Biblię za źródło wiedzy. Religia ta jest wyznawana przez około 30 % ludności świata. W Azji stanowi nieznaczną mniejszość. Będąc...

poleca84%

Herezja wolności religijnej

"z góry orzekamy, że każdy Sobór zwołany dla dokonania drastycznej zmiany w Kościele jest nieważny i anulowany". Pius II, Execrabilis. W przeddzień II Soboru Watykańskiego do siedziby masońskiej loży B'nai Brith w Nowym Jorku...

poleca83%

Dlaczego samobójstwo jest grzechem?

Czasami my ludzie spotykamy się z przeciwnościami losu. Mamy kłopoty w pracy, w rodzinie. Nie wiemy co robić w takich sytuacjach. Jestem katolikiem, dlatego najczęściej zasięgam pomocy Boga. Są ludzie, którzy rozwiązują takie problemy inaczej: idą...

poleca84%

Własny sposób rozwoju duchowego.

Rozwój duchowy każdego chrześcijanina jest bardzo ważnym elementem jego życia duchowego. Według mnie każdy powinien znaleźć swój własny sposób na wcale niełatwe zadanie, które jednak trzeba wykonać. Głównymi źródłami, które powinny pomóc nam w...

poleca83%

Co to znaczy, na co dzień wybierać Jezusa Chrystusa i być Jego świadkiem?

Ponad dwa tysiące lat temu przyszedł na świat Syn Boży- Jezus Chrystus. Stał się świadectwem wielkiej miłości Boga do ludzi. Przez całe życie był ubogim człowiekiem, rzemieślnikiem i bardzo ciężko pracował, jednak nie można pominąć cudów, jakich...

poleca85%

Spróbuj podać obronę tezy: „wartości chrześcijańskie dopełniają, wzbogacają, transformują i podporządkowują wartości świeckie w tym, co dotyczy sensu i celu życia ludzkiego, tworzeniu kultury, historii i dziejów świata”.

Rozpatrując znaczenie wartości chrześcijańskich we współczesnym świecie i w naszej Ojczyźnie oprę się na słowach naszego najwybitniejszego Polaka wygłoszonego w homilii w Gnieźnie w 1997 r. „Zrąb tożsamości europejskiej zbudowany jest na...

poleca84%

Cisza w życiu chrześcijanina

Kiedyś spytano pewnego mądrego rabina dlaczego Pan Bóg dał człowiekowi dwoje uszu a tylko jedne usta? Ten, bez namysłu odpowiedział: żeby dużo słyszał a mało mówił. Inne przysłowie żydowskie mówi, że istota ludzka uczy się mówić bardzo wcześnie,...

poleca85%

Odpowiedzialne rodzicielstwo

?Wasze dzieci nie są waszą własnością, są synami i córkami samej mocy Życia. Jesteście ich rodzicami, ale nie stworzycielami.. Mieszkają z wami, a mimo wszystko do was nie należą. Możecie dać im swą miłość ? lecz nie wasze idee, ponieważ one...

poleca84%

Islam

Islam Islam jest wielką religią, jedną z objawionych, kontynuującą tradycje religii żydowskiej i chrześcijańskiej. Obecnie liczy...

poleca83%

Uniwersalna wymowa opowieści i przypowieści biblijnych

Tekst Biblii nie jest jednolity pod względem formy. Można w nim wyróżnić wiele gatunków, a wśród nich ważne miejsce zajmują przypowieści. Przypowieść, a raczej parabola, jest to gatunek narracyjny o charakterze moralistycznym. Przedstawione...

poleca83%

Bóg jest, chcę w Niego wierzyć, ale czy wiem co to znaczy wierzyć Bogu i wierzyć w Niego?

Wiara jest bardzo ważna dla wielu ludzi. Kiedy mówimy o wierze, zawsze musimy pamiętać o tym, że jest ona darem Bożym. Darem za pomocą, którego Bóg wzywa mnie do tego, żebym coraz bardziej się do Niego zbliżała i Go pokochała. Wniosek jest prosty-...

poleca84%

Chrześcijaństwo religią miłości

Abym mogła udowodnić, że Chrześcijaństwo jest religią miłości, najpierw zanalizuję samo znaczenie i pochodzenie tego słowa. Chrześcijański – a więc pochodzący od Chrystusa. W samej tylko nazwie mamy ukryty sens naszej religii. Nauki Jezusa były...

poleca85%

Co wiem o Kościele katolickim?

Pisząc o Koście katolickim pierwszym pytaniem które należy sobie zadać jest :co to jest Kościół katolicki? Odpowiedź jest wbrew pozorom bardzo prosta. Kościół ten to zjednoczenie chrześcijan ,którzy pod zwierzchnictwem Papieża dążą do zbawienia...

poleca82%

Maksymilian Kolbe

Święty Maksymilian Maria Kolbe, właściwie Rajmund Kolbe (ur. 8 stycznia 1894 w Zduńskiej Woli, zm. 14 sierpnia 1941 w obozie koncentracyjnym Auschwitz) – polski franciszkanin konwentualny, święty kościoła katolickiego. Życiorys Dzieciństwo 18...

poleca83%

Święty Franciszek z Asyżu

Święty Franciszek urodził się w Asyżu pod koniec 1181 lub na początku 1182 roku, jako syn bogatego kupca Piotra Bernardone i jego żony Piki. Na chrzcie otrzymał imię Jan, które po powrocie ojca z podróży handlowej do Francji zostało zastąpione...

poleca83%

Konfesjonal to przezytek?

Wrzesniowe popoludnie w jednym z olsztynskich liceow. Lekcja religii. Na katecheze przychodzi ubrany w wyciagniety sweter, nieogolony pan ze szmaciana siatka. Oto osoba, ktora bedzie przedstawiala nam Swieta Wiare Katolicka. Katecheta....

poleca83%

Joanna d’Arc

Joanna d’Arc, zwana także Dziewicą Orleańską, urodziła się w r. 1411 lub 1412 w Domrĕmy w Lotaryngii jako córka wieśniaków Jakuba i Izabeli Romĕe, których później nobilitował Karol VII. Do trzynastego roku życia spełniała skromne prace domowe....

poleca80%

Mojżesz

Mojżesz, prawodawca i prorok narodu izraelskiego. Znane fakty z jego życia oparte są jedynie na Biblii (). Przyjmuje się, że Mojżesz urodził się w Egipcie w XIII w. p.n.e. w rodzinie izraelskiej z pokolenia. Wychowany prawdopodobnie jako...

poleca81%

Cytaty Jana Pawła II

1. Zachęta do służby bliźniemu, dbanie o losy rodzin, pomoc biednym: • „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” • „Rodzina Bogiem silna, staje się...

poleca83%

Budda i buddyzm

Budda (Oświecony) to tytuł księcia Siddharthy Gautamy, żyjącego w latach 563-483 p.n.e. Był przywódcą religijnym, założycielem buddyzmu. Urodzony został w Lumbini w Nepalu. W wieku 29 lat porzucił rodzinę i dostatnie życie, pragnąc uciec przed...

poleca82%

Matka Teresa z Kalkuty - SŁUŻEBNICA BOŻA

Agnes Bojaxhiu urodziła się 26 sierpnia 1910 roku w rodzinie zamożnego przedsiębiorcy w Skopje, które należało wówczas do Albanii. W wieku 18 lat wstąpiła do Instytutu Błogosławionej Maryi Dziewicy (zakon loretanek), zgromadzenia zajmującego się...