profil

Powołanie Jeremiasz

poleca 84% 803 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Powołanie Jeremiasza.

Jeremiasz, człowiek jak my, Pan wyznaczył mu niezwykły los, uczynił go prorokiem, co spowodowało zmianę w jego życiu i uczyniło z niego pierwszoplanową postać w historii narodu hebrajskiego. Kiedy Bóg powoływał Jeremiasza na proroka, ten spodziewał się trudności, jakie wiązały się z tą misją, i zdając sobie sprawę z własnej słabości, bronił się i wymawiał zbyt młodym wiekiem: „Nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem” (1,6). Pańska odpowiedź brzmiała jednak: "Nie mów: Jestem młodzieńcem, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek ci polecę” (1,7). Był osamotniony w dramatycznych zmaganiach o poszanowanie praw Boga wśród Jego ludu, prześladowany, chłostany i uwięziony (Jr. 20:1-3; 26:7-24; 32:1-3). Widząc, jak umiłowany przez Najwyższego naród w swym zaślepieniu zdąża ku przepaści, w godzinach śmiertelnej rozterki, bliski zwątpienia, wypomina Bogu narzucenie tak trudnej misji „Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść; ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają” (20,7).

Taki stan ducha podkreśla pragnienie Jeremiasza, by prowadzić życie spokojne i zwyczajne. Częste odwoływanie się do uroczystych świąt, do obrzędów weselnych, do nawodnionych ogrodów, aluzje do zwierząt domowych, obfitości zboża, wina i oliwy, to wszystko pozostaje w nim jak sen młodości (31,12-13;32,43;33,11). Rzeczywistość w której żyje jest zupełnie inna. Wbrew swemu temperamentowi musi włączyć się w życie i występować przeciw własnemu narodowi, a szczególnie warstwom panującym: królom, kapłanom i prorokom. To oni byli odpowiedzialni za los narodu, który część tej odpowiedzialności bierze na własne barki, idąc za wskazaniami przywódców, a odrzucając nauczania proroka (5,31; 2,20.23.28.35). Powołanie proroka Jeremiasza można zestawić z powołaniem Mojżesza z Księgi Wyjścia. Charakter „przeznaczenia” opisany w 1,5 – „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię, prorokiem dla narodów ustanowiłem cię” – odróżnia przypadek Jeremiasza od innych powołań. W 1,4-10 podobieństwa z powołaniem Mojżesza są niezaprzeczalne. Trzeba tylko zwrócić uwagę na określenie „prorok” wyraźnie wskazane jako przedmiot owego przeznaczenia, którego autorem jest sam Jahwe, powołujący ludzi do swej służby.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy