profil

Co mogę zrobić i jak powinienem żyć aby nie zmarnować orędzia jakie pozostawił po sobie Jan Paweł II

poleca 82% 687 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Ojciec święty był niezwykłym Papieżem, który wprowadził ludzkość w drugie tysiąclecie. Oddał się on całkowicie pod opiekę Matki Bożej „TOTUS TUUS”. Jan Paweł II był współczesnym apostołem, który umiał dotrzeć do każdego człowieka na tej planecie. Jako pierwszy papież w historii Kościoła odbył wiele pielgrzymek do różnych krajów i tam głosił słowo Boże.
Ojciec Święty był człowiekiem kochającym wszystkich ludzi bez względu na ich pochodzenie, kolor skóry oraz wyznawane przez nich poglądy.
Ojciec Święty podczas XVIII Światowego Dnia Pokoju swoje słowo skierował szczególnie do młodzieży. „Nie lękajcie się Waszej młodości i Waszych głębokich pragnień szczęścia, prawdy, piękna i trwałej miłości! Mówił także: „Widzę budzącą się w Was nową świadomość odpowiedzialności i świeżą wrażliwość na potrzeby wspólnoty ludzkiej. Przenika was pragnienie pokoju, które dzieli z Wami wielu ludzi. Cierpicie z powodu niesprawiedliwości, która nas otacza. Wyczuwacie przygnębiające niebezpieczeństwo w gigantycznym nagromadzeniu broni i w groźbie wojny nuklearnej. Boli Was widok szerzącego się głodu i niedożywienia. Zatroskani jesteście stanem środowiska naturalnego dziś i ze względu na przyszłe pokolenia. Grozi Wam bezrobocie, wielu z Was jest bez pracy i bez perspektywy znalezienia odpowiedniej pracy. Jest dla Was czymś wstrząsającym to, że tak wielu ludzi jest poddanych uciskowi w zakresie ich działalności politycznej i spraw duchowych i nie może korzystać ze swych podstawowych praw ani jako jednostki, ani jako wspólnota. Wszystko to może wytworzyć poczucie, że życie nie ma wielkiego sensu. W tej sytuacji niektórzy z Was mogą odczuwać pokusę ucieczki od odpowiedzialności: ucieczki w złudny świat alkoholu i narkotyków, w przelotne związki nieprowadzące do małżeństwa i założenia rodziny, w obojętność, cynizm, a nawet gwałt. Strzeżcie się zasadzek świata, który dąży do wyzyskania lub wypaczenia Waszych zdecydowanych i usilnych poszukiwań szczęścia i sensu życia. Nie uchylajcie się jednak od poszukiwania prawdziwych odpowiedzi na stające przed Wami pytania. Nie lękajcie się! „
Aby nie zmarnować orędzia, jakie pozostawił po sobie Jan Paweł II powinienem kierować się jego słowem, które kierował do nas tak wiele razy. Żyć wedle tych słów i postępować zgodnie z dekalogiem. Powinienem czytać pisma katolickie a przede wszystkim Pismo święte by pogłębić swą wiarę. Powinienem żyć tak jak uczył nas Jan Paweł II, czyli kochać bliźniego jak siebie samego, pomagać innym w potrzebie i żyć w przyjaźni z Bogiem.
Ojciec święty kochał wszystkich ludzi jednakowo, umiał przebaczyć. Dowodem na to jest przebaczenie Ali Akczy, który wcześniej postrzelił papieża. Postawa Jana Pawła II jest wzorem dla całej ludzkości, który każdy z nas powinien naśladować.
Wgłębiając się w słowa głoszone przez Papieża dopatrujemy się sensu własnego życia. Gdy głosił swe homilie miał na myśli dobro wszystkich ludzi przekazując w ich serca pokój i wiarę w Trójcę Przenajświętszą. Ale najważniejsze jest to by nasze słowa przemieniać w czyny choćby w najmniejszym stopniu i postępować zgodnie z nauką Papieża Jana Pawła II.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy