profil

Religia

(799)
Dodaj zadanie

Masz problem z pracą domową?
Pomożemy rozwiązać Twoje zadania

122 online
poleca87%

Powtórka do bierzmowania

Co to są sakramenty? Sakramenty święte są to znaki widzialne, przez które Jezus Chrystus daje łaskę jednoczącą człowieka z Bogiem. Co to jest wiara? Wiara jest to cnota nadprzyrodzona, przez którą wszystko, co Bóg objawił, pod wpływem łaski...

poleca85%

Ostra Brama w Wilnie

Ostra Brama w Wilnie. W średniowiecznym Wilnie był taki obyczaj, że we wnękach wież bramnych, nad bramą, umieszczano święte obrazy. Wilno pierwotnie miało pięć bram miejskich, w tym Brama Miednicka (od drogi prowadzącej do Miednik). Brama ta...

poleca85%

Jan Paweł II- wychowawca młodych

Jan Paweł II ? osoba, której wspomnienie wzbudza w sercach szacunek i świadomość wielkości tego człowieka. Był bliski wszystkim ludziom, ale szczególnie miłował młodych- z wzajemnością. Przy każdej możliwej okazji uświadamiał młodzieży, że to oni...

poleca85%

Zło

Zło na świecie jest dosłownie wszędzie. Ludzie przechodzą koło kościoła i nawet przez myśl im nie przechodzi, że tam na nich czeka Jezus Miłosierny, oczekując na ich nawrócenie. Grzech oddala nas od Boga, czyni nas złymi ludźmi. Jest wykroczeniem...

poleca85%

Buddyzm

Buddyzm Buddyzm to jedna z wielkich religii uniwersalnych. Rozwijała się począwszy od V w. p.n.e., a jej punkt wyjścia stanowiły nauki głoszone przez Buddę Sakjamuniego. Podstawą buddyzmu są tzw. Cztery Szlachetne Prawdy, objawione przez...

poleca85%

Istnienie człowieka

Po co żyjemy, te pytanie na pewno każdy sam sobie zadaje, i prawie każdy ma na nie swoje wytłumaczenie, moim zdaniem, każdy człowiek ma swoje przeznaczenie do którego dąży przez całe swoje życie. Tylko my sami możemy dowiedzieć się jaki mamy cel,...

poleca85%

Przeszkoda powinowactwa.

Powinowactwo to bliskość osób,których źródłem nie jest wspólnota krwi lecz ważnie zawarty związek małżeński nawet niedopełniony.Bliskość ta istnieje miedzy mężem a krewnymi żony oraz zoną a krewnymi męża.Prawodawca w odniesieniu do tej przeszkody...

poleca85%

Problemy ekologiczne a rola wiary i Boga

W dzisiejszym świecie mamy wiele pojec z różnych dziedzin- a wszystkie te pojęcia wiąża sie z Bogiem. Jednym z takich pojec jest EKOLOGIA czyli nauka badajaca wzajemne stosunkipomiędzy organizmami żywymi a otaczającym je swiatem. Cecha...

poleca91%

Czym jest dla mnie Kontemplacja ?

Słowo „kontemplacja” pochodzi z łaciny. „Contemplari” znaczy „widzieć”. Może oznaczać to samo, co medytacja lub rozważanie i ma na myśli wtedy medytowanie o czymś. Można nazwać to również chrześcijańską oraz bezpośrednią formą modlitwy. Nie...

poleca85%

„Każdy wierzący w Jezusa Chrystusa jest misjonarzem”

TEMAT: „Każdy wierzący w Jezusa Chrystusa jest misjonarzem”. Misjonarz jak podają słowniki to osoba duchowna prowadząca działalność misyjną. Działalność misyjna zaś, to zorganizowana działalność przedstawicieli jakieś religii w celu jej...

poleca85%

Analiza Ewangelii Janowej 4,1-42

1-6 wprowadzenie 7-9 prośba Jezusa, rozmowa z Samarytanką 10-15 rozmowa o Wodzie Żywej 16-19 proroctwo, uwierzenie Samarytanki 20-26 rozmowa o Duchu Świętym 27-34 Jezus i apostołowie 35-38 przypowieść, pointa 39-42 Samarytanie zaczynają...

poleca85%

Islam

ISLAM Islam – religia monoteistyczna, założona przez Mahometa, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie. Słowo islam w języku arabskim oznacza poddanie się Bogu. Apologeci i misjonarze muzułmańscy wywodzą często...

poleca85%

Co wiem o Kościele katolickim?

Pisząc o Koście katolickim pierwszym pytaniem które należy sobie zadać jest :co to jest Kościół katolicki? Odpowiedź jest wbrew pozorom bardzo prosta. Kościół ten to zjednoczenie chrześcijan ,którzy pod zwierzchnictwem Papieża dążą do zbawienia...

poleca85%

Miłość widziana w „Hymnie do miłości”, a miłość we współczesnym małżeństwie.

Dzisiejsze małżeństwa niczym nie przypominają tych sprzed jeszcze 10-20 lat. Teraz większość osób uważa, że małżeństwo jest tylko jakimś etapem w życiu, który trzeba przejść, niczym odrę lub świnkę. Miłość odsuwana jest na boczny tor naszego...

poleca85%

Przeszkody małżeńskie.

W obrębie praw małżeńskiego doniosłe miejsce zajmują przeszkody małżeńskie. Przeszkoda w ujęciu KPK stanowi rzeczywistość prawną obejmującą dwa momenty: zakaz zawierania małżeństwa a ponadto zakaz zawierania pod sankcją nieważności aktu prawnego....

poleca85%

Jezus

Jezus już jako dwunastoletni chłopiec wyróżniał się bystrością umysłu. Na Święto Paschy udał się wraz z rodzicami do Jerozolimy. Tam zgubił się swoim rodzicom. Odnalazł się dopiero po trzech dniach w świątyni, gdzie siedział miedzy nauczycielami,...

poleca85%

Nowe Stworzenie - Sakrament Chrztu

Nowe Stworzenie - Sakrament Chrztu Chrzest Sakrament chrztu jest jednym i zarazem pierwszym oraz najpotrzebniejszym z sakramentów przez które wykonuje się wtajemniczenie chrześcijańskie. Ustanowił go Jezus i polecił go udzielać. Gładzi grzech...

poleca92%

Jan Paweł II - „Duchowy przydówca młodzieży”

Nasz Ojciec Święty jest darem Boga dla Kościoła na ten czas. Karol Wojtyła głęboko otwarł się na Boga, na Jego obecność i uczynił Go celem swojego życia. I to jest ten rodzaj fundamentu, jaki Bóg budował dla obecnego Papieża. Jego...

poleca85%

Wady zgody małżeńskiej.Poważny brak rozeznania oceniającego do istotnych praw i obowiązków małżeńskich.

Dla wyrażenia zgody jako przyczyny sprawczej jakiegokolwiek kontraktu wymaga się także pewnej dojrzałości osądu,czyli rozeznania swoich praw i obowiązków konsekwentnie przy zawieraniu małżeństwa zgoda tylko wówczas będzie ważnie wyrażona jeśli...

poleca85%

"Nie lękajcie się otwórzcie drzwi Chrystusowi"

„ Nie lękajcie się otwórzcie drzwi Chrystusowi” Te słowa powiedział Jan Paweł II. Skierował on je do wszystkich ludzi nie tylko do katolików czy chrześcijan lecz ogólnie. Można by pomyśleć, że to zdanie było przewodnią myślą przez całe życie...

poleca85%

Chleb.

„Chlebem, który JA dam, jest Moje Ciało za życie świata.” Czy wiemy co oznacza nazwa ‘Betlejem’? Otóż to słowo to „Dom chleba”. Czy znamy słowa Pisma Św.: „Jam jest Chleb żywy, który z nieba zstąpił, kto spożywa ten boski chleb, będzie żył...

poleca85%

Jakie dobra płyną z wierności małżeńskiej. Dlaczego VI przykazanie obowiązuje także i Ciebie.

Bóg stworzył do wspólnego, harmonijnego życia, dwie odrębne wzajemnie się miłujące istoty ludzkie: mężczyznę i niewiastę. Już w pierwszym rozdziale Biblii Bóg ogłosił swoją wolę: rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Równocześnie Bóg ustanowił...

poleca85%

Różaniec przemienia moje życie, skarb który trzeba odkryć

Różaniec to dar od Pana Boga dla nas, dar ofiarowany za pośrednictwem Maryi. Przejaw miłości zatroskanego Ojca i kochającej Matki, narzędzie łaski włożone w ludzkie dłonie. Ta prosta i głęboka modlitwa jednoczy nas z Bogiem i z drugim...

poleca85%

Dobroczynność – zdobywanie umiejętności dzielenia się dobrem duchowym i materialnym z drugim człowiekiem.(2Kor8,8-15; 1Reg9,10-11).

Czymże jest ?Dobroczynność?? Co określamy tym słowem? Jak sama nazwa wskazuje jest to ?dobro-czynność?, czyli czynienie dobrych uczynków, a przy tym wykonywanie ich bezinteresownie, otwieranie się na drugiego człowieka, na jego potrzeby -...

poleca85%

Co oznaczaja znaki w liturgii

Znak światła jest charakterystyczny podczas procesji w Ofiarowanie Pańskie. Celebrans blogoslawiac swiece zwraca sie do Boga, źródla wszelkiego światla, ktoryukazal Symeonowi światlo na oswiecenie Pogan i prosi o to by lud, ktory bedzie niosl...

poleca85%

Małżeństwo

Małżeństwo, podobnie jak miłość międzyludzka, która ma swe źródło w Bogu, jest Bożym darem. O tym mówi Bóg w jednej z Ksiąg Starego Testamentu. Przypomnijmy sobie fragment poetyc¬kiego, liturgicznego tekstu o stworzeniu człowieka: „Stworzył więc...

poleca85%

Refleksje na temat wizyty Benedykta XVI w Polsce

„Świat i Kościół potrzebują kapłanów, świętych kapłanów!” (Benedykt XVI) Nigdy nie darzyłem papieża jakimś szczególnym uczuciem, zarówno wtedy, gdy na tym stanowisku był Jan Paweł II, jak również teraz, gdy jest nim Benedykt XVI....

poleca86%

Niektóre pojęcia potrzebne do bierzmowania

DEKALOG: Jam jest, Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. II. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego na daremno. III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. IV....

poleca85%

Aborcja

Prawie każda kobieta w swoim życiu była, albo dopiero będzie, w stanie błogosławionym. Ciąża to dla kobiety okres radości i oczekiwania, ponieważ już niedługo, właśnie dzięki niej na świecie pojawi się nowy człowiek. Zdawać się może, że tak...

poleca87%

Czterech świętych

WOJCIECH (Wojciech Sławnikowic, imię zakonne Adalbert), święty, ok. 955–997, biskup, benedyktyn, misjonarz, męczennik, patron Polski; 999 kanonizowany. Urodził się w Libicach w Czechach; pochodził z książęcego rodu Sławnikowiców, spokrewnionych z...

poleca85%

Odrzucenie satanistów

Ten problem dotyczy nie tylko wyznawców innych religii, ale i młodzieży, która należy do społecznych subkultur. Kult szatana przeciętnemu obywatelowi od razu kojarzy się z muzyką heavy metalową, ubieraniem się na czarno i noszeniem glanów. Takie...

poleca91%

Kościół wobec AIDS.

Podnoszą się coraz częściej głosy, że AIDS jest karą za grzechy. Przecież rozwija się ta choroba szczególnie w dwóch środowiskach: homoseksualistów i narkomanów, które w ocenie moralnej napiętnowane są grzechem. Odnośnie związku między grzechem a...

poleca91%

Co możemy zrobić aby zaradzić nietolerancji i częściowo wyeliminować konflikty religijne?

Według mnie każdy człowiek może w jakiś sposób wpłynąć na dalsze losy świata. Mianowicie mam na myśli przynajmniej częściowe wyeliminowanie konfliktów religijnych, które są najczęstszym pretekstem do powstania wielu krwawych wojen. Każdy z nas...

poleca85%

Ślady obecności Boga podczas wakacji

Okres wakacji to piękny, lecz zarazem bardzo niebezpieczny czas. Ale nie mamy się co martwić, bo na każdym kroku dostrzegamy ślady obecności Boga. Ja dostrzegłam ich kilka. To, że nie chorowałam, dobrze się bawiłam i byłam szczęśliwa, to też są...

poleca85%

Święty Antoni

Antoni Pustelnik, Antoni Opat, Antoni Wielki, święty ( żył około 251-356), prekursor chrześcijańskiego anachoretyzmu . Pochodził z Keman k. Herakleopolis w środkowym Egipcie z rodziny koptyjskiej. Około 20. roku życia, po śmierci rodziców, rozdał...

poleca91%

Zagadki agnostycyzmu

Zagadki agnostycyzmu Na początek, by przybliżyć temat, zajrzę do encyklopedii „Wikipedii”. Wyjaśniony został bardzo przejrzyście i zrozumiale termin agnostycyzm. Jest to „religijny pogląd według którego nigdy nikomu nie uda się dowieść istnienia...

poleca85%

Aborca, eutanazja - ocena moralno chrześcijańska

Godzina szesnasta dwadzieścia. Przed gabinetem ginekologicznym stoi kobieta. Właściwie można by powiedzieć, że to jeszcze dziewczyna. Na pierwszy rzut oka widać, że nie ma skończonych dwudziestu lat. Stoi w deszczu i trzęsącą się ręką trzyma...

poleca91%

"Rzeczpospolita szkolna" temat dowolny z prasy katolickiej

„Rzeczpospolita szkolna” Po przeczytaniu artykułu „Rzeczpospolita szkolna” zamieszczonego w „Tygodniku Powszechnym” zdałam sobie sprawę z tego, jak wielką jestem przeciwniczką reform Romana Giertycha. Minister edukacji wymyślił sobie reformę,...

poleca85%

"Łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę" - pewność zbawienia chrześcijan

Według encyklopedi PWN zbawienie, jest to "termin religijny oznaczający ratunek przynoszony człowiekowi przez bóstwo". Zbawienie człowieka przez Jezusa Chrystusa jest podstawą chrześcijańskiej wiary. Zbawienie, które jest jedynym ratunkiem i...

poleca87%

Hinduizm

Hinduizm Hinduizm jest religią głoszącą, że przeznaczenie człowieka i jego los związane są ze wszechświatem. Każdy człowiek odradza się na ziemi w kolejnych wcieleniach poprzez...

poleca91%

"Radykalni" - recenzja

Już blisko 2 tysiące lat każdego dnia giną ludzie, oddając swe życie za Chrystusa. Na każdym kontynencie, niezależnie czy to państwo katolickie czy monoteistyczne, ludzie oddają swe życie za wiarę. Coraz trudniej jest się przyznać do wyznawanej...

poleca85%

Rachunek sumienia

„ Przed oczy Twoje panie winny nasze składamy…” Zwykle codzienny rachunek sumienia jest pierwszą praktyką, która znika z życia modlitwy człowieka wierzącego. Często nie określa się jasno przyczyn porzucenia...

poleca85%

Wybór nauk Matki Teresy o miłości

Miłość Chrystusa jest zawsze silniejsza niż zło na świecie, musimy więc kochać i być kochani – to takie proste” - „Nie trzeba robić wielkich rzeczy, wystarczą małe, ale czynione z wielką miłością” - „Miłość jest bez znaczenia, jeśli się nią nie...

poleca85%

Mistrz Dialogu-Jan Paweł II - na wesoło

Tylko jeden człowiek na świecie potrafił z każdym rozmawiać ta, aby rozmówca czuł się wysłuchany i zrozumiany. Dzięki osobistemu urokowi tego człowieka, jego talentom dyplomatycznymi szczerej otwartości na drugą osobę udało się uniknąć wielu...

poleca85%

Jak powstał korona polska?

Chrystus się narodził!- taką to radosna nowinę głosiło trzech mędrców, powracajacych właśnie od żłobu pańskiego. Dawno juz żaden z nich nie był tak uszczęśliwiony. "Zbawiciel sie narodził!"- powtarzali każdemu kogo napotkali na drodze, a...

poleca85%

Moja modlitwa

"Modlitwa jest w istocie dialogiem" - tak zdefiniował ją filozof religii Leeuw. Modlitwa jest rozmową człowieka z Bogiem. Takie określenie jest ważne i konieczne, ale niesie ze sobą również nieporozumienia i trudności, ponieważ rozmowa z Bogiem...

poleca85%

Sąd nad Judaszem, scenka, rola arcykapłana

„Arcykapłan” Okoliczności zawarcia umowy z Judaszem. "Wtedy jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał...

poleca85%

Spróbuj zinterpretować w świetle wiary chrześcijańskiej współczesne dążenie ludzi do zgody, jedności i pokoju oraz domaganie się sprawiedliwości społecznej, poszanowania prawdy, godności i wolności osoby

W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszymy w telewizji o przestępstwach młodzieży, o terroryźmie, o morderstwach, napadach na banki itp., o oszustwach, o wojnie, o przemocy, o kłamstwach, o braku sprawiedliwości, o braku szacunku.. Można...

poleca85%

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd”

Te słowa Jana Pawła II zawarte w ostatnim zbiorze poezji wydanym przed Jego śmiercią określają misję człowieka, katolika i stawiają przed nim jasny cel. By stawał się lepszym każdego dnia, aby doznać łaski Bożej i zbawienia. Nie możemy zawsze...

poleca87%

„Kultura sposobem istnienia i bytowania człowieka”

Słowo kultura pochodzi z język łacińskiego. Jest to termin mający wiele znaczeń, interpretowany zależnie od indywidualnych upodobań poszczególnych osobowości. Kulturę można określić jako ogół ludzkich wytworów, zarówno materialnych jak i...

poleca85%

Zło i grzech jako zagrożenie wolności człowieka.

Zło i grzech jako zagrożenie wolności człowieka. „Zło - to, co jest niezgodne z zasadami moralności, z zasadami współżycia społecznego, co przynosi nieszczęście; przeciwieństwo dobra, ideału moralnego” – definicja słownikowa. „Grzech –...

poleca85%

Lamaizm

Buddyzm tybetański potocznie lamaizm jest formą buddyzmu mahajanistyczno-tantrycznego ( mahajana) powszechną w Tybecie i Mongolii. Jest religią powstałą na bazie indyjskiego buddyzmu tradycyjnego, który to pojawił się w Tybecie, według tradycji...

poleca85%

Co by było gdyby Jezus był prezydentem?

„Jestem przekonany – mówił Ojciec Święty – że kraj nasz zmierza odważnie ku nowym horyzontom rozwoju w pokoju i pomyślności”. Ten optymizm Ojca Świętego wypływa ze słów samego Zbawiciela zapisanych w dzienniczku świętej Faustyny. Pan Jezus mówił:...

poleca85%

Niedziela - dzień święty.

„ Uradowałem się, gdy mi powiedziano: „Idziemy do domu Pańskiego!” Najważniejszym i najwspanialszym dniem tygodnia jest niedziela. Dlaczego? Nie dlatego, że nie ma zajęć w szkole i że ludzie nie pracują, ale dlatego, że jest to Dzień Pański....

poleca90%

Wiara czy zabobony?

Ludzie żyjący we współczesnym świecie są zagonieni, zapracowani, dążą do tęgo, by posiąść jak najwięcej dóbr materialnych, efektem czego jest odłączenie się od Boga, zapomnienie, czym jest wiara i jaka powinna być jej rola w życiu. Każdy człowiek...

poleca85%

Bóg i Szatan

Niestety, zdarza się nam, że zrzucamy winę na samego Boga. Do Niego adresujemy swoje cierpienia, ubolewania, uważamy, że to przez Niego ten świat nie ma sensu - jest niesprawiedliwy. Nie Bóg, lecz szatan zaczął działać, aby w świecie pojawiło...

poleca90%

Buddyzm 4 prawdy

Każdą praktykę Dharmy poprzedzają określone przygotowania, stanowiące solidną podstawę właściwej praktyki. Wyróżnia się dwa rodzaje tych przygotowań: zwyczajne i szczególne. "Cztery Rozmyślania odwracające umysł od samsary" należą do zwyczajnych...

poleca85%

Modlitwa

W poświęconym miejscu- czy jest to kościół, świątynia, meczet, pagoda, ashram lub dom- gdziekolwiek ludzie się modlą jest obecny Bóg, a Jego Miłość promieniuje szczególnie silnie. Kiedy ktoś się modli, okazywane są miłość i oddanie, a gdzie...

poleca90%

Dusza

1. Człowiek istotą cielesną - duchową a) dusza - jest nieśmiertelna - jest bezpośrednio stwarzana przez Boga - połączy się na nowo z ciałem w dniu ostatecznego zmartwychwstania b) ciało - jest dobre i godne szacunku - zostanie wskrzeszone w...

poleca90%

Bardo 1 (buddyzm)

Gdy w buddyzmie mówi się o bardo, chodzi zazwyczaj o stan pośredni pomiędzy jednym życiem a drugim. Jednak jak ukazują nauki Lobpyna Tseczu Rinpocze, właściwe znaczenie tego słowa jest o wiele szersze. Udzielając nauk dotyczących tego tematu...

poleca90%

Jaki sens ma ofiara Anneliese Michel?

Jaki sens ma ofiara Anneliese Michel? Anneliese była normalną, młodą i przede wszystkim religijną młodą kobietą. Jej problemy związane ze zdrowiem psychicznym miały początek dość wcześnie, bo w szkole średniej. Nękać ją zaczęły ataki epilepsji,...

poleca85%

Przekaz satelitarny

„Gdybym miała możliwość w przekazie satelitarnym powiedzieć coś do całego świata, to co bym powiedziała ?" Kochani ! Moje imię Dagmara i mam zaledwie 14 lat. Być może uznacie, że nie warto słuchać „jakiejś tam” małolaty, ale mam...

poleca85%

Karol Wojtyła- Papież Wszechczasłów...

W Wadowicach 18 maja 1920 roku Karolowi Wojtyle i Emilii z domu Kaczorowska urodził się syn Karol Józef, który później stał się Darem dla Świata. Karol był, jednym z trójki rodzeństwa: starszy brat Edmund urodził się 28 sierpnia 1906 roku, o...

poleca90%

Wiersz

Adam i Ewa … Wygnani przez Pana Czy słusznie?? Za grzechy Bóg kara … Skuszenie szatańskie Nie zna granic … Kosztujesz, lecz Nie wiesz, jaka będzie kara. Jedni płaca wygnaniem Drudzy płacą łzami a Trzeci życiem … Potem...

poleca90%

Słowa Ojca Świętego.

Słowa Ojca Świętego zawierają dużą dozę mądrości. Jest ona uniwersalna, twierdzenia papieża byłyby prawdziwe kilkaset lat temu, są też prawdziwe dzisiaj. Aby je jednak zrozumieć, trzeba być człowiekiem dojrzałym i myślącym. Trzeba rozumieć istotę...

poleca85%

JakmojarodzinaprzeżywaWielkiPost?

Jak co roku, w mojej rodzinie Wielki Post jest czasem oczekiwania na Święta Wielkiej Nocy. Tradycyjnie Środa Popielcowa rozpoczyna okres czterdziestodniowego przygotowania do tej największej chrześcijańskiej uroczystości – całą rodziną wybieramy...

poleca90%

Pomoc i miłosierdzie wobec biednych i pokrzywdzownych na przykładzie życia matki Teresy z Kalkuty

Matka Teresa z Kalkuty przyszła na świat 26 sierpnia 1910 roku jako Agnes Gonxha Bojaxhiu w Skopje w Macedonii. Zanim ukończyła dwunasty rok życia odkryła w sobie powołanie zakonne, a kiedy miała lat osiemnaście zyskała pewność, że jej...

poleca85%

Eutanazja, a 5 przykazanie:„nie zabijaj”

Codziennie dowiadujemy się o tym, że popełniono kolejne zbrodnie - napady, pobicia, zabójstwa. W wyniku popełnienia tych przestępstw ginie codziennie wielu ludzi. Oni nie chcą ginąć i śmierć ta nie jest świadoma. A co z tymi, którzy podejmują...

poleca85%

Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie

Dobremu chrześcijaninowi obcy jest gniew... Czy oby na pewno? Przypomina mi się historia gdy Jezus przepędził kupców ze świątyni. Próbuję wyobrazić sobie to zdarzenie. W Jego oczach gniew.... ale jaki był cel tego gniewu? On to robił z miłości,...

poleca85%

Czy nauczanie zawarte w liście świetego Jakuba jest dziś aktualne ?

Niewątpliwie list św Jakuba jest aktualny w dzisiejszych czasach , ponieważ są zawarte w nim ponadczasowe prawdy o człowieku które zawsze bedą niezmienne i nieprzemijalne. Św Jan przekazuje nam informacje o równości człowieka , i jak "my...

poleca85%

Jak odkrywać i żyć Eucharystią?

Bóg jest niewidzialny, jest Duchem, ale Duch znajduję się w centrum wszystkich rzeczy. Przybliżył się do nas Pan Bóg w sposób najbardziej możliwy, w Jezusie Chrystusie. W nim On nas dotyka i my dotykamy Boga, spotykamy Boga, przyjmujemy Go do...

poleca85%

Dekalog

Dekalog Spis treści · 1 Historia · 2 Treść o 2.1 Wersja biblijna o 2.2 Katolicka wersja katechetyczna o 2.3 Luterańska wersja katechetyczna z Małego Katechizmu Marcina Lutra o 2.4 Dekalog w Księdze Mormona 2.4.1 Bibliografia ·...

poleca85%

Człowiek nie może do końca zrozumieć samego siebie bez Chrystusa.

Człowiek jako istota stworzona przez Boga od zawsze poszukuje sedna swojego istnienia oraz prawd dotyczących swojego życia. Istnieje tyle teorii ilu jest ludzi na świecie. Każdy, wyznający jakąś religie, wierzy w swojego Boga i żyje według jest...

poleca85%

Koscioł głosi orędzie Pana

Chrześcijanie nie przestają mówić o swej wierze. Mówią o wielkich dziełach Boga, aby z wdzięcznością je wspominać i opowiadać o nich innym. Szczególnie ważnym miejscem, w którym chrześcijanie przekazują Dobrą Nowinę, jest ofiara eucharystyczna,...

poleca85%

Naprotechnologia a in vitro

Wiele małżeństw spotyka się z trudnościami związanymi z wydaniem na świat potomstwa. Niepłodność, niemożność zajścia w ciążę jest coraz częściej spotykanym zjawiskiem, a przecież dziecko to marzenie niejednego człowieka. Nie ma chyba nic...