profil

Co to znaczy być prawdziwym człowiekiem?

poleca 85% 685 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Być prawdziwym człowiekiem znaczy bardzo wiele. Zależy to od nas samych, jak będziemy postępować, w co będziemy wierzyć, czy będziemy dobrzy czy źli, czy potrafimy odróżnić dobro od zła, jacy będziemy wobec bliźnich, czy potrafimy przebaczać, być sprawiedliwym. Każdy człowiek powinien mięć poczucie własnej wartości. Jeśli będziemy umieli ocenić samych siebie, dostrzec mocne strony, zalety, umiejętności, a jednocześnie zauważyć w sobie braki i niedociągnięcia staniemy się mocniejsi w ich pokonywaniu. Nikt z nas nie jest doskonały i każdy ma swoje wady. Życie wśród ludzi nie jest łatwe. Musimy się tego uczyć. Kochać bliźniego, szanować go i pomagać mu. Pomoże nam w tym wiara w Boga, modlitwa, uczestnictwo we Mszy Świętej oraz Eucharystia. Wszyscy jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Słuchamy jego słowa, rozważamy je, a także otwieramy Mu swoje serce. Uczniami Jezusa stajemy się poprzez chrzest, co zobowiązuje nas do wytężenia umysłu czyli nauki, do ćwiczenia woli i kształtowania serca, jakie ono będzie dobre, wrażliwe, kochające. Żyjąc nowym życiem, które dal nam chrzest odkrywamy samych siebie swoje talenty, pragnienia, ideały, słabości, wady i złe skłonności. To co dobre powinniśmy rozwijać, a słabości przezwyciężać, po to by stawać się prawdziwym człowiekiem, a przynajmniej upodobnić się do niego jakim jest Jezus Chrystus. Uczeń Chrystusa powinien zachować wiarę, żyć nią, ale także wyznawać i szerzyć ją. W swych naukach przekazał nam wiele rad, które powinny nam pomoc jacy będziemy dla bliźnich, a świat jaki znajduje się wokół nas zależy od nas samych. Właśnie taki być powinien prawdziwy człowiek, który ma rozum i silna wolę. Wiara także da nam pewność, że będziemy stawać się lepszymi. Pomoże nam przezwyciężyć pokusy tego świata. Przebaczenie świadczy, że w naszym świecie miłość jest silniejsza niż grzech. Prosimy Boga w swych modlitwach o przebaczenie naszych grzechów. Jeżeli my nie przebaczymy, Jezus może nam tez nie przebaczyć. Sprawiedliwość jest tez jedna z cech prawdziwego człowieka, która jest często nie przestrzegana. Polega ona na daniu każdemu tego co się mu należy. Każda niesprawiedliwość jest zła. Niesłusznie się nawzajem oskarżamy i osadzamy.

Człowiekowi jest bardzo trudno być prawdziwym człowiekiem, ponieważ jest grzesznikiem, za którego Jezus Chrystus został ukrzyżowany, aby odkupić nasze winy. Każdy człowiek powinien mięć swoja godność. Jeżeli jej nie będzie miał, nie będzie w stanie zrozumieć kim jest, w jaki sposób ma dążyć do pełni człowieczeństwa. Przyjaźń z Bogiem jest największą godnością człowieka, której nie jest wstanie przekreślić ani cierpienie, ani śmierć. Musimy stawiać czoła pojawiającym się trudnością, kształtować swój charakter, wypełniać dobrze swoje obowiązki, być odpowiedzialnym za wszystko, co służy dobru osobistemu, jak i społecznemu. Droga do bycia prawdziwym człowiekiem jest długa i trudna. Wymaga od nas dużo wiary w samych siebie i kształtowaniu podobieństwa na wzór Jezusa Chrystusa, który nie grzeszył, był posłuszny swemu ojcu, a cierpiał za nas.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy