profil

Irregular verbs - odmiana czasowników

poleca 82% 2086 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Po polsku Infinitive Past simple Past participle

być be was been
zostać become became become
zaczynać begin began begun
gryżć bite bit bitten
zgasić blow (out) blew (out) blown (out)
łamać break broke broken
przynosić bring brought brought
budować bulild built built
kupować buy bought biought
łapać catch caught caught
wybierać choose chose chosen
przyjść come came came
kosztować cost cost cost
ciąć cut cut cut
robić do did done
malować draw drew drawn
Pić drink drank drunk
jechać drive drove driven
jeść eat ate eaten
padać fall fell fallen
karmić feed fed fed
czuć feel felt felt
walczyć fight fought fought
znajdować find found found
latać fly flew flown
zapominać forget forgot forgotten
dostać get got got
dawać give gave given
Iść go went gone
rosnąć grow grew grown
mieć have had had
słychać hear heard heard
uderzać hit hit hit
trzymać hold held held
zranić hurt hurt hurt
trzymać keep kept kept
znać know knew known
uczyć się learn learnt/learned learnt/learned
zostawać leave left left
pożyczać lend lent lent
stracić lose lost lost
robić make made made
spotykać meet met met
płacić pay paid paid
stawiać put put put
czytać read read read
jeżdzić ride rode ridden
dzwonić ring rang rung
biec run ran run
mówić say said said
widzieć see saw seen
sprzedawć sell sold sold
posyłać send sent sent
świecić shine shone shone
zamykać shut shut shut
śpiewać sing sang sung
siedzieć sit sat sat
spać sleep slept slept
mówić speak spoke spoken
wydawać spend spent spent
rozszczepiać spilt up split up split up
stać stand stood stood
kraść steal stole stolen
pływać swim swam swum
brać take took taken
uczyć teach taught taught
mówić tell told told
myśleć think thought thought
rzucać throw threw thrown
rozumieć understand understood understood
biudzić się wake (up) woke (up) woken (up)
nosić wear wore worn
płakać weep wept wept
wygrać win won won
pisać write wrote wiritten

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata