profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(167)
poleca84%

„Uszkodzenia skóry pochodzenia mechanicznego i termicznego”.

Do uszkodzeń skóry pochodzenia termicznego należą: a) oparzenia: Skóra ludzka jest niezwykle skutecznie działająca na tkankę ochronną. Pod dwiema cienkimi górnymi warstwami- naskórkiem i skórą właściwą- znajduje się grubsza warstwa tkanki...

poleca84%

Zaplanuj sposoby zapobiegania i przeciwdziałania panice w określonej sytuacji kryzysowej

Panika to nagły i nieoczekiwany wybuch szybko rozprzestrzeniającego się zbiorowego strachu. Najczęściej wywołany jest przez urojenia, wyolbrzymianie niebezpieczeństwa. Jej skutkiem jest ucieczka. Powstawaniu paniki sprzyja często chaos,...

poleca84%

Pojęcie, geneza i zasady prawa humanitarnego

1. Normy prawa wojennego w przeszłości Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych często zwane również prawem wojennym, zawiera w swych ramach normy prawne dotyczące wszczynania, przebiegu i kończenia konfliktów zbrojnych. W swych ogólnych...

poleca82%

Współczesne konflikty zbrojne a międzynarodowe prawo humanitarne.

Współczesne konflikty zbrojne a międzynarodowe prawo humanitarne. WSTĘP Prawa humanitarne, rozwijały się pod wpływem idei religijnych, ale także filozoficznych już od starożytności. Wymienia się tu przede wszystkim czasy sumeryjskie,...

poleca83%

PO - Łączność.

to jest praca z PO (przysposobienie obronne) <BR>może dodasz tą kategorię do prac! <BR> <BR>Łączność - dziedzina działalności ludzkiej, dotycząca przekazywania informacji, komunikowania się na odległość; Telekomunikacja -...

poleca85%

Środki ochrony przed skażeniami i zakażeniami

Indywidualne środki ochrony dróg oddechowych Podstawowymi środkami ochrony dróg oddechowych, oczu i twarzy są maski przeciwgazowe. Dzielą się one na filtracyjne i izolacyjne. Działanie ochronne masek filtracyjnych polega na oczyszczaniu skażonego...

poleca84%

Terroryzm jako zagrożnie cywilizacyjne, wykrywanie go i zwalczanie.

Referat jest w formie prezentacji multimedialnej, w załączniku.

poleca79%

Grzyby trujące i jadalne (prezentacja)

Grzyby trujące i jadalne (prezentacja)

poleca76%

Zanieczyszczenia środowiska i ich skutki

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA jest to stan wynikający z wprowadzenia do powietrza, wody lub gruntu albo nagromadzenia na powierzchni ziemi substancji stałych, ciekłych lub gazowych w takich ilościach lub w takim składzie, że może to ujemnie wpływać...

poleca85%

Ogólne zadania ochrony fizycznej obiektów

Do ogólnych zadań związanych z ochroną fizyczną obiektów należą 1. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu. Pracownik ochrony przede wszystkim na terenie obiektu powinien zadbać o bezpieczeństwo osób będących na...

poleca81%

Środki gaśnicze i ich przeznaczenie

Do samodzielnego gaszenia pożarów w „zarodku” służą tzw. podręczne środki gaśnicze do których należą: woda, piasek, gaśnice, koce gaśnicze, hydronetki, agregaty gaśnicze, bosaki, siekiery, łopaty, drabiny, wiadra. Najczęściej wykorzystywane są...

poleca82%

Panika i przeciwdziałanie jej

Panika – jest to nagły i nieoczekiwany wybuch silnego i szybko rozprzestrzeniającego się zbiorowego strachu, wywołanego najczęściej urojeniem lub wyolbrzymionym niebezpieczeństwem, powodującego gwałtowną ucieczkę, której towarzyszy zaćmienie...

poleca80%

Komunikacja werbalna i niewerbalna

Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą wyrazów. Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak: - Akcent (badania dowiodły, że jest ważniejszy niż treść wiadomości!). - Stopień płynności mowy (świadczy o kompetencji i...

poleca84%

Uzasadnij na przykładach historycznych, kiedy wojnę można nazwać sprawiedliwą

Teoria wojny sprawiedliwej powstała w średniowiecznym chrześcijaństwie i rozwijała się przez wiele wieków. Najczęściej pojawiające się konieczne warunki, które powinna spełniać wojna sprawiedliwa to: • Po pierwsze, wojnę można prowadzić z...

poleca82%

Plan Ewakuacyjny

Plan ewakuacji na wypadek powodzi Informacje ogólne: • Plan przewiduje ewakuację osób i mienia z obszaru między rzeką Rudawą, al. Marszałka F. Focha, al. Z. Krasińskiego i ul. T. Kościuszki z powodu nadchodzącej fali powodziowej. • Teren...

poleca83%

"Negocjacje"-praca w formie prezentacji multimedialnej.

całość w załączniku (w programie power point).

poleca84%

Oparzenia

Uszkodzenie tkanek spowodowane działaniem czynników termicznych, chemicznych lub prądu elektrycznego. Rozległość oparzenia cieplnego zależy od wysokości działającej temperatury oraz czasu trwania ekspozycji na ciepło. Rodzaje oparzeń: -...

poleca83%

Złamania kości i uszkodzenia stawów

Złamania Złamania definiuje się jako przerwanie ciągłości kości po zadziałaniu urazu przekraczającego granice elastyczności tkanki kostnej. Do najczęstszych przyczyn złamań należą uderzenia, zmiażdżenia, upadki, przygniecenia i postrzały. Na...

poleca83%

Wojska lądowe - rodzaje

Wojska lądowe są podstawową częścią sił zbrojnych we wszystkich armiach świata. Wojska Lądowe, przeznaczone są do zapewnienia obrony przed atakiem lądowo-powietrznym w dowolnym rejonie kraju, na każdym kierunku, w obliczu każdej formy...

poleca84%

Na ile skuteczne są wg ciebie działania organizacji międzynarodowych?

Skuteczność stratergii bezpieczeństwa zależy w dużym stopniu od harmonijnego działania wszystkich instytucji państwowych. Jeżeli ludzie nie chcę ze sobą współpracować, misja nie zostanie pomyślnie wykonana. Także skłócone strony muszą wyrażać...

poleca85%

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc ? zespół czynności wykonywanych w razie urazu lub nagłego ataku choroby w celu zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala). Rodzaje...

poleca84%

Schemat Postępowania „ABC”

Drogi oddechowe – Oddychanie – Krążenie krwi A – Udrożnienie dróg oddechowych Jeżeli poszkodowany jest w stanie mówić , oznacza to , że jego drogi oddechowe są drożne i nie powinien mieć kłopotów z oddychaniem . Mając do czynienia z osobą...

poleca81%

Zagrożenia radiacyjne biologiczne i chemiczne

Referat w formie prezentacji, który mozna przerobić na txt. Mam nadzieje ze sie przyda :D

poleca84%

Marsz według azymutu

1. Podstawowe przyrządy nawigacyjne 1.1. Opis kompasu Kompas jest przyrządem do wyznaczania kierunku północnego za pomocą igły magnetycznej swobodnie poruszającej się wokół pionowo ustawionej osi. Jest to zwykłe, różnego kształtu małe...

poleca84%

Pojmowanie funkcji armii i jej zadania po wstąpieniu do Nato.

12 marca 1999 roku to data nowej epoki dla Polski i polskiej armii. Od początku obecności Polski w Sojuszu, NATO stanowi dla nas ważny instrument dla realizacji nie tylko naszych narodowych interesów, lecz także interesów społeczności...

poleca83%

Środki ratunkowe na jednostkach pływajacych.

Każdy statek posiada certyfikat „Bezpieczeństwa Wyposażenia” który podaje ilosc wymaganych w przepisach środków ratunkowych znajdujących się na statku. Środki ratunkowe możemy podzielić na 2 podstawowe grupy : · Osobiste : -...

poleca85%

ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych to uniwersalna organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, jest następczynią Ligi Narodów. Za cel stawia sobie zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, rozwój współpracy między narodami...

poleca86%

Prostytucja - prezentacja

Historia Prostytucją od najdawniejszych znanych czasów zajmowały się, bądź z powodów religijnych, bądź rodzinnych czy materialnych, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Jej występowanie poświadczone jest w tekstach starożytnych cywilizacji: Bliskiego...

poleca84%

Pierwsza pomoc w przypadku ciał obcych w organizmie

Ciało obce – to przedmiot lub substancja tkwiące w tkankach, jamach ciała lub przewodach (nosowych, słuchowych, drogach oddechowych), wprowadzone tam wskutek urazu lub innego działania zewnętrznego (zabawa, nieuwaga). Ciała obce w ranie...

poleca84%

Klęski żywiołowe - susze

Susza - długotrwały okres bez opadów atmosferycznych lub nieznacznym opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości. Powoduje przesuszenie gleby, zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślin alimentacyjnych (a co za tym idzie klęski...

poleca83%

Przykładowy plan wycieczki

plan wycieczki w załączniku

poleca84%

Zagrożenia środowiska w moim otoczeniu

W moim rejonie jest kilka czynników, które zagrażają naszemu środowisku. Pierwszym z nich jest emisja, CO2 jest to wszechobecna substancja zanieczyszczającą środowisko we współczesnym świecie. Głównym źródłem tlenku węgla jest niepełne spalanie...

poleca83%

Zagrożenia spowodowane gospodarczą działalnością człowieka

Działania gospodarcze człowieka mają bezpośredni lub pośredni wpływ na stan środowiska naturalnego. Niekiedy doprowadzają do zmian, które z upływem czasu powodują znaczną degradację środowiska. Jej przyczyną jest dążenie do zaspokajania...

poleca81%

Rodzaje bandażownia

W zależności od tego jaką funkcję ma spełniać opatrunek, rozróżnia się opatrunki osłaniające, uciskowe oraz unieruchamiające. Bandażując należy posługiwać się czystymi, wyjałowionymi materiałami opatrunkowymi. Miejsca zranienia należy odsłonić,...

poleca80%

Strategia bezpieczeństwa narodowego

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polityka bezpieczeństwa narodowego Polski cechuje się niezmiennością celów i zasad. Zapewniła wyjątkowy w naszej historii poziom bezpieczeństwa, oparty m. in. na gwarancjach Sojuszu...

poleca89%

Nerwica jako przykład choroby cywilizacyjnej

Mateusz Gralak IB (21) Nerwica jako przykład choroby cywilizacyjnej „Prędzej czy później uwidacznia się ukryty do tej pory brak stabilności” Ian Malcolm Czym jest choroba cywilizacyjna? Choroba cywilizacyjna to umowne pojęcie na...

poleca88%

Zbiór wiadomości na temat kleszczy.

1. Kleszcze- co to takiego? Kleszcze to pajęczaki należące do gromady roztoczy. Wyróżnia się kleszcze twarde, częściowo okryte twardym pancerzem oraz miękkie, pozbawione pancerza, obrzeżkowate. W Polsce mają idealne warunki do rozwoju w...

poleca85%

Terroryzm

Terroryzm, metoda działania polegająca na przemocy wobec pojedynczych osób aparatu władzy (terroryzm indywidualny) lub wobec przypadkowych członków społeczeństwa, przez zamachy na urzędy, lokale publiczne, koszary (terroryzm zbiorowy). Celem tych...

poleca84%

Przyczyny powstawania pożarów

Przyczyny powstawania pożarów mogą być różne, a do najczęściej spotykanych zaliczają się: 1. Nieostrożność osób dorosłych, jak i dzieci w posługiwaniu się ogniem otwartym, np. płomieniem, zapałkami, papierosami itp. Przejawy nieostrożności to:...

poleca84%

Podręczny sprzęt gaśniczny

Podręczny sprzęt gaśniczy przeznaczony jest do gaszenia pożaru w początkowej fazie jego rozwoju (likwidowanie pożaru w zarodku). Z uwagi na przeznaczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, jego konstrukcję oraz sposób uruchamiania cechuje...

poleca84%

Podsystem pozamilitarny

Podsystem pozamilitarny tworzy warunki niezbędne do przygotowania oraz działania sił zbrojnych, a także przetrwania ludności w czasie zagrożenia i wojny. W skład podsystemu pozamilitarnego wchodzą wszystkie (poza Siłami Zbrojnymi) ogniwa...

poleca83%

Energetyka jądrowa - za i przeciw

Obecnie najczęściej wykorzystuje się energię jądrową (oczywiście z wyjątkiem celów militarnych) w elektrowniach atomowych. W poniższej pracy postaram się przedstawić problem owych elektrowni. Budowa elektrowni atomowych jest tematem bardzo...

poleca81%

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach

Indeks zagadnień: 1. Definicja pierwszej pomocy 2. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy 3. Klasyfikacja obrażeń 4. Zadławienia a) charakterystyka b) pierwsza pomoc 5. Zranienia: a) charakterystyka b) pierwsza...

poleca83%

Zagrożenia ekologiczne w moim miejscu zamieszkania i co należłoby zrobić by poprawić jego stan?

Wszystko co nas otacza, a więc organizmy roślinne i zwierzęce, woda, gleba i atmosfera, to podstawowe elementy środowiska. Człowiek budując nowe osiedla, drogi, zakłady przemysłowe niszczy tereny, na których wcześniej występowały rośliny i...

poleca85%

Broń chemiczna

• Broń chemiczna – jeden z rodzajów broni, w którym podstawowym czynnikiem rażącym jest związek chemiczny o toksycznych właściwościach. Często termin ten jest utożsamiany z gazami bojowymi, gdyż większość - choć nie wszystkie - rodzaje broni...

poleca82%

Międzynarodowy Czerwony Krzyż

Międzynarodowy Czerwony Krzyż - międzynarodowy ruch humanitarny stworzony by chronić ludzkie zdrowie i życie oraz respektować ludzkie życie. Został założony w 1864 z inicjatywy Szwajcara H. Dunanta, w celu niesienia pomocy rannym...

poleca85%

Czy można zabić włamywacza?

Czy można zabić włamywacza? Odpowiadając na to pytanie musimy się najpierw zastanowić czy mamy prawo decydować o życiu drugiego człowieka? Z założenia nie powinniśmy tego robić. Tak nas wychowano, tak mówi prawo i religia. Jeszcze do...

poleca84%

Depresja

Depresja Przyczyny depresji. Przyczynami depresji są zaburzenia podstawowych procesów biochemicznych, psychicznych i społecznych w rozwoju człowieka. 1.Przyczyny biochemiczne. Właściwe funkcjonowanie...

poleca78%

Rola Obrony Cywilnej w systemie obronnym RP

Obrona cywilna jest integralna częścią systemu obrony państwa, stanowi jeden z filarów przygotowania obronnego społeczeństwa i kraju. W Polsce stanowi system o sprecyzowanych Zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze...

poleca83%

Ciała obce w organizmie

wszystko w załączniku