profil

Edukacja dla bezpieczeństwa

(36)
poleca84%

Zagrożenia czasu pokoju

ZAGROŻENIE niekorzystna sytuacja, niesprzyjające czynniki, powodujące zachwianie naturalnego porządku, niepozwalające normalnie funkcjonować, wprowadzające chaos w miejsce harmonii. NADZWYCZAJNE: powstają w sposób nagły, nieoczekiwany, głównie...

poleca80%

Zagrożenia naturalne spowodowane działalnością człowieka zapobieganie.

1. Zagrożenia naturalne: a) Trzęsienia ziemi (ruchy płyt tektonicznych, fale tsunami). b) Wybuchy wulkanów (aktywność sejsmiczna, erupcja – lawa, gazy, pyły). c) Huragany i trąby powietrzne (ocieplenie klimatu, wiatr z prędkością >120km/h,...

poleca87%

Art. 33 Art. 44 Rodzaje działań wojennych Walka regularna Środki rażenia to Podział środków rażenia Czynniki rażenia broni atomowej i termojądrowej Czynnik rażenia broni neutronowej Rejon porażenia bronią jądrową Rejon porażenia

1.Art. 33 Art. 44 2.Rodzaje działań wojennych 3. Walka regularna 4.Środki rażenia to 5. Podział środków rażenia 6.Czynniki rażenia broni atomowej i termojądrowej 7. Czynniki rażenia broni neutronowej 8.Rejon porażenia bronią jądrową-...

poleca84%

Oparzenia chemiczne i termiczne

Oparzenia chemiczne Oparzenia środkami chemicznymi są niezwykle groźne dla poszkodowanych. Dochodzi do nich gdy do skóry, oczu lub do przewodu pokarmowego dostanie się substancja żrąca (zasada, kwas lub stężony alkohol). Te niebezpieczne w...

poleca84%

Pierwsza pomoc, ratownictwo.

1. Prawny obowiązek pomocy i jego konsekwencje 2. Ocena sytuacji 3. Bezpieczeństwo własne i poszkodowanego 4. Zasady udzielania pierwszej pomocy 5. Łańcuch ratunkowy 6. Wzywanie pomocy 7. Schemat postępowania ratowniczego na miejscu wypadku 8....

poleca84%

Zbiorowe środki ochrony ludności

PODZIAŁ BUDOWLI OCHRONNYCH a)schrony (budowle ochronne przeznaczone do ochrony ludności, załóg zakładów pracy oraz jako stanowiska kierowania i węzły łączności) b)ukrycia: zabezpieczające szczeliny przeciwlotnicze RODZEJE SCHRONISK...

poleca84%

Stany zagrożenie życia i zdrowia oraz łańcuch ratunkowy

STANY ZAGROŻENIE ŻYCIA I ZDROWIA:utrata przytomności, zatrzymanie oddechu, zatrzymanie krążenie, krwotoki. ŁAŃCUCH RATUNKOWY: 1. Organizacja miejsca wypadku(zapewnienie bezpieczeństwa sobie, dostępu do poszkodowanego, bezpieczeństwa...

poleca83%

Rodzaje terroryzmu

Terroryzm międzynarodowy charakteryzuje się: stosowaniem systematycznej przemocy przez państwo lub grupę polityczną przeciwko innemu państwu lub grupie politycznej, sięganiem po wszelkie metody i środki – morderstwa, porwania, środki wybuchowe i...

poleca83%

Maski odzież ochronna obrona cywilna schrony

OBRONA CYWILNA- jest integralną częścią systemu obrony państwa, której celem są: -ochrona ludności cywilnej -ochrona zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej -ochrona dóbr kultury -ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie...

poleca82%

Broń konwencjonalna, jądrowa, biologiczna, BST

BROŃ KONWENCJONALNA · biała 1. sieczna 2. kująca 3. drzewcowa 4. obuchowa · palna a. strzelecka: kaliber do 20 mm -pistolety, rewolwery do 50m -pistolety maszynowe, karabinki automatyczne do 450m -granatniki, ręczne i ciężkie karabiny...

poleca82%

Pierwsza pomoc

1. Łańcuch ratunkowy: c) kolejność działań które powinny być podejmowane w czasie wypadku 2. Na miejscu wypadku: b) tamowanie krwotoku a) c) 3. zatrzymanie akcji serca: d) 3-4 min 4. Sztuczne oddychanie stosujemy w przypadku bezdechu 5. 6....

poleca82%

Nikotynizm jako patologia wśród młodzieży

Zazwyczaj palenie wśród młodzieży wpierw staje się stylem, sposobem dowartościowania siebie a później uzależnieniem. Polsce też pojawiały się nieśmiałe tendencje walki z nałogiem palenia. Pozytywnym działaniem w tym zakresie jest wprowadzenie...

poleca80%

Zbiorowe środki ochrony ludności, zabiegi sanitarne i specjalne

ZBIOROWE ŚROKI OCHRONY LUDNOŚCI -BUDOWLE OCHRONNE *schrony (50-300 osób): publiczne, specjalne, lokalne *ukrycia: podpiwniczenia, szczeliny przeciwlotnicze (25-75 osób) -EWAKUACJA LUDNOŚCI *doraźna *planowana SCHRONY W PRZEMYŚLU -4 schrony...

poleca81%

Obrona terytorialna

OBRONA TERYTORIALNA -> wojskowa forma przygotowania państwa do powszechnej obrony: - wewnętrzna sprawa każdego państwa - wynika z prawa państwa - realizuje narodowe i sojusznicze zadania na rzecz wojsk własnych i NATO - prowadzi...

poleca85%

Prawo humanitarne Czerwony krzyż

patrz załącznik...

poleca85%

Broń jądrowa, chemiczna, biologiczna, czyli ABC :]

BROŃ JĄDROWA 256 U - reakcja łańcuchowa --> promieniowanie cieplne, promieniotwórcze, przenikliwe, impuls elektromagnetyczny 1 kt - 1 kilotona (1`000 ton trotylu) 1 Mt - 1 megatona (1`000`000 ton trotylu) 4 g trotylu = śmierć człowieka BROŃ...

poleca85%

Broń chemiczna, środki zapalające, działanie bronibiologicznej.

Broń Chemiczna 1. Paralityczno - drgawkowa (paraliżuje układ newowy) – sarin. 2. Parząca – gaz musztardowy. 3. Dusząca (obrzęk płuc, duszności) – fosgen. 4. Ogólnotrująca – cyjanowodór. 5. Drażniąca (kaszel, łzawienie) – chloropikryna. 6....

poleca85%

Indywidualne i zbiorowe śroki ochrony przed zagrożeniami

Działanie ochronne masek filtracyjnych polega na oczyszczaniu powietrza ze środków trujących. Dzieje się to w czasie jego przepływu przez pochłaniacz. Działanie ochronne maski izolacyjnej polega na całkowitej izolacji dróg oddechowych, oczu i...

poleca85%

Obrona cywilna, system obroności, kampania, walka regularna

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz...

poleca85%

Broń jadrowa

1. Rodzaje wybuchów jądrowych: - powietrzne: na wys. pow. 10 tys. m; brak promieniotwórczego skażenia; do niszczenia rakiet balistycznych - naziemne: kula ognista wybuchu styka się z pow. ziemi lub wody; dochodzi do silnego skażenia...

poleca84%

Rany

1.Rana- wszystkie uszkodzenia tkanek, którym towarzyszy przerwanie ciągłości powłok ciała. 2.Rany: a)cięta- powstaje w wyniku działania ostrego, tnącego narzędzia, prosta nie sięga głęboko, brzegi rany gładkie równe, po chirurgicznym zaopatrzeniu...

poleca85%

Broń chemiczna

BŚT - bojowe środki trujące - o działaniu paralityczno-drgawkowym: po dostaniu się do krwiobiegu przez układ oddechowy i zranienia w skórze powodują uszkodzenia centralnego układu nerwowego (Tabun – zapach przypalonych powideł sliwkowych, Soman...

poleca85%

Podział substancji ze względu na skutki oddziaływania.

Ze względu na skutki oddziaływania, rozróżnia się substancje: o trujące – mogące powodować ostre lub chroniczne zatrucie, a nawet śmierć, o szkodliwe – mogące powodować schorzenia ustroju wskutek zatrucia, o żrące – powodujące zniszczenie...

poleca87%

Bandażowanie - skany.

Skany z książeczki o bandażowaniu z pewnością przydadzą się na lekcje PO. Ilustracje i opisy. Jak bandażować: palce, przedramię, łokieć, ramię, głowa, udo, biodro, podbrzusze, pośladek, piersi, grzbiet, oko, ucho.

poleca89%

Bronie

Metody stosowania broni Biologicznej są bardzo różnorodne. Począwszy od bomb lotniczych, pocisków artyleryjskich i zrzucanych z samolotów pakietów (np. pudełka), przesyłane pocztą listy czy rozpylanie aerozolu w powietrze po kontaminację wody,...

poleca92%

Ściąga z Pierwszej pomocy.

Ściaga z PO zawarta w załączniku. Do wydruku. Zawartość to pierwsza pomoc i reszta materiału z II klasy liceum.

poleca92%

PO Broń - ściąga

Broń to środki i przedmioty do walki w ataku jak i w obronie, które przeznaczone są do zadawania strat przeciwnikowi. Broń palna to broń wykorzystująca do miotania pocisku proces szybkiego spalania ładunku prochowego. Podział ze względu na...

poleca85%

Kierowanie

1.Cykl działania zorganizowanego Każde działanie zespołowe musi być kierowane. Kierowanie polega na takim oddziaływaniu aby podwaldni w swoich działaniach zmierzali do osiągnięcia postawionych celów.Osoba kierująca to szef, kierownik, dowodca,...

poleca85%

Pierwsza pomoc

Pierwsza pomoc- pierwsze czynności związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego. Ratownik- osoba udzielająca pierwszej pomocy. Poszkodowany- osoba potrzebująca pomocy której życie może być zagrożone. 1, Ocena sytuacji: * ile jest...

poleca87%

Broń

Broń strzel do 20mm -pisto -karab -karab masz -granatniki do rażenia siły żywej blisko indywidualna .pist. p.masz karab zespołowa reczne i ciężkie karab masz Broń arty ponad 20mm -haubice -działa bezodrzut -moździerze do siły żyw...

poleca85%

Humanitaryzm.

Humanizm-postawa nacechowana poszanowaniem życia i ludzi, pragnieniem oszczędzania i cierpień. Prawo humanitarne: 1)normy prawne, przyjęte przez państwa jako normy zwyczajowe oraz jako normy ujęte w formie umów międzynarodowych 2)reguły...

poleca87%

Krwotok

Krwotok- wylew krwi na zewnątrz naczyń krwionośnych. Rodzaje krwotoków: a) wewnętrzne b) zewnętrzne: - tętnicze( krew jasnoczerwona) wypływa pulsacyjnie pod ciśnieniem - żylny- ( krew ciemnoczerwona) wypływa powoli jednostajnie - miąższowy (...

poleca85%

Pojęcie podatku

treśc w załączniku :*

poleca86%

Radiacja

1.Źródła promieniotwórcze i zastosowanie -źrodła promieniowania jonizującego obejmuje zarówno urządzenie ( aparat rentgenowski) jak i substancje promieniotwórcze(np. rad). źródła te wykorzys. się przy kontroli zawartości zbiornika przemysłowego,...

poleca86%

Pierwsza Pomoc

AORGANIZACJA POMOCY NA MIEJSCU WYPADKU: 1)Aspekt prawny udzielania pierwszej pomocy 2)Schemat organizacji pierwszej pomocy na miejscu wypadku: a)ocena i analiza wypadku b)zapewnienie bezpieczeństwa(świadków,osób postronnych, poszkodowanych i...

poleca85%

Gaśnice, bezpieczeństwo, pożar - Gotowa ściąga do drukowania

Bezpieczeństwo-istotą bezpieczeństwa jest ochrona tego,co wartościowe,co zapewnia przetrwanie i rozwój.Stąd bezp.możemieć wymiar globalny,lokalny,domowy.Jest potrzebą człowieka, podst.warunkiem jego bytu,decyduje o jakości życia,dobrym...