profil

Słownik języka polskiego

Angielski Angielski SMS 155
Biologia Biologia Przewodnik szkolny 468
Biologia Biologia SMS 151
Chemia Chemia Przewodnik szkolny 555
Chemia Chemia SMS 132
Fizyka Fizyka SMS 277
Geografia Geografia SMS 100
Gramatyka polska Gramatyka polska SMS 147
Historia Historia Przewodnik szkolny 190
Literatura Literatura SMS 142
Niemiecki Niemiecki SMS 113
Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik etymologiczny języka polskiego Słownik języka polskiego 7783
Słownik Frazeologiczny Słownik Frazeologiczny Słownik językowy 6690
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik językowy 804
Słownik motywów literackich Słownik motywów literackich Słownik języka polskiego 999
Słownik pisarzy Słownik pisarzy Słownik języka polskiego 184
Słownik postaci historycznych Słownik postaci historycznych Słownik historyczny 181
Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Przewodnik szkolny 200
o
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z
poleca34%

Obiektywny

przym. bezstronny, oceniający coś w sposób wolny od uprzedzeń i wpływów jednostkowego punktu widzenia.   Uczestnicy konkursu plastycznego przyznali, że jury było bardzo obiektywne (M. lp), nie faworyzowało nikogo. Sprawność organizacyjna i obiektywność jury to najważniejsze cechy, jakimi powinien wyróżniać się każdy konkurs.   KOMENTARZ Czasem używa się również przysłówka obiektywnie, np. Obiektywnie rzecz biorąc, nie powinniśmy kierować się zachowaniem uczniów podczas...

poleca59%

Obligatoryjny

przym. obowiązkowy, konieczny do wykonania.   W czasie studiów Marcin miał cały szereg zajęć obligatoryjnych (D. lm), podczas których sprawdzana była obecność i zazwyczaj na zakończenie całego cyklu zdawał egzamin. Były również zajęcia i wykłady nieobowiązkowe, czyli fakultatywne, na które chodził dla przyjemności i poszerzenia wiedzy.

polecab/d

Obwodnica

rzecz. ż droga (najczęściej szybkiego ruchu), której zadaniem jest skierowanie ruchu tranzytowego obok miejscowości, aby samochody nie musiały przejeżdżać przez miasto, zwłaszcza centrum.   Mimo obietnic kolejnego burmistrza, że wkrótce zostanie zbudowana obwodnica (M. lp), przez miasto nadal jeździły wszystkie samochody, udające się na północ kraju. Termin budowy obwodnicy (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) przesuwano z roku na rok.

poleca80%

Obywatel

rzecz. m mieszkaniec jakiegoś kraju (także miasta lub regionu), posiadający w związku z tym szereg praw i obowiązków. oficjalny tytuł stosowany przez urzędy, zwracające się do kogoś pisemnie (skrót ob.); w PRL także w wypowiedziach urzędników, policjantów stosowany zamiast „pan”, „pani”.   (w zn. 1.) Polska ambasada podała informację o uprowadzeniu polskiego obywatela (D. lp, ident. w B. lp) w kraju ogarniętym wojną domową.Obywatele (M. lm) małego miasta zebrali się w...

polecab/d

Odnawialny

przym. możliwy do eksploatowania przez bardzo długi czas bez obawy o wyczerpanie zasobów.   W Rio de Janeiro odbyło się niedawno światowe sympozjum poświęcone zagadnieniu odnawialnych (C. lm) źródeł energii. W sympozjum wzięło udział prawie 100 specjalistów, omawiających najbardziej przyszłościowe źródła energii odnawialnej (D. lp), do której zaliczono przede wszystkim energię słoneczną i siłę wiatru.   KOMENTARZ Sporo mówi się o odnawialności źródeł energii, jako...

poleca60%

Odwet

rzecz. m działanie, którego celem jest zemsta.   W odwecie (Ms. lp) za nękanie przez okupanta ludności miasta działacze ruchu oporu postanowili wysadzić siedzibę komendanta tajnej policji.

poleca23%

Oferta

rzecz. ż oficjalna propozycja. propozycja dostępnych towarów lub usług skierowana do klientów, asortyment.   (w zn. 1.) Sprzedający swój samochód był zaskoczony liczbą ofert (D. lp) kupna złożonych w odpowiedzi na jego internetowe ogłoszenie. (w zn. 2.) Oferta (M. lp) sklepu motoryzacyjnego była bardzo bogata. Można tam było kupić części wymienne do większości popularnych marek.

polecab/d

Off

rzecz m, br. lm jakaś część twórczości (najczęściej filmowej lub teatralnej) znajdująca się poza głównym nurtem, twórczość niezależna, awangardowa.   Andrzej i Monika wybrali się na przegląd kina offowego. Andrzej był zawiedziony, uważał, że twórcy polskiego offu filmowego nie mają nic ciekawego do powiedzenia. Monika broniła niektórych offowych produkcji.

polecab/d

Oglądalność

rzecz. ż, br. lm ilość widzów, którzy oglądają jednocześnie dany program telewizyjny; wskaźnik oglądalności jest obecnie ważnym instrumentem decydującym, o jakiej porze będzie nadawany program oraz czy będzie w ogóle nadawany. Oglądalność (M.)może również określać liczbę internautów odwiedzających jakąś stronę internetową.   Ulubiony program Pawła nadawany był najpierw w piątki o 18. Potem zmieniono porę jego nadawania i pojawił się w czwartek wieczorem, a teraz w poniedziałek w...

poleca80%

Operatywność

rzecz., br. lm cecha ludzka, oznaczająca działalność energiczną, skuteczną.   Pani Marta Nowak znana jest ze swojej operatywności (D.). Potrafi załatwić kilka spraw jednocześnie.

poleca27%

Opinia

rzecz. ż pogląd, stanowisko, osąd, ocena.   Samorząd uczniów naszej szkoły jest przekonany, że ma prawo do wypowiadania własnych opinii (D. lm), także niepochlebnych na temat organizacji pracy w szkole. Dyrektor poparł to stanowisko i oznajmił, że rada pedagogiczna nie ma obowiązku rozpatrywania pojedynczej opinii (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) jakiegoś ucznia, ale jeżeli kilku z nich twierdzi to samo, dyrekcja i nauczyciele nie powinni takich sygnałów lekceważyć. Pan Kowalski...

polecab/d
poleca55%

Opozycja

rzecz. ż grupa ludzi nie zgadzających się z czymś, będących przeciwko czemuś. w krajach demokratycznych partia (lub partie), które głoszą program polityczny odmienny od przyjętego przez ekipę sprawującą rządy.   (w zn. 1.) Opozycja (M. lp) mieszkańców przeciw kierowcom wjeżdżającym do zabytkowego centrum miasta jest coraz mocniejsza – ponad 1000 osób podpisało petycję do Rady Miasta, z żądaniem, aby centrum zostało zamknięte dla ruchu kołowego. – To normalne, że jesteśmy...

polecab/d

Ordynacja

rzecz. ż zespół zaleceń, zarządzeń itp., regulujących konkretną dziedzinę działalności państwa; zazwyczaj w znaczeniu ordynacja wyborcza, czyli ustawa organizująca całość ustaleń związanych z wyborami do władz państwowych lub lokalnych.   Sejm na ostatnim posiedzeniu zajął się dyskusją nad projektem nowej ordynacji (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) wyborczej do Sejmu i Senatu.

poleca89%

Ortodoksyjny

przym. m przebiegający według ściśle ustalonych, niezmiennych reguł, oparty na tradycji i przestrzegający jej (zwł. religii).   Ortodoksyjni (M. lm) Żydzi od lat przyjeżdżają w to samo miejsce, aby tam świętować przez kilka dni, wspominając swoich przodków. – Znam Waldka już od paru lat i nigdy nie przypuszczałem, że jest tak ortodoksyjnym (N. lp) kierowcą. Przez jego ścisłe stosowanie się do znaków zakazu i nakazu spóźniłem się do pracy.

poleca83%

Ostracyzm

rzecz. m, br. lm (hist.) tzw. sąd skorupkowy w starożytnych Atenach – na glinianych skorupkach zapisywano nazwisko obywatela, który powinien opuścić kraj. założona obojętność, zlekceważenie towarzyskie i środowiskowe jakiejś osoby, jako sposób jej ukarania.   (w zn. 1.) Obywatel Aten mógł zostać w wyniku ostracyzmu (D.) wydalony z kraju, jeżeli uznany został za niebezpiecznego dla demokracji ateńskiej i otrzymał co najmniej 6000 głosów. (w zn. 2.) Pewien prozaik, który...

polecab/d

Outdoor

rzecz., nieodm. [ang., wym. autdor] działania reklamowe, polegające na przeprowadzeniu kampanii reklamowej na zewnątrz; na taką kampanię składają się m.in. akcje billboardowe, plakaty, prezentacje na telebimach umieszczonych na ulicach.   KOMENTARZ Słowo zaczerpnięte z języka angielskiego, jak większość nowych słów dotyczących reklamy. Stworzono też formę przymiotnikową outdoorowy, czyli (o reklamie) zewnętrzny, np. kampania outdoorowa.

o
# a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u w y z