profil

Obiektywny

poleca 34% 3 głosy

przym.

bezstronny, oceniający coś w sposób wolny od uprzedzeń i wpływów jednostkowego punktu widzenia.

 

Uczestnicy konkursu plastycznego przyznali, że jury było bardzo obiektywne (M. lp), nie faworyzowało nikogo. Sprawność organizacyjna i obiektywność jury to najważniejsze cechy, jakimi powinien wyróżniać się każdy konkurs.

 

KOMENTARZ
Czasem używa się również przysłówka obiektywnie, np. Obiektywnie rzecz biorąc, nie powinniśmy kierować się zachowaniem uczniów podczas wystawiania ocen z przedmiotów – powiedział dyrektor na spotkaniu rady pedagogicznej.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści
  • Obiektywny