profil

Opinia

poleca 27% 23 głosów

rzecz. ż

pogląd, stanowisko, osąd, ocena.

 

Samorząd uczniów naszej szkoły jest przekonany, że ma prawo do wypowiadania własnych opinii (D. lm), także niepochlebnych na temat organizacji pracy w szkole. Dyrektor poparł to stanowisko i oznajmił, że rada pedagogiczna nie ma obowiązku rozpatrywania pojedynczej opinii (D. lp, ident. w C. i Ms. lp) jakiegoś ucznia, ale jeżeli kilku z nich twierdzi to samo, dyrekcja i nauczyciele nie powinni takich sygnałów lekceważyć.
Pan Kowalski przez wiele lat cieszył się opinią (N. lp) obowiązkowego pracownika.

 

KOMENTARZ
Słowo opinia pojawia się dość często, wchodząc w skład różnych związków wyrazowych. Można więc wyrazić opinię albo podzielać czyjąś opinię (zgodzić się z kimś, w jakiejś sprawie). Jeżeli opinie dwóch lub więcej osób nie zgadzają się ze sobą, mówimy, że są sprzeczne. Często słyszy się o opinii publicznej, czyli poglądzie grupy ludzi, na jakąś sprawę. Aby ustalić, jaki jest ten pogląd, przeprowadza się badania opinii publicznej

Pochodzenie:

opiniować – wyrażać opinię, np. Dyrektor pozytywnie zaopiniował podanie pana Kowalskiego o przyznanie bezpłatnego urlopu.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Opinia