profil

Wojny z Turcją w I połowie XVII wieku

poleca 60% 147 głosów

Przyczyny wojen:
– najazdy Tatarów podległych Turcji na Rzeczpospolitą oraz Kozaków podległych Rzeczpospolitej na ziemie tureckie,
– ingerencja polska w spory wewnętrzne Mołdawii i Wołoszczyzny (księstw lennych Turcji),
– spalenie przez Kozaków Warny (1620).

Przebieg wojny:
1620 rok – wyprawa wojsk polskich do Mołdawii – klęska wojsk polskich pod Cecorą (dowódca – hetman Stanisław Żółkiewski),
1621 rok – wyprawa turecka na ziemie polskie zostaje zatrzymana pod twierdzą Chocim (dowódca obrony – hetman Jan Karol Chodkiewicz).

Skutki wojny:
1621 rok – pokój w Chocimiu (Dniestr granicą polsko-turecką, Turcja i Rzeczpospolita będą powstrzymywały ataki Tatarów i Kozaków, chan tatarski miał co rok otrzymywać od Rzeczpospolitej „upominki”).

Warto pamiętać

Jedną z przyczyn wybuchu wojen polsko-tureckich była tzw. pierwsza odsiecz Wiednia w 1619 roku. W czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648) lennik Turcji książę Siedmiogrodu Bethlen Gabor zorganizował przeciwko cesarzowi Ferdynandowi powstanie na Węgrzech i w Czechach. Cesarza uratowała pomoc Zygmunta III Wazy, który zezwolił na zaciąg w Polsce oddziałów (tzw. lisowczyków). W 1619 roku uderzyły one na Węgry i zmusiły Bethlena Gabora do odstąpienia od oblężenia Wiednia.

Literatura

J. Pajewski: Buńczuk i koncerz. Z dziejów wojen polsko-tureckich. Warszawa 1982.
L. Podhorodecki: Chocim 1621. Warszawa 1988.
R. Majewski: Cecora – rok 1620. Warszawa 1970.

Daty

lata 1620-1621 - wojna polsko-turecka
1621 rok - pokój w Chocimiu

Podoba się? Tak Nie