profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Najazdy Tatarów na Polskę

poleca64%
Historia

Najazdy Tatarów na Polskę

Po podboju Rusi (1237-1249) w 1241 roku Tatarzy zorganizowali wyprawę na tereny Węgier i Polski. Głównym kierunkiem ataku wojsk tatarskich były Węgry. Uderzenie na ziemie polskie miało charakter osłonowy. Wojskom tatarskim jako pierwsze usiłowało stawić czoła rycerstwo małopolskie, które zostało rozgromione w bitwach pod Turskiem (luty 1241) i Chmielnikiem (marzec1241). Opór przeciwko Tatarom zorganizował również książę Henryk Pobożny, jednak wojska przez niego dowodzone poniosły klęskę w...poleca85%
Historia

Podsumowanie - wojny XVII w i rozbiory + Polska w tamtych czasach.

1) Wojny Rzeczpospolitej w XVII w. a)Z Rosją i)Przyczyny • Rosja chce zdobyć dostęp nad Bałtykiem, a Pol. Musi utrzymać pory poza Gdańskiem • Zajęcie dużej cz. Inflant przez Iwana IV Groźnego [Rosję]...poleca84%
Historia

Podboje Mongołów

Na wschód od chrześcijańskich państw europejskich rozciągała się obca i bliżej nieznana nierozpoznana kraina. Od Karpat i wybrzeży Morza Czarnego zaczynał się bezkresny step, sięgający poprzez równiny Eurazji aż po Ocean Spokojny. Z obszaru tego...poleca83%
Historia

Straty Terytorialne w Polsce w XVII wieku.

Pierwsza połowa XVII wieku to okres, kiedy Rzeczypospolita jeszcze była siłą liczącą się w Europie, to równocześnie okres końcowy powodzenia gospodarczego państwa. Już wówczas zaznaczają się pierwsze oznaki nadchodzącego nieszczęścia, czyli...poleca85%
Historia

Stanowisko Polski w Europie za dwóch pierwszych i dwóch ostatnich Piastów.

Państwo Polskie powstało w X wieku naszej ery, Stworzyła je dynastia Piastów. Panowała ona nad plemieniem Polan, i potem Polską, od końca VIII wieku do 1370 roku. Po zjednoczeniu rozciągało się na linii Bałtyk – Karpaty i Odra – Bug. Obejmowało...poleca85%
Historia

Konsekwencje przesunięcia terytorium państwa polskiego w kierunku południowo-wschodnim.

Pierwszą znaczną konsekwencją przesuwania się granic państwa polskiego w kierunku wschodnim było mieszanie się kultur. Do dotychczasowego dorobku kultury dołączyły naleciałości kultur na przykład tatarskich czy tureckich. Świadczy o tym między...poleca83%
Historia

Wojny polsko-tureckie w XVII wieku.

Nazwa tkanki Występowanie Cechy charakterystyczne Funkcje Skórka Skórka pokrywa młode części rośliny. - Pokrywa młode części - Nie posiada chloroplastów - Przezroczysta - Pokryta kutykulą - Jednowarstwowa -...